Bakgrund

Det arbete som utförs av likabehandlingsorgan och den standard som sådant arbete har skiljer sig för närvarande mellan medlemsländernas olika organ. Detta medför i praktiken att EU-medborgare erhåller olika diskrimineringsskydd i olika EU-länder. Syftet med lagförslaget som EU-kommissionen presenterat är att komma till rätta med detta genom att jämna ut skillnaderna mellan medlemsländernas likabehandlingsorgan.  

Av lagförslagen framgår exempelvis att samtliga länders likabehandlingsorgan ska vara oberoende, ha möjlighet att driva diskrimineringsfrågor i domstol och ha tillräckliga resurser.  

Regeringarna i EU:s medlemsländer, ministerrådet, sa den 12 juni 2023 ja till EU-kommissionens lagförslag.   

Nu när medlemsländernas regeringar har tagit ställning till EU-kommissionens förslag återstår det för Europaparlamentet att presentera sina synpunkter gällande förslaget. Det återstår att se den slutliga utformningen av de eventuella nya EU-reglerna.

En kommentar

Beskedet om nya EU-regler som ska stärka de nationella likabehandlingsorganen inom hela unionen innebär ett steg mot starkare diskrimineringsskydd i EU genom mer likvärdiga nationella likabehandlingsorgan.  

Sammanfattningsvis

  • EU-kommissionen har lagt fram lagförslag för att stärka nationella likabehandlingsorgan inom hela EU.
  • Likabehandlingsorgan är offentliga organ som arbetar mot diskriminering och genomför EU:s lagstiftning om icke-diskriminering.
  • Skillnader mellan medlemsländernas likabehandlingsorgan innebär olika diskrimineringsskydd för EU-medborgare.
  • Lagförslaget syftar till att jämna ut skillnaderna och inkluderar krav på oberoende, rätt att driva diskrimineringsfrågor i domstol och tillräckliga resurser. Medlemsländernas regeringar har godkänt EU-kommissionens lagförslag.
  • Europaparlamentet ska nu presentera sina synpunkter på förslaget innan de slutliga EU-reglerna fastställs.
  • Beskedet om de nya EU-reglerna innebär ett steg mot starkare diskrimineringsskydd i EU genom mer likvärdiga nationella likabehandlingsorgan.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata