Om en arbetstagare kvarstår i arbete efter fyllda 69 år

Om en arbetstagare fortsätter arbeta efter att ha fyllt 69 år kan de sägas upp utan att kravet på sakliga skäl ska vara uppfyllt och uppsägningen kan inte ogiltigförklaras enligt lagen om anställningsskydd. Arbetsgivare behöver i princip endast underrätta arbetstagaren och dennes fackliga organisation om uppsägningen. Det finns en möjlighet för arbetstagaren och den fackliga organisationen att begära överläggning med arbetsgivaren angående uppsägningen.  

Det är också viktigt att notera att ett vikariat eller en särskild visstidsanställning inte konverteras till en tillsvidareanställning om arbetstagaren fortsätter arbeta efter att ha fyllt 69 år, och arbetstagaren saknar dessutom företrädesrätt till återanställning. Om inte annat följer av arbetstagarens anställningsavtal har denne endast rätt till en månads uppsägningstid.  

Det ska också noteras att bestämmelserna i lagen är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen eller kompletterar det ovan nämnda.     

Ett anställningsavtal formellt ingås när två parter kommer överens om en anställning. Detta avtal är av individuell natur då endast de parter som direkt involveras kan besluta om dess ingående. En huvudregel är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, såvida inte andra bestämmelser har avtalats.

Vad bör en arbetsgivare tänka på?

Det är viktigt för arbetsgivare att ha en öppen och ärlig konversation med arbetstagare som närmar sig denna ålder och informera dem om vad det innebär att fortsätta arbeta efter att ha fyllt 69 år. Det kan också vara en god idé för arbetsgivare att införa en policy för vad som gäller när en arbetstagare når denna ålder.  

Det är också viktigt att påpeka att en arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare på grund av deras åldern, varken när det gäller anställning, befordran eller uppsägning. Arbetsgivare bör alltid agera i enlighet med principerna om likabehandling och undvika att fatta beslut som kan uppfattas som åldersdiskriminering.

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Notera höjningen av LAS-åldern till 69 år enligt de senaste ändringarna i lagen om anställningsskydd.
  • Observera att arbetsgivare inte längre behöver iaktta alla bestämmelser i LAS om arbetstagaren fortsätter arbeta efter denna ålder.
  • Om en arbetstagare fortsätter arbeta efter 69 års ålder kan de sägas upp utan kravet på sakliga skäl och uppsägningen kan inte ogiltigförklaras enligt LAS.
  • Vid fortsatt arbete efter 69 år konverteras inte vikariat eller visstidsanställningar till tillsvidareanställning, och arbetstagaren har ingen företrädesrätt till återanställning
  • Observera att bestämmelserna i lagen är semidispositiva, vilket innebär att kollektivavtal på arbetsplatsen kan avvika från eller komplettera lagen.
  • För arbetsgivare är det viktigt att ha öppna samtal med arbetstagare nära denna ålder och informera dem om konsekvenserna av att fortsätta arbeta efter 69 år.
  • Inför gärna en policy för hur företaget hanterar situationen när en arbetstagare når 69 års ålder.
  • Arbetsgivare måste undvika åldersdiskriminering och agera i enlighet med principerna om likabehandling i alla beslut som rör anställning, befordran och uppsägning.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata