I juni 2022 infördes en ny bestämmelse i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som tydliggör vad om gäller vid parallella anställningar. 

Bestämmelsen om parallella anställningar infördes till följd av att EU antog direktiv 2019/1152 om tydliga och förutsebara arbetsvillkor inom EU (arbetsvillkorsdirektivet). Arbetsvillkorsdirektivet innehåller vissa minimikrav för anställningar. 

Bestämmelsen 

Av 6 i § LAS framgår att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Regleringen omfattar förbud mot andra anställningar men inte förbud mot sysslomannauppdrag såsom exempelvis styrelseuppdrag. 

Av paragrafens andra stycke framgår tre undantag från huvudregeln, nämligen om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. 

Anställningen anses vara arbetshindrande om den är så omfattande eller avser sådana tider eller på annat sätt gör att arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. 

En anställning anses konkurrera med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada om det finns en risk för att skada uppkommer. Risken måste utifrån en objektiv bedömning vara konkret och typiskt sett kunna leda till en skada för den typ av verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Det behöver alltså ännu inte ha skett någon skada.

Vid bedömningen om huruvida anställningen på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet bör risken för skada vara så pass konkret att den typiskt sett kan leda till en skada i arbetsgivarens verksamhet. Enligt förarbetena bör rättspraxis från Arbetsdomstolen (AD) om brott mot lojalitetsplikten ge viss ledning för när en arbetsgivare får förbjuda en arbetstagare att ta en annan anställning (prop. 2021/22:161 s. 196). En bedömning ska göras i det enskilda fallet och faktorer som bör beaktas är arbetstagarens arbetsuppgifter, verksamhetens typ och arbetstagares ställning. Desto högre ställning arbetstagaren har, desto högre krav kan ställas för att en parallell anställning ska vara godtagbar. 

Av paragrafens sista stycke framgår att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. 

Observera att det inom den offentliga sektorn finns specialreglering gällande bisysslor i lagen (1994) om offentlig anställning (LOA). 

Det är möjligt att göra avvikelser från 6 i § LAS genom kollektivavtal. En förutsättning för detta är att kollektivavtalet slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och att det övergripande skyddet för arbetstagare som fastställs i arbetsvillkorsdirektivet upprätthålls. Exempel på avvikelser i kollektivavtal är formulering som innebär att arbetsgivaren inte kan förbjuda en deltidsanställd från att ta annan anställning upp till heltid. 

Sammanfattningsvis

En arbetstagare är som utgångspunkt fri att ha en till anställning så länge detta inte förhindrar arbetstagaren att utföra sitt arbete eller riskerar att orsaka arbetsgivaren skada. Detta förutsätter dock att konkurrensklausulen är skälig. 

Vi på Alex AB (publ.) är experter inom arbetsrätt. Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är du välkommen att kontakta oss med frågor och rådgivning vad avser bisysslor, lojalitetsplikt eller med andra arbetsrättsliga frågor. Boka gärna in ett inledande 30 minuters samtal med oss på alexapp.se! 

 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata