FAQ

Vad ska vi iaktta när vi ska avskeda en medarbetare?

Som arbetsgivare måste du noggrant iaktta flera viktiga faktorer. För det första måste det finnas lagliga grunder för avskedandet. Dessutom är det av yttersta vikt att du följer alla formella krav och procedurer. Med aLex Lawyer kan du boka ett videomöte för att få professionell rådgivning angående det planerade avskedandet. Vid eventuella förhandlingar eller samtal kan du också dra nytta av aLex Process, där vi kan ge dig juridiskt biträde och stöd. Att använda dessa tjänster kan hjälpa dig att säkerställa att avskedandet hanteras på ett korrekt och lagligt sätt, samtidigt som du minimerar risken för potentiella rättsliga tvister.

Vad har jag att iaktta efter att jag blivit avskedad?

När du har blivit avskedad är det av yttersta vikt att agera snabbt. Det finns tidsfrister att följa om du planerar att göra din sak gällande genom en ogiltighets- och/eller skadeståndstalan. Med aLex Lawyer kan du få juridisk rådgivning och vägledning om de procedurer du måste följa efter att ha blivit avskedad. Om du sedan behöver juridiskt stöd kan du enkelt köpa tjänsten aLex Process för att få den hjälp du behöver.

Vilken tjänst kan jag köpa som hjälper mig med dessa frågor?

Med tjänsten aLex Docu du som arbetsgivare säkerställa att du får hjälp med transparens och korrekt hantering av personuppgifter. Tjänsten hjälper dig att etablera tydliga rutiner och policys för dataskydd, inklusive tydlig dokumentation av vilka personuppgifter som samlas in och hur de hanteras. Dessutom är det viktigt att ge arbetstagare information om deras rättigheter gällande personuppgifter och att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till dessa uppgifter.

Vad är mina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare eller arbetsgivare när det gäller semesterplanering och semesterersättning enligt svensk lag?

Svensk lag reglerar semesterplanering och semesterersättning för både arbetstagare och arbetsgivare. Semesterlagen fastställer bland annat antalet semesterdagar, hur semesterledigheten ska förläggas, och hur semesterlönen beräknas. Dessa regler gäller för arbetstagare och arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal eller andra avtal som reglerar semestern. För dem som omfattas av kollektivavtal kan andra regler tillämpas helt eller delvis. Med tjänsten aLex Lawyer kan du få rådgivning och vägledning i dessa frågor.

Jag vill säga upp en medarbetare, hur går jag tillväga?

Vid överväganden om att avsluta anställningen för en medarbetare på grund av personliga skäl är det avgörande att du kan tydligt motivera hur arbetstagaren har brutit mot anställningsvillkoren, och som arbetsgivare är det du som bär bevisbördan. Dessutom är det nödvändigt att följa formaliareglerna, vilket bland annat innebär att uppsägningsbeskedet måste vara skriftligt. För att minimera risken för tvister och andra potentiella problem, rekommenderar vi dig att du söker råd från en erfaren arbetsrättsjurist eller en kunnig expert inom arbetsrätt.

Med tjänsten aLex Lawyer kan du få tillgång till en 30 minuters rådgivningssession till en kostnad av 499 kronor. Om behovet uppstår kan vi också erbjuda fortsatt juridiskt biträde genom vår tjänst aLex Process. För att upprätta alla nödvändiga skriftliga dokument som krävs under processen är aLex Docu den perfekta lösningen för dig.

Jag har blivit uppsagd, vad har jag att iaktta?

Om du befinner dig i situationen att du blivit uppsagd från din anställning, är det av yttersta vikt att agera snabbt och korrekt. Efter att ha mottagit ett skriftligt uppsägningsbesked från din arbetsgivare är det nödvändigt att noggrant läsa igenom besvärshänvisningarna. Dessa förklarar vilka åtgärder du kan vidta om du vill bestrida uppsägningen eller kräva skadestånd i samband med den. För personer i denna situation erbjuder tjänsten aLex Lawyer möjligheten att boka ett 30-minuters videomöte med en erfaren arbetsrättsjurist. Kostnaden för videomötet ligger på 499 kronor. Att konsultera med en arbetsrättsjurist kan vara avgörande för att förstå dina rättigheter och vidta lämpliga åtgärder i en sådan situation.

Vi behöver anställa på visstid. Kan aLex hjälpa oss med detta?

Om du letar efter hjälp med att upprätta eller granska ett anställningsavtal för en visstidsanställning, så är aLex din partner. Med aLex Lawyer kan du få rådgivning via videomöte om hur du bör tänka kring visstidsanställningar. Om du redan har ett anställningsavtal för en visstidsanställning kan aLex granska det och ge dig rådgivning. Om du behöver nya anställningsavtal så kan du dra nytta av tjänsten aLex Docu. Om du hamnar i en tvist kan du få stöd och hjälp av en processjurist genom tjänsten aLex Process.

Kan jag som uthyrd arbetstagare får hjälp hos er?

Ja, vi erbjuder också hjälp till uthyrda arbetstagare. Vi förstår de senaste förändringarna i både lagen om anställningsskydd och uthyrningslagen. Uthyrda arbetstagare kan dra nytta av vår tjänst aLex Lawyer, som innebär ett videomöte med en erfaren arbetsrättsjurist. Ett sådant videomöte tar 30 minuter och kostar 499 kronor.

Kan aLex hjälpa mig som har nått LAS-åldern?

Vår slogan är aLex - arbetsrätt för alla. Om du är en arbetstagare som har nått LAS-åldern rekommenderar vi att du påbörjar din kontakt genom att boka videomöte med en arbetsrättsjurist via tjänsten aLex Lawyer. Om det är så att du har hamnat i en tvist eller behöver stöttning kan du ha nytta av en förhandlings- eller processjurist. Denna tjänst kallas för aLex Process.

Kan aLex hjälpa oss att ta fram en policy?

Med tjänsten aLex Docu kan du som arbetsgivare få hjälp med att ta fram viktiga policys och personalhandböcker. Om du redan har allt vad du behöver så rekommenderar vi dig att påbörja din kontakt med aLex genom att få rådgivning av en arbetsrättsjurist via tjänsten aLex Lawyer.

Vad kostar ett videomöte?

Ett videomöte med en arbetsrättsjurist i plattformen aLex ligger på 30 minuter och kostar 499 kronor.

start00

Kontakt

Vill du komma i kontakt med vår pressansvarig?

Kom i kontakt

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata