För dig som är arbetstagare 

Vilken informationsskyldighet har arbetsgivare?  

Det finns inget formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås och det måste därför inte vara skriftligt. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att lämna information till arbetstagaren om anställningen. I denna artikel går vi igenom vilken sorts information det gäller, tidsfrister och vad som händer om man inte lämnar informationen. 

För dig som är arbetstagare 

Vilken information ska min arbetsgivare lämna till mig när anställningen ingås?  

Din arbetsgivare ska lämna information skriftligt till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta innefattar bland annat kontaktuppgifter och information om arbetsgivaren, var arbetet ska ske, beskrivning av arbetsuppgifterna och yrkesbenämning eller titel, uppsägningstid, anställningsform, startlön och andra förmåner, hur och när lönen ska betalas ut, arbetstidens omfattning, vad som gäller vid övertidsarbete, vilken semester du har rätt till och om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Vissa uppgifter kan även lämnas genom hänvisning till lag eller kollektivavtal.  
 

Vilken annan typ av information måste min arbetsgivare ge mig?  

Om du sänds utomlands i mer än fyra veckor för att arbeta ska även skriftlig information om vilket eller vilka länder arbetet ska utföras i, vilken valuta lönen ska betalas i, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av arbetet, och om ersättning för hemresa betalas ut och, om så är fallet, villkoren för hemresa. 
 
Om förutsättningarna för anställningen ändras, antingen enligt arbetsgivarens beslut eller genom överenskommelse, ska du som arbetstagare få information om detta så snart som möjligt dock senast den dag ändringarna börjar gälla, om förändringarna hänför sig till något som arbetsgivaren har informationsskyldighet om från början.  
 
Du som har tidsbegränsad anställning ska få information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Denna information får lämnas genom att informationen finns tillgänglig på arbetsplatsen och du måste inte få informationen direkt till dig personligen. Om du är föräldraledig och du begär det ska du dock få informationen direkt av arbetsgivaren.  
 
Om du begär det ska din arbetsgivare lämna skriftlig information om din sammanlagda anställningstid. Har du en tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla de anställningar som har betydelse för en övergång till tillsvidareanställning.  
 
Om du har tidsbegränsad anställning och begär en annan anställningsform eller om du är tillsvidareanställd och begär högre sysselsättningsgrad ska du få information och svar på begäran, där arbetsgivarens ställningstagande angående begäran framgår. För att du ska få ett skriftligt svar krävs det dock att du har varit anställd i minst sex månader och inte har provanställning. Gör du en ny förfrågan inom tolv månader har du ingen rätt till ett skriftligt svar.  
 

När ska jag senast få informationen?  

Majoriteten av den information arbetsgivaren är skyldig att ge ut till dig ska lämnas till dig så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter arbetet påbörjats men det finns vissa särregleringar.  
 
När det gäller särskild visstid, vikariat eller annan tidsbegränsad anställning ska du få information om anställningens slutdag eller vad som krävs för att anställningen ska avslutas samt vilken anställningsform som gäller. Denna information ska du få när anställningen ingås om du har en särskild visstidsanställning, vid andra former gäller sju kalenderdagar från påbörjat arbete. Information om kollektivavtal, semesterns omfattning, vilka bestämmelser som ska följas när någon av parterna vill avsluta anställningsförhållandet med mera ska lämnas senast en månad efter du börjat arbeta.  
 
Vid arbete utomlands ska du få informationen innan avresan. Har du begärt information om din sammanlagda anställningstid ska du få den inom tre veckor från begäran. Har du begärt en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad ska du få det skriftliga svaret inom en månad från att du gjorde förfrågan.  

Vad händer om jag inte fått den information jag har rätt till?  

Om arbetsgivaren inte har svarat på din begäran om information eller om du inte fått den information arbetsgivaren ska lämna självmant kan detta innebära att du kan få skadestånd av arbetsgivaren.  
 

För er som är arbetsgivare  

Vilken information måste vi som arbetsgivare lämna till våra arbetstagare? 

Ni som arbetsgivare ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är väsentliga för anställningsförhållandet. Detta innefattar bland annat: 

 • Kontaktuppgifter och information om er som arbetsgivare
 • Var arbetet ska utföras 
 • Beskrivning av arbetsuppgifterna och yrkesbenämning eller titel 
 • Uppsägningstid 
 • Anställningsform 
 • Startlön och andra förmåner 
 • Hur och när lönen ska betalas ut 
 • Arbetstidens omfattning och regler för övertidsarbete 
 • Vilken semester arbetstagaren har rätt till
 • Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen 
 • Vissa uppgifter kan även lämnas genom hänvisning till lag eller kollektivavtal

 

Vilken annan typ av information måste vi som arbetsgivaren ge ut? 

Om ni skickar ut arbetstagaren utomlands i mer än fyra veckor för att arbeta, ska ni även lämna skriftlig information om: 
Vilket eller vilka länder arbetet ska utföras i 
Vilken valuta lönen ska betalas i 
De kontantersättningar och naturaförmåner som följer av arbetet 
Om ersättning för hemresa betalas ut och villkoren för hemresa 
 
Om förutsättningarna för anställningen ändras, antingen enligt ert beslut eller genom överenskommelse, ska ni informera arbetstagaren så snart som möjligt, dock senast den dag ändringarna börjar gälla, om förändringarna hänför sig till något som ni har informationsskyldighet om från början. 
 
Arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska få information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Denna information kan ni lämna genom att göra den tillgänglig på arbetsplatsen, men för föräldralediga arbetstagare ska informationen lämnas direkt till dem om de begär det. 
 
Om arbetstagaren begär det ska ni lämna skriftlig information om den sammanlagda anställningstiden. För tidsbegränsade anställningar ska ni lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för en övergång till tillsvidareanställning. 
 
Arbetstagare som har tidsbegränsad anställning och begär en annan anställningsform eller är tillsvidareanställd och begär högre sysselsättningsgrad ska få information och svar på begäran, där ert ställningstagande angående begäran framgår. För ett skriftligt svar krävs det att arbetstagaren har varit anställd i minst sex månader och inte har provanställning. Vid en ny förfrågan inom tolv månader finns ingen rätt till ett skriftligt svar. 
 
När ska arbetstagaren senast få informationen? 
Majoriteten av informationen ni är skyldiga att ge ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter att arbetet påbörjats. För vissa anställningsformer och uppgifter finns specifika tidsfrister: 
 
Vid särskild visstid, vikariat eller annan tidsbegränsad anställning ska information om anställningens slutdag eller villkor lämnas när anställningen ingås eller senast sju kalenderdagar från påbörjat arbete. 
 
Information om kollektivavtal, semesterns omfattning, och regler för avslutande av anställningen ska lämnas senast en månad efter att arbetet börjat. 
 
Vid arbete utomlands ska informationen ges innan avresan. 
 
Om arbetstagaren begär information om sammanlagd anställningstid ska ni lämna den inom tre veckor från begäran. 
 
Vid begäran om annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad ska ni lämna skriftligt svar inom en månad från förfrågan. 
 
Vad händer om vi inte lämnar ut den informationen vi är skyldiga att ge ut? 
Om ni som arbetsgivare inte svarar på begäran om information eller om ni inte ger ut den information arbetsgivaren ska lämna självmant kan detta innebära att ni kan bli skadeståndsskyldiga. Det är därför viktigt att iaktta vilken informationsskyldighet ni har och följa denna.  

Sammanfattningsvis

 • Arbetsgivaren ska ge skriftlig information om viktiga anställningsvillkor som kontaktuppgifter, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsform, lön, arbetstid, övertidsregler, semester och kollektivavtal. 
 • Vid utlandsarbete över fyra veckor ska arbetsgivaren informera om arbetsland, valutabetalning, ersättningar, naturaförmåner och hemresevillkor. 
  Ändringar i anställningsförhållanden måste meddelas arbetstagaren snarast möjligt, senast samma dag som ändringen träder i kraft. 
 • Tidsbegränsade anställda ska informeras om lediga tillsvidare- och provanställningar, samt vid begäran få information om sammanlagd anställningstid och anställningar som påverkar övergång till tillsvidareanställning. 
 • Den flesta informationen ska ges senast sju dagar efter anställningens början, men specifika tidsfrister gäller för vissa uppgifter och anställningsformer. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata