För dig som arbetstagare 

Är jag undantagen LAS?  

LAS gäller alla arbetstagare på den svenska marknaden, förutom några få grupper. De som är undantagna LAS i sin helhet är: arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Anställningen för personer i denna ställning regleras istället genom lag (1970:943) om arbetstid med mera i husligt arbete respektive lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning. 
 
Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning är också till stor del undantagna LAS med undantag för vissa bestämmelser som gäller.

Vad innebär person i företagsledande ställning, och vem tillhör arbetsgivarens familj?

VD är en typisk person som är i företagsledande ställning, men det är inte endast VD som träffas av bestämmelsen. Även personer som närmast under VD som svarar för en egen gren av företagets verksamhet kan träffas vilket betyder att det i större företag kan vara flertalet personer i företagsledande ställning så som försäljningschefer, produktionschefer med mera. I mindre företag där företagsägaren själv arbetar anses inte någon annan också kunna inneha företagsledande ställning som gör att denne är undantagen från LAS.  
 
Den grupp som anses tillhöra arbetsgivarens familj är vidsträckt. Den utgörs såklart av make/maka, barn och föräldrar men också avlägsna släktingar om de bor i gemensamt hushåll, till exempel styvbarn om de bor tillsammans med arbetsgivaren. Familjemedlemmar är undantagna LAS bestämmelser då man har ansett att förhållandet mellan arbetsgivare och familjemedlemmar är av så speciell karaktär att deras anställningar inte lämpligen ska regleras genom lag.   

Vad innebär det att jag inte omfattas av LAS?  

Det innebär att du inte har det skydd som LAS uppställer, det finns till exempel inget krav på sakliga skäl vid uppsägning, ingen företrädesrätt till återanställning och ingen rätt att vara med i turordningslistor vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
 
Undantagen från LAS är dock inte tänkta att vara en nackdel. För personer i företagsledande ställning har du vanligtvis rätt till stort avgångsvederlag om din anställning avslutas vilket betyder att du har ett skydd även om du inte är skyddad av LAS. För familjemedlemmar innebär undantaget att familjemedlemmarna kan avvaras vid uppsägningar på arbetsbrist och att familjemedlemmen kan nyanställas framför andra arbetstagare med återanställningsrätt. Upphör familjeförhållandet genom till exempel skilsmässa kan det dock leda till negativa konsekvenser för den enskilde personen.   

För dig som är arbetsgivare 

Vilka arbetstagare är undantagna LAS? 

LAS gäller alla arbetstagare på den svenska marknaden, förutom några få grupper. De som är undantagna LAS i sin helhet är: arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Anställningen för personer i denna ställning regleras istället genom lag (1970:943) om arbetstid med mera i husligt arbete respektive lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning. 
 
Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning är också till stor del undantagna LAS men vissa bestämmelser gäller. 

Vad innebär person i företagsledande ställning? 

En person i företagsledande ställning är typiskt sett en VD, men det är inte bara VD som omfattas av denna definition. Även ni som har personer i företaget som direkt under VD ansvarar för en egen gren av verksamheten, till exempel försäljningschefer eller produktionschefer, anses inneha en företagsledande ställning. I större företag kan detta inkludera flera olika befattningar. I mindre företag där företagsägaren själv är operativ, anses ingen annan person kunna ha en sådan företagsledande ställning som gör att denne är undantagen från LAS (Lagen om anställningsskydd).  

Vem tillhör arbetsgivarens familj? 

Gruppen som anses tillhöra arbetsgivarens familj är vidsträckt. Den inkluderar självklart make/maka, barn och föräldrar, men även avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Det kan till exempel vara styvbarn som bor tillsammans med arbetsgivaren. Familjemedlemmar undantas från LAS bestämmelser eftersom relationen mellan arbetsgivare och familjemedlemmar anses vara av en så speciell karaktär att deras anställningar inte bör regleras genom lag.  

Vad innebär det att en anställd inte omfattas av LAS?

 För er som arbetsgivare innebär det att en anställd som inte omfattas av LAS inte har det skydd som LAS uppställer. Detta betyder att det till exempel inte finns något krav på sakliga skäl vid uppsägning, ingen rätt till företrädesrätt till återanställning, och den anställde har inte rätt att vara med i turordningslistor vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.  

Vilka konsekvenser har undantagen från LAS? 

Undantagen från LAS är dock inte tänkta att vara en nackdel. För er som har personer i företagsledande ställning innebär det vanligtvis att dessa personer har rätt till ett stort avgångsvederlag om deras anställning avslutas, vilket ger ett visst skydd även utan LAS. För familjemedlemmar innebär undantaget att de kan avvaras vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och att de kan nyanställas framför andra arbetstagare med återanställningsrätt. Dock, om familjeförhållandet upphör genom till exempel skilsmässa, kan det leda till negativa konsekvenser för den enskilde personen. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning är helt undantagna från LAS. 
  • Arbetstagare som har en företagsledande ställning, inklusive VD, försäljningschefer och produktionschefer i större företag, är till stor del undantagna från LAS. 
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, inklusive make/maka, barn, föräldrar och andra släktingar som bor i samma hushåll, omfattas inte av LAS. 
  • Arbetstagare anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning är delvis undantagna från LAS, med vissa bestämmelser som fortfarande gäller. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata