Vad är en företagshemlighet? 

En företagshemlighet är information om ett affärs- eller driftförhållande inom en näringsidkares eller ett forskningsinstituts verksamhet, som inte är allmänt känd eller lättillgänglig för andra än en begränsad och definierad personkrets. Det kan vara information som i sin helhet är hemlig eller sammanställd information som i sig inte är hemlig men som utgör en hemlighet i sin sammansättning. Exempel är kundlistor, patent, forskningsresultat, produktformler samt affärs- eller investeringsplaner. 
 
Innehavaren måste ha vidtagit rimliga åtgärder för att skydda hemligheten, och att röjandet kan skada innehavaren i konkurrenshänseende. Aktiva åtgärder som instruktioner för hemlighållande krävs oftast, men kravet är lägre om uppgiften är uppenbart skyddsvärd. Det krävs inte att faktisk skada har uppstått, utan det räcker att röjandet generellt kan medföra skada och påverka företagets konkurrensmöjligheter. 
 

När gäller skyddet för arbetsgivarens företagshemligheter? 

Lagen gäller endast för obehöriga angrepp på företagshemligheter, vilket inkluderar obehörigt anskaffande, röjande eller utnyttjande av dessa hemligheter. Både externa parter och anställda kan anklagas för att anskaffa företagshemligheter, till exempel genom att kopiera hemliga dokument eller behålla material utan arbetsgivarens tillgång, vetskap eller godkännande. Det kan även inkludera stöld eller hacking. 
 
Röjande sker när någon utan tillstånd delar hemligheten med en utomstående part. Utnyttjande innebär att en part utan tillstånd använder hemligheten för egen verksamhet i kommersiellt syfte, exempelvis genom att tillverka, sälja eller lagra en produkt som gynnas av hemligheten. Användning av en tidigare arbetsgivares kundlista kan också vara utnyttjande. 
 

När är inte skyddet i lagen om företagshemligheter tillämpligt? 

Endast obehöriga angrepp på företagshemligheter är förbjudna. Vid behöriga angrepp finns inget skydd. Offentliggörande eller avslöjande inför myndighet eller annat behörigt organ kan vara tillåtet om det rör skäligen misstanke av brott eller missförhållande. För att vara behörigt krävs att offentliggörandet av missförhållanden skyddar allmänintresset, alltså att allmänheten har ett intresse av att få reda på missförhållandet. 
 

För dig som arbetstagare 

Vad händer om du avslöjar företagshemligheter? 

Om företagshemligheten avslöjas obehörigt kan innehavaren ta rättsliga åtgärder för återtagande av informationen, skadestånd och/eller straff, beroende på brottets allvar. Obehörigt avslöjande kan även leda till uppsägning eller avskedande. Du har dock rätt att avslöja konfidentiell information om det rör ett begånget brott, skäligen misstanke om brott eller om det finns allmänt intresse av att avslöja missförhållandet. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad bör ni tänka på för att skydda era företagshemligheter? 

Det är klokt att skriva sekretessavtal eller bestämmelser i anställningsavtal för att skydda företagshemligheter, särskilt för personal som har tillgång till mycket sådan information. Likaså är det viktigt att etablera sekretessavtal med affärspartners för att bevara konfidentiell information. 
 
Implementering av starka lösenordsskydd, begränsad tillgång till företagshemligheter och tydliga instruktioner för skydd och hantering av konfidentiell information är ytterligare åtgärder som bidrar till att säkra företagets sekretess. 
 

Vad kan ni som arbetsgivare göra om en företagshemlighet avslöjats?

 
Vid obehörigt avslöjande av företagshemligheter kan ni som arbetsgivare vidta rättsliga åtgärder som innefattar talan om återtagande av företagshemligheten samt begäran om skadestånd och/eller påföljder såsom böter eller fängelse, beroende på brottets allvar och natur. Det kan också vara en grund för uppsägning eller avskedande av den ansvariga. 

Sammanfattningsvis

  • Företagshemligheter innefattar information om ett affärs- eller driftförhållande som i sin helhet eller sammansatt inte är allmänt känd eller lättillgänglig, som innehavaren aktivt skyddar och som kan innebära skada ur konkurrenshänseende om det avslöjas. 
  • Att obehörigt anskaffa, röja eller utnyttja en företagshemlighet utgör brott mot lagen om företagshemligheter. 
  • Det finns dock situationer där även konfidentiell information är okej att avslöja, ex. vid begånget brott, skälig misstanke om brott eller missförhållanden när det utgör allmänt intresse. 
  • Som arbetsgivare bör ni skriva sekretessavtal med affärspartners samt anställda som får tillgång till era företagshemligheter för att skydda er verksamhet i den mån det är rimligt. Även att lösenordsskydda, begränsa tillgång till och informera om hantering av företagshemligheter kan skydda er verksamhet. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata