För dig som är arbetstagare 

Vad innebär visselblåsarlagen för mig som arbetstagare? 

Visselblåsarlagen ger ett skydd för dig som arbetstagare om du vill larma om missförhållanden på din arbetsplats. Genom lagens kontrollmekanismer ska du skyddas mot repressalier från din arbetsgivare. Utsätts du ändock för repressalier har du rätt till skadestånd.  
 
För att kunna använda dig av visselblåsarsystemet ska missförhållandena som du rapporterar om uppstått eller högt sannolikt uppstå i en verksamhet där du är, har varit eller kommer att bli verksam inom eller en verksamhet som du kommit i kontakt med genom ditt arbete. Du ska ha skälig anledning att anta att informationen du rapporterar är sann. Det betyder att du ska vara arbetstagare, volontärarbetare, praktikant, utför arbete under arbetsplatsens kontroll och ledning, egenföretagare som utför uppdrag på arbetsplatsen eller aktieägare som är verksam i företaget. Till alla dessa kategorier hör också den som har sökt dessa positioner på arbetsplatsen.  
 

Vad är ett missförhållande som jag kan larma om? 

För att du ska kunna larma om missförhållanden och få det skydd som ges i lagen krävs det att missförhållandet är av allmänt intresse. Det betyder att det gäller allvarliga förhållanden, angår en krets som kan betecknas som allmänheten och det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Detta kan vara till exempel brott mot myndighetsföreskrifter, korruption, missbruk av allmänna medel, jäv, brott mot konkurrensbestämmelser, kränkning av mänskliga rättigheter eller allmänt oetiska ageranden. Sådant som endast rör ditt enskilda anställningsförhållande som till exempel brott mot LAS omfattas inte av lagen eftersom det saknas allmänintresse.  
 

Hur ska visselblåsarsystemet fungera? 

Det finns tre typer av rapportering som du kan använda dig av för att larma om missförhållanden: internt i verksamheten där missförhållandet förekommer, externt till behörig myndighet eller genom offentliggörande till exempel genom att vända sig till massmedia. Om arbetsgivaren har över 50 anställda ska de tillhandahålla interna kanaler. Du ska först använda interna kanaler om det är möjligt.  
 

Jag jobbar statligt, kan jag ändå använda mig av visselblåsarsystemet? 

Ja, visselblåsarlagen gäller både dig som arbetar statligt och dig som arbetar privat. Du som arbetar statligt har dessutom skydd av meddelarskyddet som framgår av grundlag.  

 
För dig som är arbetsgivare 

Gäller visselblåsarlagen oss som är ett litet bolag? 

Alla arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha interna kanaler för rapportering och säkerställa att de berörda kan utöva sin rätt till visselblåsning. Har ni färre än 50 anställda måste ni inte ha dessa interna kanaler, men personer kan fortfarande nyttja sin rätt till visselblåsning. 
 

Vad måste vi göra för att säkerställa att vi följer lagen?  

Ni som arbetsgivare ska ha intern rapporteringskanal där ni säkerställer att de som vill nyttja visselblåsarsystemet kan rapportera (om ni har minst 50 anställda). Det krävs inte att anonym rapportering är möjlig men det rekommenderas. Ni som arbetsgivare måste också säkerställa att alla de personer som omfattas av skyddet i lagen har tillgång till interna kanalerna för rapportering. Ni måste också se till att visselblåsaren faktiskt är skyddad mot hämndaktioner eller repressalier. Detta innefattar inte bara att arbetstagaren inte blir uppsagd utan också bland annat att denne inte går miste om förmåner, befordran, arbetsintyg, får förändrade arbetsvillkor, anställningsavtalet inte förnyas eller liknande.  
 
Vidare ska den funktion som hanterar rapporteringen vara oberoende och självständig, och det bör handla om en snäv krets av personer som hanterar denna rapportering. Visselblåsaren ska kunna rapportera skriftligt, muntligt och vid ett fysiskt möte. Den som rapporterar ska få en bekräftelse inom sju dagar att rapporteringen är mottagen, i de fall det är möjligt utan att avslöja personens identitet. Det är viktigt att säkerställa att ni har ett system för rapporteringen där full konfidentialitet av visselblåsarens identitet kan säkerställas. De interna kanalerna och förfarandet i ärenden ska dokumenteras.  

Som arbetsgivare måste ni lämna information till berörda om hur rapportering ska göras via de interna kanalerna, hur rapportering ska göras till behörig myndighet (extern rapporteringskanal) och om meddelarfrihet och anskaffarfrihet och, i verksamheter där det är aktuellt, om efterforskningsförbud och repressalieförbud. 
 
Det är också viktigt att tänka på att regler om skydd för personuppgifter (GDPR) gäller även i visselblåsarsammanhang.  
 

Måste vi följa visselblåsarlagen? 

Ja. Efterlevnad av visselblåsarlagen är inte något som kan avtalas bort i anställningsavtal. Det går dock att i kollektivavtal göra avvikelser från bestämmelserna om utformningen av och kraven på de interna rapporteringskanalerna och förfarandena. Kollektivavtalet får dock inte upphäva eller inskränka de rättigheter som arbetstagaren har enligt lagen.  

 

Sammanfattningsvis

  • Visselblåsarlagen (2021:890) skyddar personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen och syftar till att ge trygghet för att rapportera utan rädsla för repressalier. 
  • Lagen täcker rapportering om missförhållanden av allmänt intresse, inklusive brott mot myndighetsföreskrifter, korruption, missbruk av allmänna medel, och andra allvarliga oegentligheter. 
  • Arbetstagare som omfattas av lagen inkluderar anställda, volontärer, praktikanter, egenföretagare som utför uppdrag, och aktieägare verksamma i företaget. 
  • Arbetsgivare med minst 50 anställda måste tillhandahålla interna rapporteringskanaler. 
  • Lagen kräver att rapporteringskanaler är oberoende och konfidentiella, och att arbetsgivaren dokumenterar och hanterar rapporteringen korrekt enligt GDPR.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata