För dig som är arbetstagare  

 

När kan omplacering bli aktuell för mig som arbetstagare? 

Omplaceringsmöjligheter måste utredas vid arbetsbrist. Arbetsgivaren är då skyldig att undersöka om det finns andra lämpliga arbetsuppgifter inom verksamheten som du som arbetstagare kan utföra, förutsatt att ingen annan blir uppsagd som ett resultat av omplaceringen. Om arbetsbrist uppstår på din arbetsplats är det därför arbetsgivarens ansvar att i första hand utreda om det är möjligt att omplacera dig.  
 

Vilka jobb kan jag bli erbjuden? 

Du som arbetstagare kan erbjudas ett arbete som är ungefär likvärdigt med ditt tidigare jobb eller som annars ligger i linje med dina kvalifikationer efter en upplärningsperiod. Du kan behöva acceptera en lägre sysselsättningsgrad, lägre lön eller längre avstånd till arbetet, eftersom LAS inte skyddar specifika befattningar eller lönenivåer. 
 

Kan jag bli få omplacerad till en annan ort?

 
Arbetsskyldigheten kan också bestämmas genom praxis, särskilt 29/29-principen. Om den nya befattningen efter omplaceringen har naturlig koppling till arbetsgivarens verksamhet och inte kräver omfattande omskolning, är du som arbetstagare skyldig att acceptera den. I det fall du inte gör det behöver arbetsgivaren inte erbjuda dig en annan omplaceringsmöjlighet. 
 
Arbetsgivaren kan fritt omplacera inom ramen för arbetsskyldigheten. Går omplaceringen utöver denna ram, kan den ses som uppsägning eller avsked. Ny placering ska vara inom rimligt pendlingsavstånd, vilket i första hand regleras av kollektivavtal eller personligt avtal. Om detta inte finns, gäller praxis inom företaget och branschen. Om ingen praxis finns, antas anställningen inte vara knuten till en specifik arbetsplats. Rättspraxis stöder att arbetstagaren både tillfälligt och permanent måste acceptera placering på samma ort eller en närliggande ort.  
 

Vad händer om jag tackar nej? 

Om du som arbetstagare tackar nej till ett skäligt erbjudande om omplacering kan du riskera uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är viktigt att noga överväga erbjudandet innan du fattar ett beslut.  
 

För arbetsgivare 

Vilka är arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid omplacering av anställda?  

Arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagare grundar sig på arbetsledningsrätten. Detta innebär att ni har rätt att leda och fördela arbetet inom ramen för vad som är avtalat i anställnings- och kollektivavtal, så länge detta inte strider mot lagar eller avtal. 
 
Ni som arbetsgivare måste utreda möjligheten till omplacering inom hela verksamheten innan en uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt. Skyldigheten att omplacera gäller endast inom det egna företaget och inkluderar inte andra företag inom samma koncern. Om omplacering är möjlig, har ni som arbetsgivare inte sakliga skäl för uppsägning enligt 7 § LAS. Detta krav gäller inte vid avskedanden, som alltid grundas på personliga skäl och där ni inte är skyldiga att undersöka omplaceringsmöjligheter. 
 

När måste jag förhandla med facket?  

Innan beslut om viktigare förändringar som påverkar verksamheten eller anställdas arbets- eller anställningsförhållanden fattas, måste arbetsgivaren förhandla med berörda fackförbund enligt LAS. Detta gäller särskilt vid omorganisationer som berör fackanslutna medarbetare. 

 
Vad gör jag om det inte finns omplaceringsmöjligheter?  

Om det inte finns några lediga tjänster att omplacera en anställd till, ska en turordningslista upprättas enligt LAS. Denna lista baseras på anställningstid och den anställdes kvalifikationer. Efter att alla omplaceringsmöjligheter har undersökts kan ett uppsägningsbeslut fattas och anställningen upphör efter uppsägningstiden. 

 
 
Föreligger omplaceringsskyldigheter även när det finns sakliga skäl att säga upp en arbetstagare av personliga skäl? 

Om du funderar på att säga upp någon på grund av personliga skäl, måste du i vissa fall först undersöka om den anställda kan omplaceras i stället för att sägas upp. Detta gäller om de personliga skälen främst handlar om underkvalifikation och samarbetsproblem, situationer där en omplacering skulle kunna lösa problemet. Om du inte fullgör denna omplaceringsskyldighet kan uppsägningen bli ogiltigförklarad och leda till skadestånd. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetsgivarens omplaceringsrätt grundas på dennes arbetsledningsrätten.  
  • Omplacering måste övervägas innan uppsägning enligt LAS. 
  • Arbetsgivare måste förhandla med facket vid beslut om omplacering av en arbetstagare.  
  • Arbetstagare kan behöva acceptera lägre lön eller sämre arbetsvillkor. 
  • Turordningslista upprättas om omplacering inte är möjlig. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata