För dig som är arbetstagare 

Har jag rätt att vara medlem i en arbetstagarorganisation? 

Ja, du har rätt att tillhöra en arbetstagarorganisation, utnyttja medlemskapet och verka för organisationen eller för att en organisation ska bildas. Din arbetsgivare får inte diskriminera dig för att du utnyttjar din föreningsrätt. 
 
Din arbetsgivare kan inte avtala bort föreningsrätten. Avtal som kränker din föreningsrätt eller begränsar skyddet mot föreningsrättskränkningar är ogiltiga. 
 
Föreningsrätten skyddar arbetstagare, men inte arbetssökande. 
 
Notera att lagen om medbestämmande i arbetslivet inte skyddar rätten att stå utanför föreningar. Den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att inte vara medlem i någon förening, får i stället visst skydd genom Europadomstolens praxis. 
 

Vad är en föreningsrättskränkning? 

Din arbetsgivare får inte vidta en åtgärd till skada för att du utnyttjat din föreningsrätt eller försöka förmå dig att avstå från att utnyttja din föreningsrätt. Det finns många exempel på vad som kan utgöra en föreningsrättskränkning. Det krävs att arbetsgivaren har vidtagit en konkret åtgärd för att det ska anses föreligga en föreningsrättskränkning. Exempel på sådana åtgärder kan vara att du har blivit avskedad, uppsagd, omplacerad eller fått en förmån indragen. Även hot eller varsel om avskedande eller uppsägning kan vara en sådan åtgärd. Vidare kan det vara en föreningsrättskränkning att avbryta en provanställning. 
 
Det utgör inte en föreningsrättskränkning att arbetsgivaren genom uttalanden kritiserar en facklig organisation, i så fall krävs ett mer eller mindre direkt uttalat hot om att vidta en åtgärd mot någon eller några arbetstagare. Vidare utgör det inte heller en föreningsrättskränkning om arbetsgivaren har en negativ inställning till att ingå kollektivavtal. 
 

Vad kan jag göra om min arbetsgivare kränkt min föreningsrätt? 

Om din arbetsgivare har kränkt din föreningsrätt bör du vara noggrann med att dokumentera alla händelser du anser vara föreningsrättskränkningar. Det kan exempelvis inkludera e-postmeddelanden, anteckningar från möten med mera. Initialt är det arbetstagaren som måste göra sannolikt att en föreningsrättskränkning har skett. Kan arbetstagaren göra detta måste arbetsgivaren visa att någon kränkning inte har skett. 
 
Vid en kränkning av föreningsrätten kan din arbetsgivare behöva betala skadestånd till dig. 
 
Om du blivit uppsagd på grund av att du har utnyttjat din föreningsrätt är uppsägningen ogiltig. 
 

För er som är arbetsgivare 

Har vi som arbetsgivare rätt att vara medlem i en arbetsgivarorganisation? 

Ja, arbetsgivare omfattas av föreningsrätten. Det innebär att arbetsgivare har rätt att gå med i arbetsgivarorganisationer och utnyttja medlemskapet, verka för organisationen samt verka för att en sådan bildas. 
 

Vad måste vi som arbetsgivare tänka på? 

Ni som arbetsgivare får inte vidta åtgärd till skada för att en arbetstagare utnyttjar sin föreningsrätt eller förhindra en arbetstagare från att utnyttja sin föreningsrätt. Tänk på att det inte är tillåtet att t.ex. säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av att den tillhör en fackförening. Notera att även hot eller varsel om uppsägning eller avsked kan ses som en sådan åtgärd. Därutöver kan det även utgöra en föreningsrättskränkning att erbjuda en arbetstagare högre lön i utbyte mot att denne lämnar facket. 
 
Ni kan inte avtala bort arbetstagares föreningsrätt. Avtal som inskränker arbetstagares föreningsrätt är ogiltiga. 

Vad händer om vi kränker föreningsrätten? 

Om ni som arbetsgivare kränker föreningsrätten kan ni behöva betala skadestånd, både till den organisation och den arbetstagare som har kränkts. 
 

Kan facket använda föreningsrätten för att tilltvinga sig ett kollektivavtal? 

Nej, det utgör ingen föreningsrättskränkning att vägra ingå kollektivavtal med en viss organisation. Det finns ingen skyldighet att ingå kollektivavtal. Däremot kan arbetstagarorganisationer t.ex. begära förhandling i syfte att förmå er som arbetsgivare att teckna kollektivavtal. 

Sammanfattningsvis

  • Föreningsrätt: alla arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra en organisation. Det inbegriper en rätt att utnyttja medlemskapet, verka för organisationen och för att en sådan bildas. 
  • Föreningsrätten får inte kränkas: någon får inte vidta åtgärd till skada för att någon utnyttjar sin föreningsrätt eller försöka förmå någon att avstå från att utnyttja sin föreningsrätt. 
  • En föreningsrättskränkning förutsätter en konkret åtgärd, t.ex. avskedande eller uppsägning. 
  • Avtal som kränker eller inskränker föreningsrätten är ogiltiga. 
    Skadestånd: den som kränker föreningsrätten kan bli skadeståndsskyldig. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata