Vad menas med säsongsarbete? 

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finns tre tidsbegränsade anställningsformer: särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Säsongsarbete är tillåtet i de fall arbetet på grund av exempelvis årstidsväxlingar endast kan bedrivas under en del av året, såsom bärplockning eller arbete inom turistnäringen.  
 

Hur kan avtal om säsongsarbete ingås? 

Avtal om säsongsarbete kan ingås skriftligt, muntligt eller konkludent. Det är dock bra att ha ett skriftligt avtal ur bevishänseende, särskilt då huvudregeln är att anställningsavtal gäller tillsvidare och på heltid om inget annat avtalats. Oavsett hur avtalet har ingåtts måste arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagaren om väsentliga delar av anställningen. I väsentliga delar ingår arbetstagarens arbetsuppgifter, anställningsform, arbetstid och lön. För säsongsarbete är det viktigt att ange start- och slutdatum samt om anställningen kan sägas upp i förväg. Om inget annat har avtalats gäller att tidsbegränsade anställningar löper tiden ut. 
 

För dig som arbetstagare 

Vilken rätt har säsongsarbetare? 

Som säsongsarbetare har du samma rätt till lön, sjuklön, dygnsvila, rast och pauser som övriga anställda. Du har rätt till rast minst var femte timme och minst elva timmars uppehåll mellan passen inom en 24-timmars period, med vissa undantag. Arbetstiden får vara i snitt 40 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Du har rätt till betalda pauser under arbetsdagen. Som minderårig får du arbeta max åtta timmar per dag, inte efter kl. 20 och innan kl. 06, du har också rätt till längre dygnsvila, med vissa undantag.  
 
I övrigt kan din chef schemalägga dig utifrån verksamhetens behov, inom lagens ramar. Om du arbetar kortare än tre månader behöver semester inte skrivas in i avtalet, men du ha rätt till semesterersättning. 
 
Arbetsgivaren måste även betala arbetsgivaravgifter om din årslön överstiger 1000 kr. Arbetsgivaren ansvarar även för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Du har som arbetstagare krav på att följa instruktioner och säkerhetsföreskrifter, samt informera arbetsgivaren vid risker eller brister i arbetsmiljön. 
 

Kan säsongsarbete övergå till fast anställning? 

Säsongarbete övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning. Däremot kan säsongsarbetet räknas in i den totala anställningstiden vid en senare anställning, som särskilt visstidsanställd. Det gör att du snabbare kan bli tillsvidareanställd. 
 
Dessutom kan du, om du som arbetstagare har arbetat som säsongsarbetare under sex månader under de senaste två åren när din anställning upphör, ha rätt att få veta minst en månad innan nästa säsong börjar om du inte kommer få fortsätt arbete nästa säsong. 
 
Har du som säsongsarbetare rätt att få veta vilka övriga tjänster som utlyses? 
Du som arbetstagare har rätt att få veta vilka anställningar som utlyses genom exempelvis lappar på anslagstavlan på arbetsplatsen eller interna informationsblad. 
 

För er som arbetsgivare 

Vilka skyldigheter har ni gentemot säsongsarbetare? 

Ni som arbetsgivare måste erbjuda lön, sjuklön, dygnsvila, rast och pauser till säsongsarbetare som övriga anställda. En säsongsarbetare har rätt till rast minst var femte timme och elva timmars uppehåll mellan passen, med vissa undantag. Den lagstadgade arbetstiden är i snitt 40 timmar per vecka över en fyraveckorsperiod. Säsongsarbetare liksom övriga anställda har också rätt till pauser på betald arbetstid. En minderårig anställd ska som huvudregel arbeta max åtta timmar per dag, inte efter kl. 20 och innan kl. 06, samt ha rätt till längre dygnsvila.  
 
I övrigt har ni som arbetsgivare rätt att schemalägga säsongsarbetare precis som övriga anställda inom gränsen för lagstiftningen på det sätt som behövs för verksamheten. Ni har inte heller krav att skriva in semester i anställningsavtalet i de fall den anställde är tänkt att arbeta samt arbetar kortare än tre månader. Den anställde har däremot rätt till semesterersättning i sådana fall. 
 
Ni måste betala arbetsgivaravgifter om den förväntade lönen överstiger 1000 kr per år. Ni har även ansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
 

Kan säsongsarbete övergå till fast anställning? 

Säsongarbete övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning. Däremot kan säsongsarbetet räknas in i den totala anställningstiden vid en eventuell senare anställning som särskilt visstidsanställd. Det gör att arbetstagaren snabbare kan bli tillsvidareanställ. 
 
Om en arbetstagare har arbetat som säsongsarbetare under sex månader under de senaste två åren när anställningen upphör har ni som arbetsgivare dessutom en skyldighet att meddela arbetstagaren minst en månad innan nästa säsong börjar om arbetstagaren inte kommer få fortsätt arbete nästa säsong. 
 

Har en säsongsarbetare rätt att få veta vilka övriga tjänster som utlyses? 

Arbetstagaren har rätt att få veta vilka prov- och tillsvidareanställningar som utlyses genom att ni som arbetsgivare exempelvis sätter upp lappar på anslagstavlan på arbetsplatsen eller ger information i interna informationsblad. 

Sammanfattningsvis

  • Det är viktigt att veta att avtal kan ingås skriftligen, muntligen samt konkludent.
  • Det är dock alltid att föredra ut bevissynpunkt att ha skriftliga anställningsavtal.  
  • Om inget annat framkommer är anställningsavtal som huvudregel tillsvidare och heltid.  
  • Säsongsarbete övergår dock inte till en tillsvidareanställning. Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att informera att arbetstagaren inte kommer få fortsatt anställning om arbetstagaren arbetat minst sex månader de senaste två åren. 
  • Om inget annat avtalats kan tidsbegränsade anställningar inte sägas upp i förtid utan löper tiden ut. 
  • Oavsett hur avtalet ingåtts har arbetsgivaren en informationsskyldighet till arbetstagaren om de väsentliga delarna av anställningsförhållandet. 
  • Visstidsanställda har lika rätt att få bland annat raster, pauser, dygnsvila och lön som övriga anställda. Arbetsgivaren har även skyldigheter att se över arbetsmiljön samt självständigt och efter påtalande från arbetstagaren motverka risker för olyckor. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata