För dig som är arbetstagare 

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs? 

Om din arbetsgivare går i konkurs kvarstår du i anställningen, din anställning avslutas alltså inte automatiskt. Om du inte har blivit uppsagd än får du normalt besked om detta från konkursförvaltaren. Din uppsägningstid beräknas utifrån din anställningstid i enlighet med 11 § lagen om anställningsskydd (1982:80). Vanligtvis får du betalt genom lönegarantin under den uppsägningstid som följer av lagen om anställningsskydd. Du är skyldig att fortsätta jobba under din uppsägningstid om inte konkursförvaltaren beslutar att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Du bör då anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
 
Det är konkursförvaltaren som beslutar om verksamheten ska drivas vidare även efter konkursbeslutet. Om du jobbar längre tid än en månad efter konkursbeslutet är det konkursboet som ansvarar för att betala ut din lön. 
 

Har jag rätt till lön om min arbetsgivare går i konkurs? 

Den statliga lönegarantin skyddar arbetstagare vid arbetsgivarens konkurs. Lönegarantin gäller också om arbetsgivaren genomgår en företagsrekonstruktion. Det betyder att du kan få betalt för lön som din arbetsgivare är skyldig dig.  
 
Om din arbetsgivare går i konkurs utses en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltaren som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti, i sådant fall betalas din lön ut genom Länsstyrelsen. 
 
Om du är anställd i ett företag som har gått i konkurs bör du kontakta konkursförvaltaren och informera om att du har en lönefordran på din arbetsgivare. För att ta reda på vem som är konkursförvaltare kan du kontakta den tingsrätt där konkursansökan inkom.  

 
Vad och hur mycket kan jag få ersättning för? 

Du kan få lönegarantiersättning för: 

 • Lön som du tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan inkom till tingsrätten 
 • Uppsägningslön beräknad utifrån anställningsskyddslagen 
 • Semesterersättning, det gäller dock bara för semesterersättning för innevarande år och förgående år. Du kan maximalt få lönegarantiersättning för fem sparade semesterdagar från förgående semesterår. 
 • Maximalt fyra prisbasbelopp (229 200 kr för år 2024). Du kan inte få mer ersättning än så, även om din lönefordran överstiger det beloppet. 
 • Lönegaranti kan maximalt utgå för en sammanlagd anställningstid om åtta månader. Din inkomst är därför avgörande för hur länge du får betalt enligt lönegarantin. 
   

För er som är arbetsgivare 

Vad händer vid en konkurs? 

Företaget eller den som har en fordran på företaget (borgenären) kan ansöka om konkurs. Ansökan ska lämnas in till tingsrätten. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs. 
 
Om tingsrätten beslutar att ert företag ska försättas i konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kan besluta om att sälja företagets tillgångar. Pengarna fördelas sedan mellan fordringsägarna. 
 
Konkursförvaltaren kan besluta om att fortsätta driva verksamheten, det sker då dock genom konkursboet. 

Sammanfattningsvis

 • Om ett företag går i konkurs utses en konkursförvaltare. Förvaltaren beslutar bland annat om statlig lönegaranti. 
 • Arbetstagare har rätt till statlig lönegaranti om arbetsgivaren går i konkurs eller om arbetsgivaren genomgår företagsrekonstruktion. 
 • I lönegarantin ingår bland annat lön som intjänats tidigast tre månader innan konkursansökan, uppsägningslön samt semesterersättning. 
 • Lönegarantin kan maximalt uppgå till fyra prisbasbelopp. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata