För dig som är arbetstagare 

Vilka skatter måste jag betala som arbetstagare? 

Som privatperson måste du betala inkomstskatt på allting du tjänar genom din anställning. Normalt är det din arbetsgivare som betalar in skatten åt dig, innan du får lönen utbetald. Du ser på din lönespecifikation vad din lön är innan skatt och hur mycket skatt arbetsgivaren har betalat in till Skatteverket.  

Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte har betalat skatt för mig? 

Det är ditt ansvar att se till att din arbetsgivare betalar in skatt på din lön, eftersom det egentligen är du som är skatteskyldig angående lönen. Det är normalt arbetsgivaren som gör det eftersom det är lättaste sättet att hantera det på. Om du arbetar utan att arbetsgivaren har betalat in någon skatt innebär det att du har arbetat svart vilket är ett skattebrott som du kan bli dömd för. Du är skyldig att betala in skatten i efterhand om en sådan situation har uppstått, i upp till fem år efter utbetalningarna gjorts.  
 
Som arbetstagare ska du alltid se till så att du får lönebesked eller lönespecifikation där det framgår hur mycket lön du får varje månad samt hur mycket skatt din arbetsgivare har betalat. Lönebeskeden fungerar som bevis på att arbetsgivaren har dragit skatt från din lön. Om din arbetsgivare inte har betalat in skatten riskerar du att själv få betala den om du inte kan visa upp dina lönebesked för Skatteverket. Du bör därför spara lönebeskeden i sex år, alltså under hela den tid som Skatteverket kan ändra din skatt. Med hjälp av lönebeskeden kan du också själv begära ändring (omprövning) om du upptäcker att något inte stämmer.  

Måste jag göra något om min arbetsgivare inte har betalat arbetsgivaravgifter för mig?  

Arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter för varje anställd som tjänar mer än 1000 kronor per år. Detta är arbetsgivarens skyldighet och om den åsidosätts är det arbetsgivaren som kan drabbas och inte du som arbetstagare. Du har ingen skyldighet att se till att arbetsgivaren har betalat in dessa avgifter eftersom det kan vara svårt att kontrollera.   

För dig som är arbetsgivare 

Vilka skatter måste ni betala för era anställda? 

Som arbetsgivare är ni ansvariga för att betala inkomstskatt på era anställdas löner. Det är ni som betalar in skatten till Skatteverket innan ni utbetalar lönen till era anställda. På lönespecifikationen ska det framgå vad den anställdes lön är före skatt och hur mycket skatt ni har betalat in.   

Vad ska ni göra om ni inte har betalat skatt för era anställda? 

Det är ert ansvar som arbetsgivare att betala in skatten på era anställdas löner. Om ni inte gör det, innebär det att era anställda riskerar att misstänkas för svartarbete, vilket är ett skattebrott. Era anställda kan i sådana fall bli skyldiga att betala in skatten i efterhand, upp till fem år efter att utbetalningarna gjorts. Det är därför viktigt att ni alltid betalar in skatten korrekt och i tid. 

Varför är lönebesked viktiga? 

Som arbetsgivare bör ni alltid tillhandahålla era anställda med lönespecifikationer som visar hur mycket lön de får varje månad samt hur mycket skatt ni har betalat in. Dessa lönespecifikationer fungerar som bevis på att ni har dragit och betalat skatt från era anställdas löner. Om ni inte har betalat in skatten, riskerar era anställda att själva få betala skatten om de inte kan visa upp sina lönespecifikationer för Skatteverket. Era anställda bör därför spara sina lönespecifikationer i sex år, vilket är den tidsperiod som Skatteverket kan ändra deras skatt för. 

Måste ni betala arbetsgivaravgifter? 

Ja, som arbetsgivare är ni skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för varje anställd som tjänar mer än 1000 kronor per år. Det är ert ansvar och om ni inte gör detta, är det ni som riskerar sanktioner. Era anställda har ingen skyldighet att kontrollera att ni betalat dessa avgifter, men det är ert ansvar att säkerställa att detta sker korrekt för att ni inte ska riskera att dömas för skattebrott.  

Sammanfattningsvis

  • Om arbetsgivaren inte betalar inkomstskatten på de anställdas löner, kan de anställda betraktas som att de arbetar svart och bli skyldiga att betala skatten i efterhand, upp till fem år efter utbetalningen. 
  • Arbetsgivare är ansvariga för att förse anställda med lönespecifikationer som visar hur mycket skatt som dragits. Om detta inte görs, riskerar de anställda att själva få betala skatten om de inte kan visa upp lönespecifikationerna för Skatteverket. 
  • Arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter för anställda som tjänar mer än 1000 kronor per år. Om detta inte görs, är det arbetsgivaren som riskerar sanktioner, inte de anställda. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata