Vad innebär en verksamhetsövergång? 

Verksamhetsövergång innebär att en ny arbetsgivare tar över verksamheten. Det kan ske genom försäljning, fusion, outsourcing eller annan typ av överlåtelse. Det avgörande är att verksamheten behåller sin identitet efter övergången. I stort sett innebär det att den nya arbetsgivaren tar över tillgångar och personal samt fortsätter att bedriva verksamheten på liknande sätt som tidigare. 

För dig som är arbetstagare 

Har jag rätt att behålla min anställning? 

Ja, du har rätt att behålla din anställning när verksamheten byter arbetsgivare. Vid en verksamhetsövergång övergår anställningsavtalet och anställningsvillkoren automatiskt till den nya arbetsgivaren. Det betyder att den nya arbetsgivaren måste följa de rättigheter och skyldigheter som följer med anställningsavtalet. 
 
Enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) får arbetsgivare inte säga upp arbetstagare till följd av en verksamhetsövergång. Det hindrar dock inte uppsägningar som sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.   

Har jag rätt att tacka nej till en anställning hos den nya arbetsgivaren? 

Din arbetsgivare ska informera dig om verksamhetsövergången. Arbetsgivaren ska erbjuda alla arbetstagare möjlighet att tacka nej innan övergången sker. Du som arbetstagare har rätt att tacka nej till att följa med till den nya arbetsgivaren. Om du tackar nej kan du dock riskera att bli uppsagd om det uppstår arbetsbrist hos den tidigare arbetsgivaren, vilket får hanteras enligt vanliga regler om uppsägning. 
 
Om det uppstår övertalighet hos den nya arbetsgivaren till följd av en verksamhetsövergång får den nya arbetsgivaren säga upp arbetstagare efter att verksamhetsövergången har ägt rum. 

Tillgodoräknande av anställningstid 

Arbetstagare som byter anställning i samband med att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, får enligt lagen om anställningsskydd tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren vid beräkning av anställningstid hos den nya arbetsgivaren. Det är viktigt t.ex. vid beräkning av uppsägningstid.  

Vad gäller om det finns kollektivavtal? 

Om det finns kollektivavtal tillämpas särskilda regler. Om den tidigare och den nya arbetsgivaren har olika kollektivavtal gäller det tidigare kollektivavtalet under ett år hos den nya arbetsgivaren under förutsättning att det inte löpt ut innan dess eller att ett nytt kollektivavtal börjat gälla. 

För er som är arbetsgivare 

Uppsägningsförbud vid verksamhetsövergång 

I lagen om anställningsskydd stadgas ett förbud mot uppsägning av arbetstagare till följd en verksamhetsövergång. Det hindrar dock inte att ni som arbetsgivare säger upp arbetstagare på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Ni får dock inte säga upp arbetstagare på grund av själva övergången i sig. 

Vad måste vi informera om? 

Innan övergången ska arbetstagarna informeras om datum för övergången, skälen för övergången och de juridiska, sociala och ekonomiska följderna av övergången m.m.  

Förhandlingsskyldighet vid verksamhetsövergångar 

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal är skyldiga att förhandla med de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med inför en verksamhetsövergång. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal är skyldiga att förhandla med de arbetstagarorganisationer som berörs av verksamhetsövergången. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetstagare har rätt att behålla sin anställning och anställningsvillkor vid övergång av verksamhet. Detta övergår automatiskt vid övergången. 
  • Uppsägningsförbud: arbetsgivare får inte säga upp arbetstagare till följd av verksamhetsövergången. 
  • Arbetstagare får tillgodoräkna sig anställningstiden från den tidigare arbetsgivaren vid verksamhetsövergångar. 
  • Särskilda regler gäller om det finns kollektivavtal. 
  • Arbetsgivaren måste informera om verksamhetsövergången och vad den innebär för arbetstagarna. 
  • Arbetsgivaren måste förhandla med berörda arbetstagarorganisationer inför verksamhetsövergångar. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata