För dig som är arbetstagare 

 

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal reglerar de grundläggande aspekterna av din anställning, inklusive din lön, arbetsuppgifter, arbetstider, semester, och eventuella förmåner eller förmånliga villkor. Det är ett juridiskt bindande dokument som både arbetsgivaren och arbetstagaren förväntas följa under hela anställningsperioden.

 

Bör jag be om ett skriftligt avtal?

 

Ja. Även om ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt kan det vara svårare att bevisa vad som avtalats om en tvist skulle uppstå mellan dig och din arbetsgivare. Att begära ett skriftligt avtal ger dig en tydligare bevisning och kan därför förhindra missförstånd eller tolkningssvårigheter längre fram.

 

Vilka uppgifter bör framgå av mitt anställningsavtal? Lagen om anställningsskydd reglerar inte vilka uppgifter som måste finnas med i ett anställningsavtal för att avtalet ska få bindande verkan. Däremot är din arbetsgivare skyldig att informera dig om de väsentliga förutsättningarna och villkoren för din anställning. Dessa uppgifter är bland annat arbetsgivarens och den anställdes namn och adress, anställningsform, arbetsplatsens belägenhet, arbetsuppgifter, lönevillkor, arbetstider, semester- och ledighetsvillkor, samt eventuella förmåner och skyldigheter. Observera att innehållet anställningsavtalet varierar beroende på din anställningsform samt om din arbetsgivare är kollektivavtalssluten eller inte.

 

Hur kan jag anpassa ett standardavtal?

 

Arbetsgivare använder ofta standardiserade anställningsavtal, men det betyder inte att du inte har utrymme att förhandla om villkor som är viktiga för dig. Ta dig tid att läsa igenom avtalet noggrant och diskutera eventuella ändringar eller tillägg med din arbetsgivare innan du skriver under.

 

 

Hur är det med kollektivavtal?

 

Kollektivavtal kan ge arbetstagare extra skydd och förmåner utöver vad lagen erbjuder. Om din arbetsplats är ansluten till ett kollektivavtal är det viktigt att förstå vilka rättigheter och förmåner detta ger dig som anställd.

 

Hur regleras uppsägningstiden i mitt anställningsavtal?

 

Om du blir uppsagd från ett jobb utan kollektivavtal och det saknas en avtalad uppsägningstid i ditt anställningsavtal så är det lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar din uppsägningstid. För korta visstidsanställningar kan det ibland saknas en uppsägningstid helt och hållet. Det är därför viktigt att du noggrant går igenom ditt anställningsavtal för att förstå vad som gäller i just ditt fall.

 

Har du en tillsvidareanställning utan kollektivavtal? Då har både du och din arbetsgivare en uppsägningstid om minst en månad. Denna tid kan dock förlängas beroende på din anställningstid hos företaget. Ju längre du har varit anställd, desto längre kan uppsägningstiden bli.

 

Det är avgörande att känna till dina rättigheter och vad som gäller vid en eventuell uppsägning. Att vara förberedd och informerad kan hjälpa dig att navigera situationen och skydda dina intressen.

 

Är konkurrensklausuler något att vara uppmärksam på?

 

Konkurrensklausuler begränsar ofta en arbetstagares möjlighet att acceptera liknande jobb hos konkurrerande företag inom en viss tidsperiod efter att anställningen har avslutats. Det är viktigt att förstå om ett sådant villkor finns i ditt anställningsavtal och vad det innebär för din framtida karriär.

Sammanfattningsvis

  • Begär alltid ett skriftligt avtal för att undvika framtida tvister.
  • Anpassa avtalet efter dina behov och förhandla om villkor som är viktiga för dig.
  • Förstå rollen för kollektivavtal och vilka förmåner de kan innebära för dig. 
  • Ha klarhet i din uppsägningstid för att kunna planera din framtid och eventuella karriärbyten.
  • Var medveten om eventuella konkurrensklausuler och deras påverkan på din framtida karriär.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata