För dig som är arbetstagare 

Vad är ferietjänst?  

Ferietjänst är den anställningsform som lärare oftast har. En “vanlig” anställning kallas istället för semestertjänst. Ferietjänsten är baserad på skolåret och terminer och innebär att hela årets arbetstid är koncentrerad till färre dagar för att rymmas inom skolåret. Det innebär att arbetstagaren har 45 timmars arbetsveckor och på så sätt “arbetar in” alla skollov då läraren inte behöver vara i tjänst. Arbetstagare med ferietjänst arbetar alltså lika mycket per år som någon med en vanlig tjänst och arbetstiden är bara komprimerad.  
 

Hur förläggs arbetstiden?  

Arbetstiden är normalt fördelad på så sätt att du har 35 timmar reglerad arbetstid i veckan där allt arbete som styrs av arbetsgivaren ska ingå såsom undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten. De övriga 10 timmarna utgörs av förtroendearbetstid vilket är den tid du som arbetstagare själv styr över. Tiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete men också spontana elev- och föräldrakontakter och viss egen utveckling. Exakt hur tiden ska förläggas kan vara olika från roll till roll och från vecka till vecka, det behöver alltså inte vara en exakt fördelning på angivet sätt med tanke på att det finns arbetstoppar som kräver mer. Hur arbetstiden fördelas skiljer sig också något mellan privata och kommunala arbetsgivare.  
 

Vem är det som har ferietjänst?  

Det är normalt personer som arbetar inom skolväsendet som lärare som har en ferietjänst eftersom de har behov av det.  
 

Min arbetsgivare har inget kollektivavtal men vill att jag ska ha en ferietjänst, går det? 

Nej. Eftersom ferietjänst är ett avsteg från hur arbetstid normalt får förläggas krävs det att arbetsgivaren har kollektivavtal och att ferietjänsten är reglerad i avtalet.  

Får jag ta semester när jag vill? 

Nej. När du har en ferietjänst räknas första veckorna på sommarledigheten som semester, normalt de första 35–45 kalenderdagarna, beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare är ansluten till. Detta kan du alltså inte ändra på och du kan inte vara ledig med semester mitt i terminen när det inte är lov.  
 

För arbetsgivare  

Vad är ferietjänst? 

Ferietjänst är den anställningsform som lärare oftast har. En “vanlig” anställning kallas istället för semestertjänst. Ferietjänsten är baserad på skolåret och terminer och innebär att hela årets arbetstid är koncentrerad till färre dagar för att rymmas inom skolåret. Det innebär att arbetstagaren har 45 timmars arbetstid per vecka och på så sätt “arbetar in” alla skollov då läraren inte behöver vara i tjänst. Arbetstagare med ferietjänst arbetar alltså lika mycket per år som någon med en vanlig tjänst och arbetstiden är bara med komprimerad. 
 

Vem är det som har ferietjänst?  

Det är normalt personer som arbetar inom skolväsendet som lärare som har en ferietjänst eftersom de har behov av det. 

Vi driver annan verksamhet än skola men ferietjänst skulle passa vår verksamhet, kan vi använda det? 

Ferietjänst får bara användas hos de arbetsgivare som har kollektivavtal där det regleras eftersom det utgör ett avsteg från arbetstidslagen. Ferietjänst finns endast i de kollektivavtal som gäller för lärare och det är därför inte möjligt att tillämpa anställningen i annan verksamhet.  

Vi driver en skola men har inget kollektivavtal och vill att våra lärare ska ha ferietjänst. Går det? 

Nej. För att få tillämpa ferietjänst krävs det att ni tecknar kollektivavtal där ferietjänst är reglerat. 
 

Får våra anställda lärare ta semester när jag vill? 

Nej. När en lärare har en ferietjänst räknas första veckorna på sommarledigheten som semester, normalt de första 35–45 kalenderdagarna, beroende på vilket kollektivavtal ni är anslutna till. Detta kan arbetstagaren alltså inte ändra på och de kan inte vara lediga med semester mitt i terminen när det inte är lov. 

Sammanfattningsvis

  • Lärare med ferietjänst har en koncentrerad arbetstid om 45 timmar per vecka under terminerna för att kompensera för loven då de inte arbetar, vilket innebär att de arbetar lika mycket per år som andra anställda. 
  • Arbetstiden fördelas i 35 timmar reglerad arbetstid och 10 timmar förtroendearbetstid varje vecka, men fördelningen kan variera beroende på arbetstoppar och om det är en privat eller kommunal arbetsgivare. 
  • Endast lärare inom skolväsendet har ferietjänst eftersom det är anpassat till skolårets struktur och kräver kollektivavtal för att avvika från normala arbetstidsregler. 
  • Ferietjänst innebär att första veckorna av sommarledigheten räknas som semester, och lärare kan inte ta semester under terminerna när det inte är lov. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata