För dig som arbetstagare 

När får jag lön och vem är ansvarig för att jag ska få min lön? 

Du har alltid rätt till utbetald lön enligt anställningsavtalet för utfört arbete eller så länge du står till arbetsgivarens förfogande. Även om arbetsgivaren arbetsbefriar dig under uppsägningstiden eller inte ger tillräckligt med arbetsuppgifter, måste de betala ut lön och förmåner i enlighet med anställningsavtalet. Att betala ut lönen är en av arbetsgivarens skyldigheter i anställningsförhållandet. 

Vad händer om jag får fel eller ingen utbetald lön? 

Om din lön är felaktig eller inte betalats ut i tid uppstår en fordran gentemot arbetsgivaren. Du måste själv kontrollera att lönen är korrekt och göra en fordran för att få kvarvarande lön samt ränta för dröjsmålet. Om arbetsgivaren inte betalar din lön eller gör en otillåten kvittning kan du oftast frånträda anställningsavtalet. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket lön, så det är viktigt att granska lönespecifikationen och utbetalningen. 

Hur fungerar andra kostnadsersättningar än lön från arbetsgivaren? 

Du kan ha rätt till annan ersättning än lön från din arbetsgivare enligt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Detta kan inkludera kostnader för telefonsamtal, resor i tjänsten, övernattningar och andra utlägg. Notera att du kan behöva skatta för ersättningen beroende på kostnaden och dess storlek. Om arbetsgivaren inte utger sådan ersättning enligt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal, innebär det kollektivavtalsbrott eller kontraktsbrott. 

Vad har jag för rätt till lika lön för liknande arbete? 

Du har rätt till lika lön som andra i liknande yrkesroll med samma ansvarsområde och bidrag till verksamheten. Löneskillnader ska baseras på relevanta och skäliga faktorer som utbildning, erfarenhet, eller olika ansvarsområden. Löneskillnader ska inte bero på diskriminering eller andra personliga omständigheter som inte är objektivt relevanta och skäliga. 

Har jag rätt till lönerevision? 

Du har ingen generell rätt till lönerevision, men många kollektivavtal ger rätt till årlig lönerevision baserat på företagets ekonomi och dina prestationer. Arbetsgivaren får inte diskriminera någon på grund av någon av diskrimineringsgrunderna eller på grund av föräldraledighet. Vissa kollektivavtal ger även rätt till lönerevision vid sjukskrivning. Du har rätt till lönesamtal även om du är föräldraledig eller i förekommande fall också sjukskriven vid lönerevisionen.  

För er som arbetsgivare 

När ska ni som arbetsgivare betala lön och vems ansvar är utbetalningen? 

En arbetstagare har alltid rätt till lön enligt anställningsavtalet för utfört arbete eller så länge de står till ert förfogande. Ni som arbetsgivare kan arbetsbefria en arbetstagare under uppsägningstiden eller ge färre arbetsuppgifter, men måste ändå betala lön och förmåner enligt avtalet. Det är ert ansvar som arbetsgivare att betala ut lönen.  

Vad händer om ni som arbetsgivare betalar ut fel eller ingen lön? 

Om något är felaktigt med lönen eller om ni inte betalat ut den i tid uppstår en fordran för arbetstagaren. Arbetstagaren måste kontrollera löneutbetalningen och göra fordran gällande för att få kvarvarande lön och ränta för dröjsmålet. Arbetstagaren kan oftast frånträda anställningen om ni inte betalar lönen eller gör en otillåten kvittning. Arbetstagaren kan också bli återbetalningsskyldig om de fått för mycket lön.  

Hur fungerar andra kostnadsersättningar än lön från arbetsgivaren? 

En arbetstagare kan ha rätt till annan ersättning än lön enligt kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal, såsom kostnader för telefonsamtal, resor, övernattningar och andra utlägg i tjänsten. Om denna ersättning är avtalad innebär det kollektivavtalsbrott eller kontraktsbrott om ni som arbetsgivare inte betalar den.  

Vad har ni som arbetsgivare för skyldigheter att utdela lika lön för liknande arbete? 

Ni som arbetsgivare ska ge lika lön till arbetstagare med liknande yrkesroll, ansvarsområde och bidrag till verksamheten. Löneskillnader ska baseras på relevanta och skäliga faktorer som utbildning eller erfarenhet, eller att ansvarsområdena skiljer sig åt. Löneskillnader ska inte bero på diskrimineringsgrunder eller andra personliga omständigheter som inte är objektivt relevanta.  

Har ni som arbetsgivare någon skyldighet att erbjuda lönerevision? 

Arbetstagare har ingen generell lagstadgad rätt till lönerevision. Dock finns flera kollektivavtal som ger rätt till årlig lönerevision med möjlighet till lönehöjning baserat på företagets ekonomi och arbetstagarens prestationer. Arbetsgivare har därmed ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda lönerevision, men kan vara skyldiga enligt kollektivavtal. 
 
Vid lönerevision är det viktigt att undvika diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen, inklusive diskriminering baserad på föräldraledighet. Vissa kollektivavtal ger även rätt till delaktighet i lönerevision vid sjukskrivning. Arbetsgivare måste därför erbjuda lönesamtal även om arbetstagaren är föräldraledig eller i förekommande fall också sjukskriven vid tidpunkten för lönerevision. 

Sammanfattningsvis

  • I Sverige gäller fri lönesättning, och många arbetsplatser tillämpar individuell lönesättning. Lönesättningen måste vara rättvis och inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
  • Arbetsgivaren ansvarar för att betala ut lönen enligt avtalet. Arbetstagaren ska kontrollera att löneutbetalningen stämmer överens med arbetade eller avtalade timmar. 
  • Om lönen är felaktig måste arbetstagaren informera arbetsgivaren och kräva korrigering. 
  • Arbetstagaren har ingen lagstadgad rätt till lönerevision men kan ha sådan rätt enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren kan även välja att genomföra löneförhandlingar frivilligt. 
  • Vid löneförhandlingar ska beslutet baseras på sakliga och relevanta skäl och inte diskriminerande grunder. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata