Sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl 

Misskötsamhet 

Misskötsamhet, såsom olovlig frånvaro, olämpligt uppträdande eller att komma försent, är typiska grunder för uppsägning. Misskötsamheten bedöms som allvarligare om den upprepas efter tillsägelser. 
 
Arbetsdomstolen prövade i AD 2006 nr 121 en uppsägning av en arbetstagare som vid flera tillfällen nonchalerade arbetsplatsens bestämmelser och interna skrivelser, även efter tillsägelser. Detta inkluderade att inte byta om innan instämpling, bryta mot tidsredovisningsbestämmelser, parkera bilen felaktigt och farligt samt använda mobilen privat i strid med företagspolicys. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren hade rätt att säga upp arbetstagaren. Vissa av förseelserna ansågs inte i sig tillräckligt allvarliga för denna påföljd, men på grund av fortsatt nonchalering även efter tillsägelse ansågs även de förseelserna möjliga att lägga till grund för uppsägning.  

Arbetsovilja - vägra följa arbetsgivarens order 

I AD 2017 nr 49 vägrade en arbetstagare att utföra övertidsarbete, men arbetade sina vanliga pass. Arbetsgivaren hade rätt att beordra övertidsarbete enligt kollektivavtal om det var nödvändigt. Arbetstagaren kunde slippa övertidsarbete vid bärande skäl, men sådana skäl ansågs inte föreligga här. Arbetsdomstolen ansåg dock att det inte fanns anledning att ifrågasätta att arbetstagarens personliga förhållanden kunde göra helgarbete jobbigare för denne. Domstolen fann att avskedandet var obefogat, men uppsägning hade varit tillåten. Arbetsdomstolen baserade det framförallt på att arbetstagaren vägrat att följa arbetsgivarens order, men att arbetstagaren inte hade en allmän ovilja att arbeta utan bara ovilja att utföra visst arbete. I situationen hade det därför varit okej att säga upp personen. 

Arbetsoförmåga som gör att arbetstagaren inte längre kan utföra uppgifter denne anställts för 

Arbetsdomstolen prövade uppsägningar i AD 2022 nr 34 och AD 2024 nr 12 då arbetsgivarna sagt upp sin anställda på grund av nedsatt arbetsförmåga till följd av stroke respektive multipel skleros. Arbetsgivaren har visat på att arbetsförmågan varit nedsatt i väsentlig mån och att arbetstagaren därför inte kunnat utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. I det ena fallet hade arbetsgivaren dessutom gett arbetstagaren andra uppgifter under en lång tidsperiod men som mer och mer blev utfyllnadsuppgifter som på andra liknande arbetsplatser digitaliserats eller helt tagits bort, och ändå räckte inte arbetsuppgifterna till. Arbetsdomstolen ansåg i båda fallen att uppsägningarna varit godtagbara.  

Skäl för avskedande 

Våld 

I AD 2011 nr 29 dömdes en polis för misshandel av en frihetsberövad person i polisens arrest, vilket ledde till avskedande. Det togs upp bland annat vikten av polisens förtroende utåt mot allmänheten. Arbetsdomstolen ansåg att bolaget haft rätt att avskeda polisen. 
 
Arbetsdomstolen har dessutom i AD 2022 nr 55 prövat ett avskedande av en bergarbetare som på fritiden vid ett barbesök – efter en av arbetsgivaren anordnad middag – uttalat ett allvarligt hot till en kollega. Det ansågs ha sådant samband med arbetet att det var att likställa med ett allvarligt åsidosättande av arbetstagarens åtaganden gentemot arbetsgivaren.  

Olovlig frånvaro 

I AD 2022 nr 56 åkte en arbetstagare på semester till Nigeria i en och en halv månad, trots att han endast hade beviljats en semestervecka. Inför resan sjukanmälde han sig och visade vid hemkomst ett läkarintyg från Nigeria. Arbetsgivaren ifrågasatte läkarintygets äkthet och arbetstagaren avskedades för olovlig frånvaro. Arbetsdomstolen ansåg att avskedandet var lagligt eftersom det bevisats att arbetstagaren inte var oförmögen att arbeta på grund av sjukdom.  
 
Även i AD 2022 nr 50 bedömde Arbetsdomstolen att en veckas frånvaro, där arbetstagaren vägrade följa arbetsgivarens order, utgjorde ett allvarligt brott mot anställningen och kunde motivera ett skiljande från anställningen.  

Inte följa arbetsgivarens strikta order 

Arbetsdomstolen har i AD 2022 nr 50 även prövat ett avskedande där en arbetstagare inte följt arbetsgivarens krav på ansiktsskydd i lagerlokalerna för att minska covid-19-smittan. Trots upprepade förklaringar och anpassningar från arbetsgivaren, fortsatte arbetstagaren att inte bära ansiktsskydd. Domstolen ansåg att bolaget hade rätt att avskeda arbetstagaren. 
 
I AD 2017 nr 49 vägrade en arbetstagare att utföra övertidsarbete på arbetsgivarens order, men arbetade sina vanliga pass. Kollektivavtalet gav arbetsgivaren rätt att beordra övertid om det var nödvändigt, och arbetstagaren kunde bara undantas med bärande skäl, vilka denne inte hade. Domstolen fann att avskedandet var felaktigt men att uppsägning hade varit rätt. Arbetstagaren hade inte en allmän ovilja att arbeta, utan bara ovilja att utföra detta specifika extraarbete, vilket inte motiverade avskedande.  

Olämpligt agerande 

Arbetsdomstolen prövade i AD 2022 nr 15 ett avskedande där en arbetstagare hade agerat olämpligt mot kvinnliga kollegor, något som Arbetsdomstolen ansett inte varit acceptabelt och inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Det utgör därmed skäl för att skilja den anställde från anställningen. I just detta fall fanns det specifika omständigheter för arbetsgivaren som gjorde att det kunde ställas större krav på det specifika bolaget än på andra arbetsgivare att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister i anvisade arbetstagares ageranden vid samband med arbetstagarnas funktionsnedsättning. På grund av detta menade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren först borde ha försökt komma till rätta med problemet istället för att direkt skilja arbetstagaren från anställningen. Därför var avskedet i detta fall ändå inte godtagbart. 

Sammanfattningsvis

  • Uppsägning på grund av personliga skäl kan hänföras till misskötsamhet som upprepade förseningar, felaktig tidrapportering, olovlig frånvaro, olämpligt uppträdande, arbetsovilja, att inte följa arbetsgivarens anvisningar eller arbetsoförmåga.  
  • Även mindre företeelser kan bli skäl för uppsägning om de inte ändras efter tillsägelser eller är ständigt återkommande trots uppmaning att avbryta beteendet. 
  • Skäl för avskedande kan inkludera bland annat våld, olovlig frånvaro, att inte följa arbetsgivarens anvisningar, olämpligt agerande eller fusk med tidrapportering. 
  • Flera grunder för uppsägning på grund av personliga skäl kan därmed även utgöra skäl för avskedande om beteendet anses vara tillräckligt gravt. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata