Vad är trakasserier och sexuella trakasserier? 

Trakasserier är en form av diskriminering som kränker någons värdighet och har samband med diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier kan vara fysiska, verbala eller icke-verbala uppträdanden som medför skada eller obehag och är oönskade av den drabbade. Den trakasserade avgör vad som är kränkande. Syftet med uppträdandet är inte avgörande, men den som trakasserar måste förstå att beteendet kränker någon utifrån en diskrimineringsgrund. 
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsdomstolen (AD) har prövat fall av trakasserier. Till exempel, fick en region betala ersättning till tre bröder som kränkts på grund av sin etniska tillhörighet under en biljettkontroll där deras identitet ifrågasattes baserat på utseende och hudfärg. I ett annat fall utsattes en kvinna för könsdiskriminerande trakasserier av en busschaufför efter att ha påtalat hans körstil. 
 
För att trakasserierna ska betraktas som sexuella ska det röra sig om diskriminering som kränker någons värdighet genom uppträdanden av sexuell natur. I övrigt gäller detsamma som för trakasserier. Exempel inkluderar oönskade sexuella förfrågningar, påtryckningar, närmanden eller fysisk kontakt. 
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsdomstolen (AD) har prövat fall av sexuella trakasserier. Exempelvis ansåg DO att en chef under en företagsfest gjort sig skyldig till sexuella trakasserier genom beröring, kommentarer och meddelanden av sexuell natur. I ett annat fall bedömde DO att en chefs sexualiserande och kränkande kommentarer mot en praktikant under en kick-off utgjorde sexuella trakasserier. 

För dig som arbetstagare 

Vad har du för rätt att inte utsättas för trakasserier eller sexuella trakasserier? 
Som arbetstagare har du rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad. DO och AD har identifierat flera fall där uppträdanden eller handlanden varit otillåtet. Arbetsgivaren har att ansvar att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och skapa en god arbetsmiljö. Du har även rätt att kräva av din arbetsgivare att utreda ditt påstående om trakasserier eller sexuella trakasserier samt i förekommande fall vidta åtgärder både för det som skett och för att förhindra framtida fall av trakasserier eller sexuella trakasserier. 
 

Var kan du vända dig om något känns fel? 

Om något känns fel med bemötande av någon av dina kollegor, inhyrd personal eller någon annan som fullgör praktik på din arbetsplats bör du ta upp det med din arbetsgivare som då har ett ansvar att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna eller sexuella trakasserierna. Om något känns fel med bemötandet från din arbetsgivare bör även detta tas upp. Du kan vända dig till ditt skyddsombud på din arbetsplats samt till DO och göra en anmälan alternativt väcka talan vid behörig tingsrätt. 

För er som arbetsgivare 

Vad bör ni som arbetsgivare tänka på för att undvika att trakasserier eller sexuella trakasserier uppstår? 

Som arbetsgivare har ni ett ansvar att inte trakassera eller sexuellt trakassera arbetstagare samt se till att arbetstagarna på arbetsplatsen inte blir trakasserade eller sexuellt trakasserade av kollegor, inhyrd personal eller någon som fullgör praktik hos er. Som arbetsgivare har ni även ett ansvar att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt skapa en god arbetsmiljö. DO och AD har identifierat flera fall där uppträdanden eller handlanden varit otillåtet. Ni som arbetsgivare har dessutom en skyldighet att utreda påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier samt i förekommande fall vidta åtgärder både för det som skett och för att förhindra framtida fall av trakasserier eller sexuella trakasserier. I ett fall begärde DO diskrimineringsersättning på grund av trakasserier kopplat till kön och/eller sexuella trakasserier då en arbetstagare och dennes kollega påtalat händelser och uppträdanden som skett utan att arbetsgivaren agerade eller vidtog några åtgärder. 
 
Vad riskerar ni som arbetsgivare om trakasserier eller sexuella trakasserier uppstår? 
Ni som arbetsgivare riskerar att behöva betala diskrimineringsersättning för parten som blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier om sådant uppstår på arbetsplatsen. Prövning kan ske både genom DO och i förlängningen genom talan i Arbetsdomstolen eller tingsrätten. 

Sammanfattningsvis

  • Trakasserier och sexuella trakasserier är två varianter av diskriminering enligt diskrimineringslagen 
  • För att utgöra trakasserier ska uppträdandet kränka någons värdighet och ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna uppräknade i lagen. 
  • För att utgöra sexuella trakasserier ska uppträdandet kränka någons värdighet och vara av sexuell natur. 
  • Det är viktigt att arbetsgivaren utreder påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier samt i förekommande fall vidtar aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.  
  • Om diskriminering uppstår riskerar arbetsgivaren anmälan till DO och/eller en rättsprocess samt att behöva betala diskrimineringsersättning. 
      

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata