För dig som arbetstagare 

Kan jag få betalt genom traktamente vid tjänsteresa? 

Det finns ingen lagreglerad rätt att få traktamente utbetalt från din arbetsgivare. Du kan dock ha rätt att utfå traktamente från din arbetsgivare utifrån kollektivavtal eller ditt enskilda anställningsavtal. För att kunna utfå ett skattefritt traktamente måste du övernatta minst en natt på en plats mer än 50 km från ditt tjänsteställe och mer än 50 km från din bostad. Det finns en beloppsgräns för att ersättningen ska vara skattefri, olika beroende på hur länge du är borta. Om ersättningen överstiger dessa angivna schablonbelopp räknas ersättningen som lön eller alternativt annan förmån som ska beskattas. 
 
Om arbetsgivaren inte betalar dig traktamentet och du uppfyller kraven kan du även göra avdrag i din inkomstdeklaration hos Skatteverket för att således utfå traktamentet. Om du fått ett skattefritt traktamente från din arbetsgivare ska du dock inte deklarera ersättningen eller göra avdrag för kostnaden i din inkomstdeklaration.  

Har jag rätt till resetillägg vid resa inom arbete? 

Det finns inga egentliga lagregleringar om rätten till resetillägg när du kör bil eller på annat sätt reser i tjänsten. Det finns en tabell på Skatteverket med schablonbelopp som arbetsgivaren maximalt kan ge skattefritt beroende på om du kör egen bil, tjänstebil från din arbetsgivare eller åker något annat färdmedel. Det går att avtala om ett högre ersättningsbelopp, men ersättningen över schablonbeloppet behöver beskattas för. Din arbetsgivare har inte en lagstadgad skyldighet att betala ett visst belopp eller alls betala för resan, utan det måste du komma överens om med din arbetsgivare. Det bästa är att skriftligen avtala om detta i eller i anslutning till ditt anställningsavtal. 
 
Om du som arbetstagare ska ta bilen inom arbetet är det bästa om din arbetsgivare tillhandahåller en tjänstebil alternativt hyrbil för tillfället. Det kan även vara så att du som arbetstagare ska ta din egen bil eller exempelvis själv hyr en bil för tjänsteresor. Det är i sådana fall viktigt att beröra frågor om exempelvis försäkring och även övrig ersättning för att du använder din privata bil. 
 
För taxi och kommunala färdmedel kan du ha rätt att få skattefri ersättning för det faktiska beloppet om du kan visa på att det är använt just i samband med tjänsteresor. Särskilt periodkort för kommunaltrafiken inköpt av dig privat antas i första hand vara till dig personligen och privat, och då måste du kunna visa att du haft så pass många tjänsteresor under perioden bokade att ett sådant kort varit motiverat för att få möjlighet till skattefri ersättning.  

För er som arbetsgivare 

Har ni som arbetsgivare en skyldighet att betala traktamente eller reseersättning vid tjänsteresa? 

Det finns ingen lagreglerad skyldighet för er som arbetsgivare att betala ut traktamente eller reseersättning till arbetstagare för resa i tjänsten. Vanligen regleras traktamente i kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet, och reseersättningen individuellt med den arbetstagare det gäller.  
 
För att kunna utge ett skattefritt traktamente måste arbetstagaren övernatta minst en natt på en plats mer än 50 km från dennes tjänsteställe och mer än 50 km från dennes bostad. Det finns en beloppsgräns för att ersättningen ska vara skattefri, olika beroende på hur länge arbetstagaren är borta. Det kan finnas regler i kollektivavtal som ni som arbetsgivare måste följa vad gäller traktamente, eller så är det en individuell överenskommelse mellan er och arbetstagaren i exempelvis anställningsavtalet. 
 
För reseersättning är det skattefria beloppet beroende på om arbetstagaren kör sin egen bil, tjänstebil från er som arbetsgivare eller åker något annat färdmedel. Det går att avtala om ett högre ersättningsbelopp, men ersättningen över schablonbeloppet behöver beskattas för. Det bästa är att skriftligen avtala om ersättningen och dess storlek i eller i anslutning till anställningsavtalet med arbetstagaren det berör. 
 
Om ersättningen överstiger de angivna schablonbelopp räknas ersättningen som lön eller alternativt annan förmån som ska beskattas. 

Sammanfattningsvis

  • Det finns ingen lag som ger rättighet eller skyldighet till traktamente eller reseersättning för resa i tjänsten. 
  • Arbetsgivaren kan vara skyldig att följa regler i kollektivavtal för utbetalning av sådan ersättning, men annars är det upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om sådan utbetalning samt ersättningens storlek. 
  • Skatteverket har uppställt olika ersättningsnivåer för det högsta belopp som är skattefritt för respektive ersättningspost, allt över det är skattepliktigt. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata