För dig som arbetstagare 

Hur långt innan har du som huvudregel rätt att få veta ditt schema och schemaändringar? 

Utifrån bland annat LAS, arbetstidslag och arbetsmiljölag ges att arbetsgivaren har en skyldighet att utge ändringar i schemat i förväg så långt som möjligt utifrån framförallt verksamhetens art, men även vissa andra faktorer spelar in. Huvudregeln enligt lag är att du som arbetstagare ska få veta ändringar i arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Om det däremot inte har varit möjligt att förutse behovet av ändringen eller om verksamheten fungerar på så sätt att ändringar snarare görs på daglig basis är det inte rimligt att kräva två veckors framförhållning. Din arbetsgivare och du som arbetstagare alternativt facket ska dessutom kunna komma överens om annat i vissa fall, exempelvis för de fall anställningsformen innebär vikariat på grund av sjukdom. Du som arbetstagare ska även kunna påbörja en anställning utan att behöva vänta ut två veckors schemaläggningsbegränsning. Därför träffas kravet på två veckors notifiering endast en arbetstagare som inte anställs tillfälligt, och därför kan även undantag göras genom kollektivavtal. Även i ditt anställningsavtal kan det stå en längre tid för när arbetsgivaren senast måste meddela schemaändringar vilket i så fall ytterligare tydliggör och kan begränsa din arbetsgivares möjligheter att göra schemaändringar.  

Vad kan du som arbetstagare kräva att få för information om ditt arbetstidsmått och schemaläggning från din arbetsgivare? 

Du som arbetstagare har även utifrån LAS rätt att så snart som möjligt - och senast sju dagar efter att anställningen påbörjats - få veta den minsta tidsfristen för besked om arbetstidens och jourtidens förläggning på din arbetsplats. Du som arbetstagare har även i förekommande fall rätt att inom samma tid få veta att tidernas förläggning kommer att variera mellan olika dagar och klockslag under veckorna samt vilka regler som gäller för skiftbyte. Det innebär att din arbetsgivare är skyldig att med visst mått precisera dina kommande arbetstider eller hur de kan variera skriftligen senast i relativt nära anslutning till att du börjar din tjänst. Särskilt för de fall arbetsgivaren genom kollektivavtal eller på grund av verksamhetens art avviker från huvudregeln om två veckors tidsfrist på schemaändringar ger denna regel en extra trygghet för dig som arbetstagare att få reda på vad som gäller på din arbetsplats. 
 
Om arbetsgivaren vill ändra något av dessa villkor för anställningen eller något annat som har väsentlig betydelse för anställningsförhållandet måste arbetsgivaren även meddela detta skriftligen till dig som arbetstagare. Arbetsgivaren kan även ha förhandlingsskyldighet med ditt fack innan arbetsgivaren kan driva igenom en ändring beroende på om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal eller inte samt vad saken rör.  

För er som arbetsgivare 

Hur långt innan måste ni som arbetsgivare utge schema och schemaändringar? 

Utifrån bland annat LAS, arbetstidslag och arbetsmiljölag ges att ni som arbetsgivare har en skyldighet att utge ändringar i schemat i förväg så långt som möjligt utifrån framförallt verksamhetens art, men även vissa andra faktorer spelar in. Huvudregeln enligt lag är att arbetstagaren har rätt att få veta ändringar i arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Om det däremot inte har varit möjligt att förutse behovet av ändringen eller om verksamheten fungerar på så sätt att ändringar snarare görs på daglig basis är det inte rimligt att kräva två veckors framförhållning. Ni som arbetsgivare och arbetstagaren alternativt facket ska dessutom kunna komma överens om annat i vissa fall, exempelvis för de fall anställningsformen innebär vikariat på grund av sjukdom. Ni som arbetsgivare ska även kunna anställa en arbetstagare utan att behöva vänta ut två veckors schemaläggningsbegränsning. Därför träffas kravet på två veckors notifiering endast en arbetstagare som inte anställs tillfälligt, och därför kan även undantag göras genom kollektivavtal.  

Vilken information om arbetstidsmått och schemaläggning måste ni som arbetsgivare meddela arbetstagaren?

Ni som arbetsgivare har även utifrån LAS en skyldighet att så snart som möjligt - och senast sju dagar efter att anställningen påbörjats - meddela arbetstagaren den minsta tidsfristen för besked om arbetstidens och jourtidens förläggning på arbetsplatsen. Arbetstagaren har även i förekommande fall rätt att inom samma tid få veta att tidernas förläggning kommer att variera mellan olika dagar och klockslag under veckorna samt vilka regler som gäller för skiftbyte. Det innebär att ni som arbetsgivare är skyldig att med visst mått precisera kommande arbetstider eller hur de kan variera skriftligen. 
 
Om ni som arbetsgivare vill ändra något av dessa villkor för anställningen eller något annat som har väsentlig betydelse för anställningsförhållandet måste ni som arbetsgivare även meddela detta skriftligen till arbetstagaren. Ni som arbetsgivare kan även ha förhandlingsskyldighet med facket innan förändringen genomdrivs beroende på om ni är anslutna till ett kollektivavtal eller inte samt vad saken rör. 

Sammanfattningsvis

  • Huvudregeln är att schemaändringar ska meddelas med minst två veckors framförhållning. Det beror dock på bland annat om anställningen är tillfällig eller mer bestående samt verksamhetens art. 
  • Regleringen om framförhållning i schemaändringar kan även ändras eller tas bort genom kollektivavtal. 
  • Arbetsgivaren har även en skyldighet att meddela arbetstagaren skriftligen arbetstidsmåtten och vissa regler för schemaläggning och schemaändring som gäller för arbetet inom en vecka från det att anställningen påbörjats. 
  • Även vid ändringar av sådan information ska arbetsgivaren skriftligen meddela arbetstagaren. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata