För dig som arbetstagare 

Vilka är mina rättigheter när arbetsgivaren bryter mot LAS? 

Du har alltid rätt att utfå din lön och andra anställningsförmåner för tid du har utfört arbete och för den tid som du som arbetstagare står till förfogande gentemot arbetsgivaren under anställningstiden. Du som arbetstagare kan även ha rätt till ersättning för skada som uppkommer om arbetsgivaren bryter mot någon del av LAS. Exempelvis om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden med minst en månads tid, och längre i förhållande till anställningstiden. Det kan handla om att en uppsägning eller ett avskedande varit ogiltigt och ogiltigförklaras av domstol.  

Vad innebär ersättningen jag som arbetstagare kan utfå vid arbetsgivarens LAS-brott? 

Ersättning som du som arbetstagare kan få vid arbetsgivarens lagbrott kallas för skadestånd. Skadeståndet kan avse både faktisk förlust som uppkommer i och med den lagstridiga handlingen, men också ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Skadeståndet som du som arbetstagare kan få ut kan sättas ned eller falla bort helt om det anses skäligt. Vid utgivande av skadestånd för den kränkning som skett på grund av lagbrottet vid ogiltig uppsägning eller avskedande ska särskilt tas hänsyn till syftet att motverka överträdelser av dessa bestämmelser.  

Vad händer om min arbetsgivare vägrar ta tillbaka mig som anställd trots dom? 

Din arbetsgivare kan fortfarande vägra att rätta sig även efter dom om ogiltighet av uppsägning eller avskedande. I sådana fall anses anställningsförhållandet upplöst och du som arbetstagare har rätt till skadestånd med ett antal månadslöner beroende på din anställningstid när anställningsförhållandet upplöses. Det är minst 6 månadslöner som utbetalas, men i övrigt inte mer än anställningstiden.  

För er som arbetsgivare 

Vilka skyldigheter har ni som arbetsgivare för de fall ni överträder någon regel i LAS? 

Ni som arbetsgivare har en skyldighet att utbetala lön och andra anställningsförmåner till arbetstagaren för nedlagt arbete och den tid som arbetstagaren står till förfogande gentemot arbetsgivaren under anställningstiden. Ni som arbetsgivare kan även bli skyldiga att betala ersättning för skada som uppkommer för de fall ni som arbetsgivare överträder någon bestämmelse i LAS. Exempelvis om ni som arbetsgivare inte iakttar uppsägningstiden med minst en månads tid, och längre i förhållande till anställningstiden. Det kan också vara en uppsägning eller ett avskedande som ogiltigförklarats av domstol. Även ett avskedande där det möjligen finns saklig grund för uppsägning kan ogiltigförklaras.  

Vad innebär ersättningen som ni som arbetsgivare kan bli skyldiga vid LAS-brott? 

Ersättning som ni som arbetsgivare kan bli skyldiga att betala vid lagbrott kallas för skadestånd. Skadeståndet kan avse både för faktisk förlust som uppkommer i och med den lagstridiga handlingen, men också ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Skadeståndet som ni som arbetsgivare kan bli skyldiga att utbetala kan sättas ned eller falla bort helt om det anses skäligt. Vid utgivande av skadestånd för den kränkning som skett på grund av lagbrottet vid ogiltig uppsägning eller avskedande ska särskilt tas hänsyn till syftet att motverka överträdelser av dessa bestämmelser. 

Kan ni som arbetsgivare vägra ta tillbaka den anställde trots dom om ogiltig uppsägning eller avskedande? 

Ni som arbetsgivare kan fortfarande vägra att rätta er även efter dom om ogiltighet av uppsägning eller avskedande, alltså att ni inte tar tillbaka den arbetstagare som blivit uppsagd eller avskedad även om uppsägningen eller avskedet skedde på felaktiga grunder. I sådana fall anses anställningsförhållandet upplöst och ni som arbetsgivare blir skyldiga att istället betala ett skadestånd till arbetstagaren med ett antal månadslöner beroende på arbetstagarens anställningstid när anställningsförhållandet upplöses. Det är minst 6 månadslöner som utbetalas, men i övrigt inte mer än anställningstiden. 

Sammanfattningsvis

  • En arbetstagare har alltid rätt att utfå lön och andra anställningsförmåner för det arbete som arbetstagaren utfört samt då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande under anställningstiden. 
  • Arbetstagaren kan även få rätt till ersättning - skadestånd - vid lagbrott mot LAS, både för faktiskt förlust och för den kränkning som lagbrottet innebär. 
  • Brott mot LAS som kan ge skadestånd är exempelvis att arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden eller att arbetsgivaren felaktigt säger upp eller avskedar en arbetstagare. 
  • För de fall en domstol meddelar att en uppsägning eller ett avskedande varit ogiltigt kan arbetsgivaren välja att återta arbetstagaren i anställning eller betala skadestånd med ett belopp i förhållande till anställningstiden. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata