Provocerad uppsägning – särskilt angående AD 2023 nr 11

Under våren behandlade Arbetsdomstolen ett mål där tvisten gällde en så kallad provocerad uppsägning, AD 2023 nr 11. Nedan följer en översiktlig redogörelse för vad provocerad uppsägning innebär och vilka slutsatser som kan dras av målet. 

Vad är provocerad uppsägning? 

En arbetstagares uppsägning kan vara att betrakta som en uppsägning från arbetsgivarens sida under särskilda omständigheter. Uppsägningen är då att betrakta som en så kallad provocerad uppsägning. 

En uppsägning är att betrakta som provocerad om den föranletts av att arbetsgivaren handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller i övrigt otillbörligt. 

Skulle en uppsägning vara att betrakta som provocerad kan uppsägningen ogiltigförklaras och den anställde kan få ekonomiskt och allmänt skadestånd. 

Det är den som hävdar provocerad uppsägning som har bevisbördan för att uppsägningen har föranletts av arbetsgivarens otillbörliga handlande eller underlåtenhet.

AD 2023 nr 11

Målet AD 2023 nr 11 gällde en tillsvidareanställd butikssäljare som sa upp sig. Tvisten i målet gällde frågan om uppsägningen var föranledd av ageranden av bolagets företrädare och därmed var att betrakta som en provocerad uppsägning. 

Arbetstagarsidan menade att det bland företrädarna för bolaget funnits en nedvärderande jargong om romer på arbetsplatsen. Arbetstagaren hade romskt ursprung och hade upplevt att butikens företrädare behandlat henne på ett kränkande sätt.

Arbetsgivarsidan menade att bolaget inte haft någon möjlighet att vidta åtgärder eftersom arbetstagaren inte hade framfört några klagomål om de påstådda händelserna förrän efter uppsägningen. 

Arbetsdomstolen fann inte anledning att ifrågasätta den tidigare arbetstagarens uppfattning om dåliga förhållanden på arbetsplatsen. Domstolen ansåg dock att arbetstagarsidan inte visat att dessa förhållanden var skälet till att arbetstagaren sa upp sig och inte heller att arbetstagaren framfört sina synpunkter till butiksledningen under anställningens gång. 

Arbetsdomstolen ansåg att det inte var visat att bolaget före uppsägningen hade handlat otillbörligt och i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden och därmed föranlett uppsägningen. 

En kommentar

Det aktuella målet från Arbetsdomstolen tydliggör vikten av att ha stöd för att missförhållanden förelegat och att synpunkter om detta har framförts till arbetsgivaren. 

Vi på Alex AB (publ.) är experter inom arbetsrätt. Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är du välkommen att kontakta oss med frågor och rådgivning vad avser uppsägningar eller med andra arbetsrättsliga frågor. Boka gärna in ett inledande 30 minuters samtal med oss på alexapp.se!

 

Sammanfattningsvis

  • Provocerad uppsägning innebär att en arbetstagares uppsägning kan betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida under särskilda omständigheter.
  • En uppsägning är provocerad om den föranletts av att arbetsgivaren handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller i övrigt otillbörligt.
  • Vid provocerad uppsägning kan uppsägningen ogiltigförklaras och den anställde kan få ekonomiskt och allmänt skadestånd.
  • Bevisbördan för att uppsägningen föranletts av arbetsgivarens otillbörliga handlande ligger på den som hävdar provocerad uppsägning.
  • I målet AD 2023 nr 11 ansåg Arbetsdomstolen inte att arbetsgivaren handlat otillbörligt, trots arbetstagarens upplevelse av kränkande behandling.
  • Domstolen menade att arbetstagarsidan inte visat att de påstådda missförhållandena var skälet till uppsägningen eller att de framförts till arbetsgivaren under anställningen.
  • Experter på Alex AB (publ.) erbjuder rådgivning kring uppsägningar och andra arbetsrättsliga frågor.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata