För dig som är arbetstagare 

Vad är en provanställning? 

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska arbetsgivaren klargöra att din anställning är en provanställning och ge dig ett skriftligt avtal som bekräftar detta. Om arbetsgivaren inte gör det, kan anställningen betraktas gälla tillsvidare. 
 

Vilka rättigheter har jag under provanställningen? 

Du har rätt till lika behandling som dina tillsvidareanställda kollegor enligt diskrimineringslagen. Det innebär att arbetsgivaren inte får diskriminera dig på grund av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller någon annan diskrimineringsgrund. Även om anställningsskyddet är svagare än vid en tillsvidareanställning, är det viktigt att veta att vissa grundläggande rättigheter gäller på lika villkor.  
 

Kan min provanställning avbrytas i förtid? 

Ja, både du och din arbetsgivare har rätt att avsluta provanställningen innan prövotidens slut utan att ange någon särskild orsak. Det är dock viktigt att detta inte görs på diskriminerande grunder. Enligt LAS ska arbetsgivaren underrätta dig minst två veckor i förväg om anställningen ska avslutas i förtid. Om du är fackligt organiserad, ska din arbetsgivare också informera din fackliga organisation samtidigt som dig. 
 
Om arbetsgivaren planerar att avsluta din provanställning, har du rätt till en överläggning med din arbetsgivare och, om du är fackligt ansluten, med din lokala fackliga organisation. 

Vad händer om jag är frånvarande under provanställningen?  

Om du är frånvarande under en betydande del av din provanställning, kan prövotiden förlängas. Detta är till för att ge arbetsgivaren möjlighet att utvärdera din prestation under hela den avtalade prövotiden. Arbetsdomstolen har i tidigare domar fastställt att en sådan förlängning är tillåten, förutsatt att du och din arbetsgivare är överens om detta och förlängningen motsvarar den tid du varit frånvarande.  
 

För dig som är arbetsgivare 

När är blir det aktuellt att provanställa en arbetstagare? 

Även om lagen ger arbetsgivare stor frihet att använda provanställningar, finns det gränser. En provanställning måste ske i början av en ny anställning och får inte användas för att ersätta en befintlig tillsvidareanställning med en provanställning. Dessutom är det inte tillåtet att använda provanställning för samma arbetstagare i samma befattning om inte den tidigare anställningen låg långt tillbaka i tiden eller var av mycket kort varaktighet. 
 

Vad bör jag som arbetsgivare tänka på när jag anställer på prov? 

När du anställer en arbetstagare på prov, är det viktigt att tydligt kommunicera att det rör sig om en provanställning. Detta bör framgå i det skriftliga anställningsavtalet. Du måste vidare specificera prövotidens längd. Om detta inte görs, kan anställningen anses gälla tillsvidare från början. 
 
Om du planerar att avsluta provanställningen i förtid, måste du informera arbetstagaren minst två veckor innan och samtidigt meddela den fackliga organisationen om arbetstagaren är medlem i en sådan. 
 
I den situation ni som arbetsgivare fattar beslut om att en prövoanställning ska avbrytas i förtid finns det inga krav på att det föreligger sakliga skäl för uppsägning. Men avslutandet får inte strida mot andra lagar såsom Diskrimineringslagen, lagen om medbestämmande i arbetslivet eller Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 
 
Du behöver inte ha sakliga skäl för att avsluta en provanställning. Men, avslutandet får inte strida mot andra rättsliga grunder såsom föreningsrättskränkning eller repressalier mot visselblåsare och heller inte mot lagar såsom diskrimineringslagen. 
 

Kan jag förlänga provanställningen?  

I vissa fall kan provanställningen förlängas utöver den avtalade perioden. Enligt AD 2020 nr 53 kan en arbetsgivare och en provanställd komma överens om att förlänga provanställningen, särskilt om arbetstagaren har varit frånvarande under en betydande del av prövotiden. Detta ger arbetsgivaren möjlighet att bedöma arbetstagarens prestation över hela prövoperioden.  
 

Kan en provanställning övergå i en tidsbegränsad anställning? 

Om ingen av parterna avslutar provanställningen innan prövotidens slut, övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Det krävs ingen särskild åtgärd från dig som arbetsgivare för att detta ska ske. Övergången sker per automatik och arbetstagaren fortsätter då med samma arbetsvillkor som under prövotiden, nu som tillsvidareanställd. 
 
För att en provanställning ska övergå i en tidsbegränsad anställning måste detta ha avtalats om innan prövotidens slut. Ni som arbetsgivare kan fritt avtala om att prövoanställningen ska avbrytas och att den anställde istället ska ha en tidsbegränsad anställning. Det är dock värt att anmärka att arbetsgivare inte får utnyttja anställningsformen provanställning. I AD 1991 nr 40 adresserade Arbetsdomstolen missbruk av anställningsformen och underkände en arbetsgivares utnyttjande av provanställning för att undgå tillsvidareanställning. 

Sammanfattningsvis

  • En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter sex månader eller avtalad längd om ingen av parterna avslutar den. 
  • En provanställning kan avslutas utan att arbetsgivaren behöver ange sakliga skäl, men inte av diskriminerande skäl. 
  • Arbetsgivaren måste informera arbetstagaren två veckor i förväg om provanställningen ska avslutas i förtid. 
  • Prövotiden kan förlängas om arbetstagaren varit frånvarande under en stor del av provperioden. 
  • Villkoren för uppsägning under prövotiden kan påverkas av gällande kollektivavtal. 
  • Du som arbetstagare bör vara noga med att få ett skriftligt anställningsavtal som klargör att det rör sig om en provanställning. Om du är osäker på dina rättigheter, sök råd från din fackliga organisation eller en arbetsrättslig rådgivare. 
  • Ni som arbetsgivare ska vara tydlig med att kommunicera tydligt med arbetstagaren och att alla formaliteter följs enligt LAS. Undvik att provanställa någon som redan tidigare arbetat hos dig utan sakliga skäl.   

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata