För dig som arbetstagare 

Vad är preskription?  

Preskription innebär att talan går förlorad, vilket innebär att den part som hade en fordran eller ville väcka skadeståndsanspråk inte längre har rätten på sin sida. Det är fortfarande möjligt att väcka talan trots preskription, men om motparten invänder att talan är preskriberad, förlorar den som väckte talan och riskerar att få stå för alla rättegångskostnader för båda parterna. 
 

När kan min talan om fordran eller skadeståndsanspråk väckas? 

Om du som arbetstagare vill väcka talan för att få betalt för en fordran eller för att få skadestånd på grund av en skadegörande handling kopplad till LAS, måste detta ske innan preskription inträder. Den skadegörande handlingen kan exempelvis vara en uppsägning, utebliven lön, utebliven företrädesrätt till återanställning, eller att din visstidsanställning inte förlängts trots att du borde haft rätt till det.  
 

Inom vilken tid måste jag väcka talan för fordran eller skadestånd? 

Från det att den skadegörande handlingen inträffade eller då fordran förföll till betalning har du som skadelidande part fyra månader på dig att underrätta arbetsgivaren om att du kommer att väcka talan och vad talan berör.  
 
I det fall arbetstagaren har underlåtit att ge arbetstagaren information om skadeståndstalan vid en uppsägning eller ett avsked ska tiden i stället räknas från den dag då anställningen upphörde och inte vid tidpunkten för den skadegörande handlingen. 
 
Om arbetsgivaren exempelvis inte gett dig rätt anställningsform eller informerat om tillgängliga tillsvidaretjänster för visstidsanställda finns särskilda bestämmelser för när tiden börjar räknas tills preskription inträder. Om du inte fått besvärshänvisningar vid en uppsägning får du ytterligare tid innan preskription inträder. 
 
Om du eller ditt fackförbund inlett förhandlingar inom underrättelsetiden måste du vänta tills dessa avslutats. Därefter ska du, inom fyra månader från avslutad förhandling väcka talan om så önskas. 
 
Efter underrättelsetiden har du ytterligare fyra månader att väcka talan, oavsett om det föregåtts av förhandlingar eller inte. Om du inte underrättar arbetsgivaren eller väcker talan inom rätt tid inträder preskription. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad är preskription?  

Preskription innebär att talan går förlorad, vilket innebär att den part som hade en fordran eller ville väcka skadeståndsanspråk inte längre har rätten på sin sida. Det är fortfarande möjligt att väcka talan trots preskription, men om motparten invänder att talan är preskriberad, förlorar den som väckte talan och riskerar att få stå för alla rättegångskostnader för båda parterna. 
 

När kan talan om fordran eller skadeståndsanspråk väckas? 

Om ni som arbetsgivare vill väcka talan för att utfå en fordran eller ett skadestånd för en skadegörande handling kopplad till LAS, måste ni göra detta innan preskription inträder. Den skadegörande handlingen kan exempelvis vara att arbetstagaren inte fullföljer visstidsanställningen som överenskommet eller slutar arbeta utan att iaktta uppsägningstiden. 
 

Inom vilken tid måste talan väckas för fordran eller skadeståndsanspråk? 

Från det att den skadegörande handlingen skedde eller fordran förföll till betalning har ni som skadelidande fyra månader på er att underrätta motparten – vanligen arbetstagaren – om att ni kommer att väcka talan och vad talan berör. 
 
Om ni eller berörd arbetstagarorganisation inlett förhandlingar rörande saken måste ni vänta tills förhandlingarna avslutats. Ni har sedan fyra månader från att förhandlingarna avslutats att underrätta motparten om kommande stämning. 
 
Efter underrättelsetiden har ni ytterligare fyra månader på er att väcka talan, oavsett om det föregåtts av förhandlingar. Ni måste dock ha underrättat motparten inom rätt tid. Om ni inte underrättar motparten eller väcker talan inom rätt tid inträder preskription. 
 

Sammanfattningsvis

  • Den skadelidande parten måste inom fyra månader från den skadegörande handlingen underrätta sin motpart om att denne kommer att väcka talan och vad talan berör. Arbetstagaren har i vissa fall något utökad tid eller preciserad tidpunkt som extra skydd. 
  • Om förhandlingar om saken har inletts måste den skadelidande parten vänta med underrättelsen tills förhandlingarna avslutats. 
  • Efter underrättelsetiden har den skadelidande parten ytterligare fyra månader på sig att väcka talan i domstol. 
  • Om den skadelidande parten missar någon av dessa tidpunkter inträder preskription, och parten riskerar att förlora sin möjlighet till talan. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata