Särskilt till dig inom offentlig sektor  

Hur bör offentliganställda hantera gåvor?  

För de som arbetar inom offentlig sektor, inklusive statliga myndigheter, kommuner och regioner, är reglerna kring mutor strikta och tydliga. Enligt brottsbalken är det förbjudet för offentliganställda att ta emot eller begära otillbörliga förmåner i samband med sin tjänsteutövning. Detta innebär att även gåvor som kan verka oskyldiga vid första anblick kan bli problematiska om de kan misstänkas påverka den anställdes opartiskhet eller beslut.  

Vad räknas som en otillbörlig förmån? 

Definitionen av en otillbörlig förmån är bred. Det kan innefatta allt från kontanter och rabatter till resor eller tjänster som erbjuds utan betalning. Särskilt i offentlig sektor betonas vikten av att upprätthålla förtroendet för myndighetens opartiskhet och integritet. Därför anses alla förmåner som potentiellt kan påverka tjänsteutövningen vara otillbörliga.  

Hur bedöms små gåvor och sociala gesters?

Domstolar gör en helhetsbedömning baserad på omständigheterna i varje enskilt fall. Detta innebär att små förmåner kan ses som otillbörliga om de kan påverka eller ge sken av att påverka tjänsteutövningen. 

Även om lagen är sträng, erkänner den också att små gåvor ibland kan vara acceptabla, exempelvis blommor vid en högtidsdag eller små symboliska presenter som inte är kopplade till tjänstens utförande. 

Vad ska offentliganställda göra om de erbjuds en gåva? 

Om en offentliganställd erbjuds en gåva eller förmån bör de göra en noggrann bedömning av situationen och överväga hur erbjudandet kan uppfattas av allmänheten och kollegor. Det är oftast bäst att avvisa erbjudanden som kan uppfattas som otillbörliga eller som potentiellt kan påverka deras tjänsteutövning. I tveksamma fall rekommenderas det att rådgöra med en överordnad chef eller jurist för att säkerställa att beslutet är förenligt med lag och verksamhetens policy.  

Finns det undantag för vänskapsrelationer? 

Gåvor mellan vänner som också råkar ha en tjänsterelation kan vara tillåtna, speciellt om gåvan inte grundas på deras professionella relation. Dock är det viktigt att vara medveten om hur sådana gåvor kan uppfattas av andra, och det är klokt att hålla sig på den säkra sidan genom att undvika gåvor som kan tolkas som försök till påverkan.  

Särskilt till dig inom privat sektor 

Vad gäller för anställda inom privata företag? 

Även om reglerna kring tagande och givande av mutor i Brottsbalken också gäller för den privata sektorn, är kraven generellt sett något mindre strikta än för offentliganställda. Här är syftet främst att skydda arbetsgivarens intresse av att deras anställda utför sina arbetsuppgifter utan ovidkommande hänsyn. För privatanställda kan detta innebära att vissa förmåner, som är acceptabla och till och med vanliga inom affärslivet, kan tas emot under förutsättning att arbetsgivaren har godkänt dem. 

Vad är skillnaden mellan otillbörliga förmåner i privat och offentlig sektor? 

I den privata sektorn bedöms förmåners tillbörlighet ofta utifrån relationen mellan arbetsgivaren och den anställde. En förmån anses sällan vara otillbörlig om arbetsgivaren tillåter att den anställde mottar den. Däremot blir även små förmåner problematiska om de tas emot i strid med arbetsgivarens önskemål eller om de lämnas i hemlighet.  

Hur ska privatanställda hantera erbjudanden om förmåner? 

När privatanställda erbjuds gåvor eller förmåner bör de först och främst överväga arbetsgivarens policy och riktlinjer. Det är också viktigt att tänka på hur förmånen kan påverka deras relation till arbetsgivaren och deras oberoende i tjänsteutövningen. Öppenhet och transparens är nyckeln, och det är klokt att informera arbetsgivaren om alla erbjudanden och få deras godkännande innan man accepterar dem. 

Finns det särskilda krav för vissa branscher? 

I vissa branscher, som bank- och finanssektorn, ställs extra höga krav på integritet och oberoende, vilket gör att även små förmåner kan vara otillbörliga. För yrken som revisorer och skiljemän, som kräver hög opartiskhet, kan det finnas mycket strikta regler för vad som är acceptabelt. Här kan även små förmåner betraktas som otillbörliga om de kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. 

Sammanfattningsvis

För offentliganställda: 

  • Otillbörliga förmåner är strikt förbjudna för att skydda samhällets förtroende för myndighetens verksamhet.  
  • Även små förmåner som kan påverka opartiskhet ska avvisas.
  • Varje situation bedöms individuellt utifrån dess specifika omständigheter. 
  • Om du är osäker, be om godkännande från överordnade chef. 

För privatanställda: 

  • Informera alltid arbetsgivaren om erbjudanden. Förmåner är acceptabla om de godkänns av arbetsgivaren. 
  • Yrken som kräver hög opartiskhet har ofta striktare regler. 
  • Var medveten om hur även små förmåner kan påverka din relation till arbetsgivaren och dina arbetsuppgifter. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata