En anställning innebär skyldigheter både för arbetstagare och arbetsgivare

Ett anställningsavtal är bindande för både en anställd och en arbetsgivare. I anställningsavtalet ingår rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren och arbetsgivaren. En arbetstagare är skyldig att utföra arbete och har rätt att få betalt för utfört arbete. Ett grovt dröjsmål med att betala ut lön kan innebära att en arbetsgivare åsidosätter sina skyldigheter, vilket ger arbetstagaren rätt att säga upp anställningen enligt 4 § 3 st. LAS. Arbetstagaren kan även ha rätt till ersättning enligt 38 § LAS om en arbetsgivare bryter mot denna lag.

Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala lön för utfört arbete

Den primära skyldigheten för en arbetsgivare i ett anställningsförhållande är att betala arbetstagarens lön. Om arbetsgivaren inte fullgör denna skyldighet har arbetstagaren då en lönefordran gentemot arbetsgivare och rätten att föra talan mot arbetsgivaren för det belopp som lönen motsvarar. Att en anställd har en fordran mot arbetsgivaren innebär att arbetsgivaren står i skuld till den anställde, för lönebeloppet. Förfallodagen är den dag då lönen skulle ha betalats ut. Om arbetsgivaren inte har betalat ut lönen till arbetstagaren på förfallodagen har arbetstagaren rätt till dröjsmålsränta tills lönen betalas ut, se 3 § räntelagen (RL). Det bör dock noteras att lagen enligt 1 § RL endast tillämpas när inget annat har avtalats.

Skadestånd kan vara aktuellt

Om en arbetsgivare inte betalar ut lönen i tid eller håller inne lönen kan den bryta mot ett kollektivavtal och åläggas att betala skadestånd enligt 54–55 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal.

Sammanfattningsvis

  • Ett anställningsavtal är bindande för både arbetstagare och arbetsgivare.
  • Arbetstagaren är skyldig att utföra arbete och har rätt till lön.
  • Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala lön för utfört arbete.
  • Om arbetsgivaren dröjer med löneutbetalning kan arbetstagaren ha rätt att säga upp anställningen eller få ersättning.
  • Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skadestånd om de bryter mot kollektivavtal genom att inte betala ut lön i tid.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata