För dig som arbetstagare  

Kan min arbetsgivare använda bilder på mig på sociala medier?  

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är bilder på identifierbara personer att anses som personuppgifter och kan därför inte användas utan att det finns en rättslig grund. Ett samtycke kan vara en sådan grund, men du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det betyder att ditt samtycke ger dig kontroll.  
 

Vad händer om jag ångrar mitt samtycke?  

Om du drar tillbaka ditt samtycke har du rätt att bli "glömd". Detta innebär att företaget måste radera bilderna där du förekommer. Men denna rätt är inte absolut. Om företaget kan visa att det finns andra legitima skäl för att behålla bilderna, kan de argumentera för att få behålla dem. Detta kan exempelvis vara fallet om bilderna är nödvändiga för företagets marknadsföring och denna användning inte inskränker på dina rättigheter på ett oacceptabelt sätt. 
 

Kan företaget använda mina bilder utan mitt samtycke?  

Ja, under vissa omständigheter kan företag använda bilder på anställda utan samtycke genom att åberopa en intresseavvägning. Detta innebär att företaget bedömer att deras behov av att använda bilderna för marknadsföringsändamål väger tyngre än din rätt till privatliv. Om du motsätter dig detta kan du göra en invändning, och företaget måste då överväga om de fortfarande kan rättfärdiga användningen av dina bilder. 
 

Vad är skillnaden mellan samtycke och intresseavvägning?  

Med samtycke ger du uttryckligen tillåtelse för att dina bilder används. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke, vilket kräver att företaget raderar bilderna. Intresseavvägning innebär att företaget inte behöver ditt samtycke men måste kunna visa att användningen av dina bilder är nödvändig och att deras intressen överväger dina. Om du gör invändningar mot en intresseavvägning, måste företaget överväga dessa invändningar noggrant och eventuellt sluta använda dina bilder. 
 

För arbetsgivare 

Hur kan vi som arbetsgivare använda bilder av anställda i marknadsföringssyfte enligt GDPR?  

För att använda bilder på anställda enligt GDPR måste företaget basera behandlingen av dessa bilder på en av de rättsliga grunderna: samtycke, intresseavvägning eller avtal. Samtycke kan vara problematiskt eftersom det kan återkallas när som helst. En bättre strategi kan vara att använda intresseavvägning eller att ingå ett avtal med anställda som klargör villkoren för bildanvändningen. 
 

Varför är samtycke en osäker grund för bildanvändning?  

Samtycke är en frivillig och aktiv handling där den anställde ger sitt tillstånd för att deras bilder används. Det måste vara väl dokumenterat och informerat. Problemet med samtycke är att det kan återkallas, vilket kan tvinga företaget att sluta använda och radera bilderna. Dessutom, på grund av maktobalansen mellan arbetsgivare och anställda, kan det ifrågasättas om samtycket verkligen gavs frivilligt. 
 

Hur kan intresseavvägning användas som rättslig grund?  

Intresseavvägning kan användas när företaget kan visa att deras behov av att använda bilderna väger tyngre än den anställdes intresse av att skydda sina personuppgifter. Det kan vara fallet när bilder används i företagskommunikation där anställda med kundkontakt syns. Det är viktigt att detta görs på ett rättvist sätt och att den anställde informeras om behandlingen och sina rättigheter att invända.  

Vad innebär det att ingå ett uppdragsavtal med anställda?  

Ett uppdragsavtal kan vara en mer robust lösning än samtycke. Genom att ingå ett avtal med den anställde kan företaget klargöra på vilket sätt och hur länge bilderna får användas. Detta avtal ger en tydligare juridisk grund och minskar risken för tvister om bildanvändningen. Det är också ett sätt att hantera upphovsrättsliga frågor som kan uppstå vid användning av bilder.  

Vilka fördelar har ett avtal jämfört med samtycke och intresseavvägning som rättslig grund? 

Avtal ger en mer förutsägbar och stabil grund för användning av bilder. Det eliminerar risken för att samtycket återkallas och klarlägger villkoren för användningen. Avtal kan också innehålla specifika villkor om hur länge bilderna får användas och vilka rättigheter den anställde har, vilket gör det enklare för företaget att följa lagkrav och minska risken för framtida tvister.  

Sammanfattningsvis

  • Bilder på identifierbara personer anses vara personuppgifter och omfattas av GDPR. 
  • För både arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att förstå rättigheterna och skyldigheterna kring användningen av bilder på anställda i verksamhetens webbplats och sociala medier.  
  • Tre huvudsakliga grunder för att behandla bilder är samtycke, intresseavvägning och avtal. 
  • Samtycke kan återkallas och arbetsgivare måste då radera bilderna. 
  • Bedömning av företagets och den anställdes intressen avgör om bilderna får användas utan samtycke. 
  • Ett avtal med anställda kan ge mer säkerhet och klara regler för bildanvändning. 
     

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata