För dig som arbetstagare 

Får min arbetsgivare kvitta en skuld mot min lön? 

Enligt kvittningslagen krävs ditt samtycke för att arbetsgivaren ska få kvitta en skuld mot din lön. Det finns dock undantag från detta krav. Om arbetsgivaren har en klar och förfallen fordran mot dig, som exempelvis en felaktigt utbetald lön, kan arbetsgivaren ensidigt genomföra kvittning utan ditt samtycke, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. 
  
När det gäller felaktigt utbetald lön innebär detta att arbetsgivaren av misstag har betalat ut ett för högt belopp till dig. I sådana fall har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Kvittningslagen medger att arbetsgivaren under vissa omständigheter kan kvitta det felaktigt utbetalda beloppet mot framtida löneutbetalningar. 
 
För att arbetsgivaren ska kunna kvitta felaktigt utbetald lön utan ditt samtycke, måste följande kriterier vara uppfyllda: 
  
Klar och förfallen fordran: Det felaktigt utbetalda beloppet måste vara klart och förfallet. Detta innebär att det inte får råda någon tvekan om beloppets storlek och att det faktiskt är felaktigt utbetalt. 

Skälighet: Kvittningen får inte medföra oskäliga ekonomiska konsekvenser för dig. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till din ekonomiska situation och kan inte kvitta ett så stort belopp att du inte kan försörja dig. 
  
I praktiken innebär detta att arbetsgivaren oftast behöver diskutera och komma överens med dig om hur kvittningen ska ske, särskilt om det rör sig om större belopp. Arbetsgivaren kan till exempel komma överens med dig om en avbetalningsplan. 

För arbetsgivare 

När får vi kvitta en arbetstagares skuld mot dennes lön? 

Enligt kvittningslagen krävs arbetstagarens samtycke för att ni ska få kvitta en skuld mot lönen. Det finns dock undantag från detta krav. Om ni har en klar och förfallen fordran mot arbetstagaren, som exempelvis en felaktigt utbetald lön, kan ni ensidigt genomföra kvittning utan arbetstagarens samtycke, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
  
När det gäller felaktigt utbetald lön innebär detta att ni av misstag har betalat ut ett för högt belopp till arbetstagaren. I sådana fall har ni rätt att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Kvittningslagen medger att ni under vissa omständigheter kan kvitta det felaktigt utbetalda beloppet mot framtida löneutbetalningar. 
  
För att ni ska kunna kvitta felaktigt utbetald lön utan arbetstagarens samtycke, måste följande kriterier vara uppfyllda: 
  
Klar och förfallen fordran: Det felaktigt utbetalda beloppet måste vara klart och förfallet. Detta innebär att det inte får råda någon tvekan om beloppets storlek och att det faktiskt är felaktigt utbetalt. 

Skälighet: Kvittningen får inte medföra oskäliga ekonomiska konsekvenser för arbetstagaren. Ni måste ta hänsyn till arbetstagarens ekonomiska situation och kan inte kvitta ett så stort belopp att arbetstagaren inte kan försörja sig. 
  
I praktiken innebär detta att ni oftast behöver diskutera och komma överens med arbetstagaren om hur kvittningen ska ske, särskilt om det rör sig om större belopp. Ni kan till exempel komma överens med arbetstagaren om en avbetalningsplan. 

Jämförelse mellan kvittningslagen och felaktigt utbetald lön 

Kvittningslagen och hanteringen av felaktigt utbetald lön är nära sammankopplade, men de har specifika bestämmelser och tillämpningar. Kvittningslagen ger ett generellt skydd för arbetstagaren mot att arbetsgivaren godtyckligt drar av belopp från lönen. Detta skydd är särskilt viktigt för att upprätthålla arbetstagarens ekonomiska trygghet. 
  
När det gäller felaktigt utbetald lön medger kvittningslagen en viss flexibilitet för arbetsgivaren att korrigera misstag, men det ställs krav på att kvittningen ska vara rättvis och skälig. Arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagarens ekonomiska situation inte försämras alltför mycket på grund av kvittningen. 

Sammanfattningsvis

  • Skydd för arbetstagaren: Kvittningslagen skyddar arbetstagare från att arbetsgivaren godtyckligt drar av belopp från lönen. 
  • Samtycke och undantag: Arbetsgivaren behöver arbetstagarens samtycke för kvittning, förutom vid klar och förfallen fordran, som felaktigt utbetald lön. 
  • Felaktigt utbetald lön: Arbetsgivaren kan kräva tillbaka felaktigt utbetalda belopp genom kvittning mot framtida löner om vissa villkor uppfylls. 
  • Förutsättningar för kvittning: Fordran måste vara klar och förfallen, och kvittningen får inte skapa oskäliga ekonomiska konsekvenser för arbetstagaren. 
  • Praktisk tillämpning: Arbetsgivaren bör ofta diskutera och komma överens med arbetstagaren om kvittning, särskilt för större belopp, t.ex. genom avbetalningsplaner. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata