För dig som är arbetstagare 

Vad är ett kollektivavtal?  

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation (fackförbund). I kollektivavtalet förhandlas anställningsvillkoren för alla som omfattas av det, och reglerar ofta saker så som lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och tjänstepension. Alltså kan i princip alla anställningsvillkor finnas med i kollektivavtalet. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa lagstadgade krav, trots att det inte går att göra avvikelser i ett enskilt anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren.  
 

Vad betyder det för mig att min arbetsgivare har kollektivavtal? 

Har din arbetsgivare kollektivavtal betyder det att arbetsgivaren är bunden av avtalet. Arbetsgivaren måste iaktta kollektivavtalets bestämmelser i alla sina beslut, och också förhandla med facket inför större förändringar av sin verksamhet. Detta betyder att du som arbetstagare kommer ha någon (fackförbundet) som kan förhandla åt dig i allmänna frågor om anställningsvillkor och också i mer specifika frågor som rör förändringar på just din arbetsplats.  
 

Jag är inte med i något fackförbund, gäller kollektivavtalet mig också?  

Både ja och nej. Arbetsgivaren har rätt att tillämpa de bestämmelser som finns i kollektivavtalet på alla sin anställda, oavsett om de är med i ett fackförbund eller inte. Eftersom du inte är med i det kollektivavtalsslutande fackförbundet kommer du dock inte vara bunden av avtalet, vilket betyder att du till exempel inte kan få skadestånd om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet.  
 
Jag är med i annat fackförbund än det som har kollektivavtal, vad händer då?  
Situationen blir densamma som i frågan ovan. Du är inte en part till, eller en del av kollektivavtalet och kan därför inte hävda det gentemot arbetsgivaren. Din arbetsgivare har dock i många fall skyldighet att förhandla med ditt fackförbund om det rör frågor som rör dig personligen och inte allmänna anställningsvillkor.  
 

Kan jag förhandla om villkor som går utanför kollektivavtalet? 

Ja. Det är alltid möjligt att förhandla fram villkor som är bättre än de som finns i kollektivavtalet. Kollektivavtalet anger till exempel den lägsta lönen en arbetsgivare ska erbjuda, men det finns inget som säger att det inte går att avtala om högre lön. Det är inte möjligt att komma överens om villkor som är sämre och som strider mot kollektivavtalet. Din arbetsgivare begår i sådana fall kollektivavtalsbrott.  
 

För dig som arbetsgivare 

Vad är kollektivavtal? 

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation (fackförbund). I kollektivavtalet förhandlas anställningsvillkoren för alla som omfattas av det, och reglerar ofta saker så som lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och tjänstepension. Alltså kan i princip alla anställningsvillkor finnas med i kollektivavtalet. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa lagstadgade krav, trots att det inte går att göra avvikelser i ett enskilt anställningsavtal. 
 

Måste vi ha kollektivavtal?  

Nej, det finns inget krav på kollektivavtal även om en stor del av de svenska företagen har det.  
 
Kan facket verkligen ta till stridsåtgärder mot oss när vi inte har kollektivavtal?  
Ja. Har ni ett gällande kollektivavtal gäller det fredsplikt vilket betyder att fackförbunden inte får vidta stridsåtgärder. Står ni utan kollektivavtal är det dock möjligt för fackförbunden att vidta stridsåtgärder för att få er att teckna avtal, som till exempel strejk. 
 

Måste vi följa kollektivavtalet för alla anställda? 

Det framgår ofta i kollektivavtalet att villkoren i avtalet ska gälla för alla anställda oavsett om de är medlemmar i facket eller inte. Det betyder till exempel att den kollektivavtalsstadgade minsta lönen ska ges även till de anställda som inte är medlem i något fackförbund eller är medlem i annat fackförbund än det som har slutit kollektivavtal. Det är alltid tillåtet att förhandla om bättre villkor än vad som anges i kollektivavtalet, till exempel högre lön eller längre semester. Sådana villkor som strider mot kollektivavtalet är dock utan verkan.  
 

Vilka skyldigheter ger kollektivavtalet oss?  

Ett kollektivavtal betyder att ni vid större förändringar av verksamheten måste förhandla med fackförbundet innan genomförandet. Förhandlingar måste också ske innan beslut om förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för enskild arbetstagare som är medlem i det förbund som slutit kollektivavtal. Ni måste också förhandla om arbetstagare som är medlem i det kollektivavtalsslutande förbundet påkallar det även om det rör mindre förändringar av det enskilda arbets- eller anställningsförhållandet.  
 
Ni måste hålla det kollektivavtalsslutande fackförbundet uppdaterat om hur er verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. Fackförbundet ska dessutom få tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör arbetsgivarens verksamhet. Ni ska också underrätta kollektivavtalsslutande fackförbund när ni träffat avtal om tidsbegränsad anställning. 

Vidare finns självklart en allmän skyldighet att följa det som står i kollektivavtalet. Uppräkningen av skyldigheterna här är inte uttömmande och det kan till exempel finnas fler tillfällen där förhandling krävs. 
 

Vad händer om vi bryter mot kollektivavtalet? 

Om ni inte följer de avtalade villkoren i kollektivavtalet betyder det att ni begår kollektivavtalsbrott. Ni kan då bli skadeståndsskyldiga gentemot kollektivavtalsslutande fackförening samt till medlem i fackförbundet.  

Sammanfattningsvis

  • Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation (fackförening) som reglerar anställningsvillkor. 
  • Genom kollektivavtal finns ett grundskydd för den anställde. Kollektivavtalen omfattar ofta förmåner som inte regleras genom lagstiftning.  
  • Fredsplikt råder under tiden kollektivavtalet löper vilket förhindrar strejker. 
  • När det inte föreligger kollektivavtal kan det finnas en större flexibilitet att anpassa arbetsvillkor och löner efter individuella behov och prestationer. Detta är dock inte uteslutet till när det inte finns kollektivavtal. 
     

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata