För dig som arbetstagare 

Är det tillåtet för arbetstagare att ge gåvor till sin arbetsgivare? 

Om du funderar på att ge en present till din chef, är det viktigt att förstå både de juridiska och etiska aspekterna som kan påverka detta beslut. Att ge en gåva till sin chef kan verka som en trevlig gest, särskilt under högtider eller vid firande av en prestation men det finns många aspekter att ta hänsyn till innan man som arbetstagare fattar ett sådant beslut. Som utgångspunkt finns det i svensk lagstiftning inga specifika förbud mot att en arbetstagare ger en gåva till sin arbetsgivare.  
 

Vilka typer av gåvor är acceptabla? 

 

Symboliska och opretentiösa gåvor är oftast mest acceptabla. Detta kan inkludera små saker som hemgjorda bakverk eller en blomma. Nyckeln är att gåvan inte ska kunna uppfattas som ett försök att påverka eller manipulera. I linje med detta brukar företag ofta ha specifika riktlinjer som definierar vad som är acceptabelt. 
  
Dyra eller överdrivna gåvor kan vara problematiska. Sådana gåvor kan uppfattas som försök att köpa fördelar eller påverka beslut, vilket kan skapa en obekväm situation både för dig och din chef. I vissa fall kan detta till och med bryta mot företagets regler och policys eller uppfattas som oetiskt.  
 

Hur påverkar företagspolicys och företagskultur? 

Det är viktigt att kontrollera företagets specifika policys. Många arbetsplatser har tydliga riktlinjer kring vad som är tillåtet när det kommer till gåvor. Detta kan vara särskilt viktigt i branscher där gåvor kan uppfattas som potentiella mutor, såsom finans- eller läkemedelsindustrin.  
 
Kulturella normer på företaget spelar också stor roll. I vissa arbetsmiljöer kan det vara vanligt att ge små gåvor vid speciella tillfällen, medan det i andra kan ses som olämpligt eller till och med misstänksamt.  

Vad borde du göra? 

Om du överväger att ge en gåva till din arbetsgivare finns några praktiska steg att följa:  

  • Konsultera företagets riktlinjer genom att kontrollera om det finns några specifika regler om gåvor. 
  • Håll det litet och symboliskt och välj ut en gåva som inte kan uppfattas för dyr eller påträngande. 
  • Se till att gåvan inte kan tolkas som en påtryckning i syfte att påverka arbetsgivarens beslut.  

För dig som arbetsgivare 

Är det tillåtet för arbetsgivare att ge gåvor till arbetstagare? 

Arbetsgivare ger ofta gåvor till sina anställda som ett sätt att visa uppskattning eller fira speciella tillfällen. Men även här finns det juridiska och etiska gränser att beakta. 
  
Enligt svensk skattelagstiftning är det tillåtet för arbetsgivare att ge gåvor till anställda, men det finns regler kring skattefrihet och skatteplikt. Till exempel, julgåvor till ett värde av upp till 550 kronor inklusive moms är skattefria medan dyrare gåvor måste beskattas som lön.  

Vilka regler gäller för skattefrihet? 

Enligt Skatteverket finns det flera typer av gåvor som kan vara skattefria:  
 
Julklappar är skattefria upp till ett värde av 550 kronor inklusive moms. 
Minnesgåvor är skattefria om det ges vid speciella tillfällen som 50-årsdagar eller vid lång tjänstgöring, upp till ett värde av 15 000 kr inklusive moms. 
 
Jubileumsgåvor är skattefria vid företagsjubileum om de inte överstiger 1 650 kronor inklusive moms.  
 
Dessa gränser gäller endast om gåvan ges till alla anställda eller en större grupp, inte individuellt. Om gåvan ges som ett tecken på uppskattning av individuell prestation kan den behövas beskattas.  
 

Hur påverkar företagspolicys och företagskultur?  

Era egna riktlinjer, som arbetsgivare, kan vara striktare än lagens krav. Många organisationer har policys som begränsar eller styr hur och när gåvor kan ges, både för att undvika potentiella skatteproblem och för att upprätthålla en rättvis och etisk arbetsmiljö.  
 
Kulturen på arbetsplatsen spelar också stor roll. På arbetsplatser med starka riktlinjer kan till och med små gåvor behöva granskas noggrant för att undvika intrycket av favorisering eller korruption.  

Vad borde arbetsgivare göra? 

Som arbetsgivare är det viktigt att hantera gåvor på ett sätt som är både juridiskt och etiskt försvarbart:

  • Håll dig informerad om skatteregler: Förstå de skattefria gränserna och när gåvor kan bli skattepliktiga.
  • Skapa klara riktlinjer: Ha tydliga företagspolicys som definierar vad som är acceptabelt när det gäller gåvor.  
  • Var transparant: Om du ger en gåva, se till att det sker på ett sätt som är öppet och kan förstås som rättvist av alla anställda.  

Sammanfattningsvis

  • Att ge och ta emot gåvor i arbetsrelationer kan vara en fin gest men kräver noggrann övervägning. 
  • För arbetstagare är det viktigt att hålla sig till små, symboliska gåvor och att vara med om sedvänjan på företaget och dess policys.  
  • För arbetsgivare är det avgörande att följa den skatterättsliga lagstiftningen och att upprätthålla tydliga riktlinjer för att säkerställa att alla gåvor hanteras på ett etiskt och lagenligt sätt.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata