För dig som arbetstagare

Vad är skyddsombudets roll på arbetsplatsen? 

Skyddsombudet, också känt som arbetsmiljöombud, är ditt och dina arbetskamraters representant i arbetsmiljöfrågor. Men vad innebär det egentligen? 
 
Skyddsombudet deltar i planeringen av förändringar som påverkar arbetsmiljön, som ombyggnationer, omorganisationer eller nya arbetsmetoder. De tar även hand om psykosociala frågor som stress och utbrändhet. De ska se till att arbetsgivaren följer lagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetstidslagens regler om mertid och övertid. Om skyddsombudet upptäcker brister i arbetsmiljön, kan de kräva att arbetsgivaren åtgärdar dessa. Om detta inte sker inom rimlig tid, kan skyddsombudet sedan ta upp frågan med Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet har också rätt att avbryta farligt arbete om de anser att det är en risk för liv och hälsa, inklusive arbete som utförs av inhyrd personal eller ensamarbete.  

Hur kan du som arbetstagare bidra till arbetsmiljöarbetet?  

För att arbetsmiljöarbetet ska vara effektivt, behöver du som arbetstagare också vara aktivt involverad genom att: 

 • Informera skyddsombudet om identifierade risker eller brister i arbetsmiljön.

 • Efterleva de arbetsmiljörutiner och säkerhetsföreskrifter som fastställts.

 • Delta aktivt i arbetsmiljöarbetet och samarbeta med både skyddsombudet och arbetsgivaren. 

Hur verkar skyddsombudet för dina rättigheter?  

Skyddsombudet måste kunna utföra sitt arbete utan att hindras. De ska informeras om alla förändringar som påverkar arbetsmiljön och har rätt att få tillgång till nödvändiga dokument. På arbetsplatser med fem eller fler anställda ska det finnas minst ett skyddsombud, och om det finns flera, ska en utses till huvudskyddsombud.  

För dig som arbetsgivare

Vad innebär arbetsgivarens arbetsmiljöarbete? 

Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav på hur detta arbete ska bedrivas.  
Arbetsgivarens ansvar omfattar att systematiskt och fortlöpande hantera arbetsmiljöfrågor. Detta innebär bland annat: 

 • Regelbundna bedömningar av potentiella risker ska genomföras minst årligen eller vid betydande förändringar i arbetsmiljön. Detta inkluderar både fysiska och psykosociala risker.

 • Det är nödvändigt att dokumentera alla riskbedömningar, handlingsplaner och säkerhetsrutiner noggrant och hålla dessa uppdaterade.

 • Arbetsgivaren måste informera skyddsombudet om alla förändringar som kan påverka arbetsmiljön och inkludera dem i planeringsprocessen. Dessutom bör de se till att alla anställda är medvetna om och följer arbetsmiljörutinerna.

 • Om skyddsombudet eller en arbetstagare rapporterar brister i arbetsmiljön, är arbetsgivaren skyldig att snabbt vidta åtgärder eller ge ett tillfredsställande svar. Om detta inte sker, kan frågan tas vidare till Arbetsmiljöverket. 

Hur kan arbetsmiljöuppgifter delegeras?  

Arbetsgivaren kan delegera specifika arbetsmiljöuppgifter till chefer eller andra anställda. Det är viktigt att dessa uppgifter är tydligt definierade och att de som får dem förstår sitt ansvar. Regelbunden granskning och uppdatering av delegerade uppgifter säkerställer att de förblir relevanta och effektiva.  

Hur samarbetar arbetsgivaren med skyddsombudet?  

För ett effektivt arbetsmiljöarbete är samarbete med skyddsombudet avgörande. Arbetsgivaren bör: 

 • Hålla en öppen dialog med skyddsombudet och involvera dem i alla aspekter av arbetsmiljöarbetet.

 • Ge skyddsombudet tillgång till alla nödvändiga dokument och information som krävs för deras arbete.

 • Inte hindra skyddsombudet från att utföra sitt uppdrag och erkänna deras rätt att avbryta arbete som anses farligt.

Vad är arbetsmiljölagens krav på skyddsombudet? 

Skyddsombudets arbete regleras av kapitel 6 i Arbetsmiljölagen och arbetstidslagens 19 a §. Deras rätt att avbryta arbete och begära åtgärder från arbetsgivaren är centrala inslag i deras roll. För mer detaljerad information om dessa regler, kan du besöka Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Sammanfattningsvis

 • Skyddsombudet representerar arbetstagarna i alla arbetsmiljöfrågor och är en nyckelperson i att upprätthålla en säker arbetsplats.
 • Arbetstagare har rätt att få sina arbetsmiljöproblem hörda och åtgärdade av arbetsgivaren och kan vända sig till skyddsombudet för stöd. 
 • Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en säker arbetsmiljö och måste systematiskt arbeta för att identifiera och minska risker. 
 • En god arbetsmiljö kräver samarbete mellan arbetsgivaren, skyddsombudet och alla anställda.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata