För dig som är arbetstagare  

Vad föregår en domstolsförhandling? 

Innan facket kan begära domstolsförhandling måste de ha haft förhandlingar med arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen som avslutats i oenighet, eller att förhandlingstiden löpt ut utan att motparten medverkat. Därefter kan facket väcka talan i arbetsdomstolen eller tingsrätten, beroende på ärendet. Du som enskild arbetstagare kan också väcka talan i tingsrätten själv eller genom ett privat ombud om facket inte vill företräda dig. 
 

Vad innebär att väcka talan vid domstol? 

Att väcka talan vid domstol innebär att parten skickar in en stämningsansökan till behörig domstol. Behörig domstol gentemot arbetsgivare är normalt där företaget har sitt säte. En stämningsansökan innehåller bland annat uppgifter om sökanden, motparten, samt yrkandet och grunden för stämningen. Det kan exempelvis röra sig om en ogiltighetstalan och yrkande om skadestånd på grund av felaktig uppsägning. Domstolen granskar ansökan och kan begära komplettering om nödvändigt, i annat fall skickas stämningen till motparten som får besvara den genom ett svaromål. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad föregår en domstolsförhandling?

 
Innan en domstolsförhandling måste ni som arbetsgivare eller genom er arbetsgivarorganisation ha haft en förhandling med facket enligt lag eller förhandlingsordning som avslutats i oenighet, eller att förhandlingstiden löpt ut utan motpartens medverkan. Ni som arbetsgivare eller er arbetsgivarorganisation kan sedan väcka talan i arbetsdomstolen eller tingsrätten, beroende på ärendet. 

Vad innebär att väcka talan vid domstol? 

Att väcka talan vid domstol innebär att parten skickar in en stämningsansökan till behörig domstol. Vid stämning av en privatperson är behörig domstol där privatpersonen var folkbokförd den 1 november föregående år. En stämningsansökan innehåller uppgifter om sökanden, motparten, yrkandet och grunden för detta. Exempelvis kan en arbetsgivare behöva säga upp personal på grund av arbetsbrist och ha en tvist med facket om tolkningen av en kollektivavtalad punkt. Domstolen granskar ansökan och kan begära komplettering innan stämningen skickas till motparten, som får besvara den genom ett svaromål. 
 

För både arbetstagare och arbetsgivare 

Hur går en domstolsförhandling till? 

En domstolsförhandling vid en arbetsrättslig tvist genomgår vanligen två steg: muntlig förberedelse och huvudförhandling. Vid den muntliga förberedelsen läggs yrkandena och bevisen fram, och parterna diskuterar vilka omständigheter de är och inte är överens om. Även ett försök till förlikning inleds. Först presenterar käranden sina yrkanden och omständigheterna runt tvisten, sedan ger svaranden sin förklaring. Därefter klargör domaren vad parterna är överens om och vad tvistefrågan är genom frågor till båda parterna. Domstolen försöker också se om parterna kan förlikas. 
 
Om förlikning inte nås, bestäms ett datum för huvudförhandlingen. Under huvudförhandlingen får parterna återigen lägga fram sin sak, och då kan även vittnen och sakkunniga höras. 
 

Vad händer efter förhandlingen avslutats? 

Efter huvudförhandlingen överlägger domstolen för att nå ett domslut. Besked om domslutet sker normalt muntligt direkt efter förhandlingen eller senast nästa helgfria dag, men domstolen kan få upp till två veckor innan beslut måste meddelas vid komplexa mål. Domen skickas ut skriftligt cirka en vecka senare. Om tingsrätten har prövat målet kan det överklagas till Arbetsdomstolen som sista instans. Information om tidsfrist samt hur och var man skickar in överklagan finns i beslutet. Om målet prövats av Arbetsdomstolen är beslutet slutligt och kan inte överklagas. 
 

Vem betalar rättegångskostnaderna?

 
Den förlorande parten står vanligtvis för både parternas rättegångs- och ombudskostnader. Om det finns flera yrkanden och parterna har vunnit varsina delar av målet, kan rättegångskostnaderna delas på olika sätt: parterna kan betala sina egna kostnader, det kan jämka mellan parterna så att de betalar lika mycket totalt, eller om det är möjligt att särskilja de olika yrkandenas kostnader, delas det på motsvarande sätt utifrån vem som vunnit eller förlorat respektive del. 

Sammanfattningsvis

  • Enskilda arbetstagare och vissa arbetsgivare kan väcka talan vid tingsrätten, medan anslutna arbetsgivare och organisationer oftast väcker talan vid arbetsdomstolen. Dock kan organisationer och anslutna arbetsgivare också väcka talan vid tingsrätten beroende på ärendet och parterna. 
  • Arbetsdomstolen är sista instans oavsett hur vägen dit sett ut. 
  • Förfarandet inleds med skriftlig ansökan och svaromål följt av muntlig förberedelse i domstolen innan eventuell huvudförhandling. 
  • Under den muntliga förberedelsen får sökanden först framföra sina anspråk, följt av svarandens förklaring. Ordföranden försöker klargöra oklarheter och undersöka möjligheten till förlikning. Vid huvudförhandlingen kan även vittnen och sakkunniga höras. 
  • Domstolen meddelar dom och rättegångskostnaderna fördelas normalt baserat på vilken part som förlorat. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata