För dig som är arbetstagare  

Vad händer med min anställning när jag fyller 69 år?  

Du har rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad du fyller 69 år. Det finns ingen skyldighet att kvarstå i anställningen till 69 års ålder utan du kan alltid säga upp tid tidigare och gå i pension om du önskar det. När du har fyllt 69 år har du dock inte längre samma anställningsskydd som tidigare om du kvarstår i anställningen. Reglerna om sakliga skäl för uppsägning gäller inte, du kan inte yrka på ogiltighet av din uppsägning och du har inte rätt att få veta grunden till din uppsägning. Du har inte heller rätt till längre uppsägningstid än en månad eller företrädesrätt till återanställning och du kommer inte omfattas av turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsrätt. 
 
Det är inte tillåtet att träffa ett avtal med din arbetsgivare om avgångsskyldighet tidigare än 69 års ålder.  
 

Har jag rätt att bli tillsvidareanställd när jag är äldre än 69 år? 

Nej. Har du en tillsvidareanställning och denna inte avslutas när du fyller 69 år kommer den att bestå. Har du dock en särskild visstidsanställning eller vikariat kommer denna anställning inte övergå till tillsvidareanställning trots att du har arbetat i över tolv månader eller två år vid vikariat.  
 

Jag har fyllt 65 år, får jag bli uppsagd?  

Nej, du kan inte bli uppsagd på grund av att du fyllt 65 år. Reglerna i LAS (lagen om anställningsskydd) gäller precis som vanligt vilket betyder att det måste finna sakliga skäl för att du ska kunna bli uppsagd, alltså personliga skäl eller arbetsbrist.  
 

Jag är 70 år och har blivit uppsagd utan att min arbetsgivare förhandlade med facket. Var det tillåtet?  

Ja. Efter du fyllt 69 år har inte längre arbetsgivaren någon förhandlingsskyldighet med facket gällande uppsägningar, oavsett vad de beror på. Det finns inte längre något krav på sakliga skäl och därför inte heller någon förhandlingsskyldighet.  
 

För arbetsgivare 

Kan jag säga upp min anställd när den fyllt 65 år? 

Nej. Fram till 69 års ålder omfattas alla anställda av LAS (lagen om anställningsskydd) och det krävs därför sakliga skäl för uppsägning, precis som vanligt. En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning fram tills utgången av den månad som personen fyller 69 år. Efter personen fyllt 69 år kommer denne däremot inte längre omfattas av flertalet regler i LAS så som reglerna om sakliga skäl för uppsägning, det går inte att yrka på ogiltighet av uppsägning och denne har inte rätt att få veta grunden till sin uppsägning. Arbetstagaren har inte heller rätt till längre uppsägningstid än en månad eller företrädesrätt till återanställning och kommer inte omfattas av turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsrätt. När personen fyllt 69 år är det alltså möjligt att säga upp denne utan att behöva ha sakliga skäl för uppsägningen.  
 

Jag vill inte att en av mina 70-åriga anställda ska få tillsvidareanställning, är det tillåtet?  

Ja. När en arbetstagare har fyllt 69 år kommer de inte längre ha rätt att få sin särskilda visstidsanställning eller vikariat omgjord till tillsvidareanställning oavsett hur lång tid de har arbetat. Om de har en tillsvidareanställning kommer den fortlöpa, men reglerna vid uppsägning är annorlunda och sakliga skäl för uppsägning krävs inte, som redogjorts för i frågan ovan.  
 

Om jag väljer att säga upp en anställd som är äldre än 69 år, vad ska jag tänka på? 

Vid uppsägning krävs inte sakliga skäl utan ni som arbetsgivare får avsluta anställningen av den anledning ni vill när arbetstagaren fyllt 69 år. Enligt LAS har inte den som är äldre än 69 år rätt till längre uppsägningstid än en månad, men detta kan regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal. Det behövs inte någon förhandling med facket oavsett varför arbetstagaren sägs upp – oavsett om det är på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Arbetstagaren måste dock underrättas om uppsägningen, fackförbundet ska varslas och de har rätt till överläggning om det begärs. Har ni som arbetsgivare dock redan förhandlat med facket angående uppsägningen behövs inte underrättelse eller varsel ske.  

Sammanfattningsvis

  • Anställda har rätt att kvarstå i sin anställning fram till utgången av den månad de fyller 69 år, men kan säga upp sig och gå i pension tidigare om de önskar. 
  • Efter 69 års ålder omfattas anställda inte längre av samma anställningsskydd enligt LAS, inklusive reglerna om sakliga skäl för uppsägning, längre uppsägningstid än en månad, företrädesrätt till återanställning och turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
  • Tillsvidareanställningar fortsätter efter 69 år om de inte avslutas, men särskilda visstidsanställningar eller vikariat omvandlas inte till tillsvidareanställningar oavsett anställningens längd. 
  • Efter 69 års ålder behöver arbetsgivare inte förhandla med facket vid uppsägningar, och det finns inget krav på sakliga skäl för uppsägningen. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata