För dig som är anställd 

Kan jag förlora jobbet om jag fuskar med tidrapporteringen? 

Ja, du riskerar att förlora jobbet om du fuskar med tidrapporteringen. Arbetsdomstolen har konstaterat att det kan finnas skäl för uppsägning respektive avskedande av arbetstagare som i syfte att dölja olovlig frånvaro rapporterat felaktig arbetstid. Observera att det beror omständigheterna i det enskilda fallet vad som utgör sakliga skäl för uppsägning respektive avskedande. 
 

Kan det vara brottsligt att fuska med arbetstiden? 

Om du medvetet rapporterar felaktig arbetstid och därmed får en högre lön än vad du har rätt till, skulle det kunna utgöra en brottslig handling i form av t.ex. bedrägeri. 
 

Vad bör jag göra om jag upptäcker ett fel i tidrapporteringen? 

Om du upptäcker att du har rapporterat fel arbetstid bör du kontakta din närmaste chef eller annan ansvarig så snart som möjligt och informera om detta. Om det är möjligt bör du lämna in en korrigerad tidrapport med de korrekta uppgifterna. Det kan också vara bra att förklara vad som gick fel och varför. Genom att göra detta och vara ärlig med din arbetsgivare kan du minimera eventuella negativa konsekvenser. 
 

För arbetsgivare 

Kan vi avskeda eller säga upp en arbetstagare som fuskar med tidrapporteringen? 

Enligt anställningsskyddslagen (1982:80) får ett avskedande ske om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. T.ex. om det är fråga om ett avsiktligt eller grovt vårdslöst handlande, som arbetsgivaren inte rimligen ska behöva tåla i ett anställningsförhållande. 
 
Arbetsdomstolen har bedömt att felaktig tidrapportering kan anses utgöra sakliga skäl för uppsägning respektive avsked. Av Arbetsdomstolens praxis (AD 2011 nr 17) framgår det att arbetsgivaren i det aktuella fallet hade rätt att avskeda en arbetstagare som vid flera tillfällen oriktigt och aktivt registrerat tid som arbetstid. 
 
Kom ihåg att det måste göras en individuell prövning i varje fall kring om det finns förutsättningar för att avskeda eller säga upp någon. Tänk även på att ett avskedande är en mer ingripande åtgärd för den enskilde arbetstagaren jämfört med uppsägning. Ni som arbetsgivare kan även riskera skadestånd om avskedandet skett på felaktiga grunder eller på felaktigt sätt. Det är därför viktigt att ni säkerställer att det finns tillräckliga bevis för att tidrapporteringen är felaktig. Det kan innefatta uppgifter från tidrapporter, loggar, observationer från kollegor m.m., dokumentera detta utförligt. Undersök omständigheterna noggrant, och prata med den anställde för att reda ut eventuella oklarheter och om det finns någon förklaring eller omständighet som kan ha påverkat tidrapporteringen. Ni bör sedan informera den anställde om vad som har upptäckts och vilka åtgärder som kommer att vidtas. 
 
För att förhindra felaktigheter i tidrapporteringen är det viktigt att ni som arbetsgivare upprättar tydliga rutiner och policys för de anställda. Erbjud vägledning till anställda om det blivit fel i tidrapporteringen för att undvika framtida incidenter. 
 

Tvåmånadersreglen 

Tänk på att ni inte får avskeda eller säga upp en arbetstagare enbart på omständigheter ni känt till i mer än två månader. Om ni alltså varit medvetna om att en av era anställda fuskat med tidrapporteringen i mer än två månader kan det enbart inte användas som giltigt skäl att avsluta anställningen. 

Sammanfattningsvis

  • Fusk med tidrapportering kan i vissa fall utgöra skäl för uppsägning eller avsked.
  • Det måste dock ske en bedömning i varje enskilt fall. 
  • Om en anställd upptäcker ett fel i sin tidrapportering är det viktigt att agera snabbt för att korrigera felet. 
  • Om arbetsgivaren misstänker rapporteringsfusk är det viktigt att arbetsgivaren utreder omständigheterna noggrant och säkerställer att det finns bevis för den felaktiga rapporteringen för att sedan vidta eventuella åtgärder.  
  • Arbetsgivare bör informera tydligt om rutinerna för hur tidsrapportering ska ske för att undvika att det blir fel.  
     

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata