Vad innebär förstärkt förhandlingsrätt? 

Den förstärkta förhandlingsrätten innebär att arbetsgivare är skyldiga att förhandla med berörd arbetstagarorganisation innan några avgörande beslut fattas. Skyldigheten att initiera förhandling gäller inte vid alla beslut, utan bara inför vissa viktigare beslut, t.ex. omorganiseringar, nedläggningar eller vid arbetsbrist m.m. 

För dig som är arbetstagare

Vad innebär den förstärkta förhandlingsrätten för mig som arbetstagare? 

Den förstärkta förhandlingsrätten innebär att arbetstagarorganisationer får en utökad rätt att förhandla med arbetsgivare om viktiga arbetsvillkor. Din arbetsgivare är skyldig att ställa upp på dessa förhandlingar. Det innebär att arbetstagarorganisationer kan lyfta upp och förhandla om frågor de anser är viktiga för arbetstagarnas intressen. 
 
Enligt medbestämmandelagen är arbetsgivare är skyldiga att förhandla innan de beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet. Detsamma gäller vid viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållandena. Din arbetsgivare måste då själv ta initiativet att förhandla med den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med.  
 
Om din arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den arbetstagarorganisation du tillhör när det gäller frågor som särskilt angår dina arbets- eller anställningsförhållanden.  

Min arbetsgivare har genomfört stora förändringar i mina arbetsförhållanden utan att förhandla med facket – vad gör jag? 

Ta kontakt med ditt fackförbund. Arbetsgivare som bryter mot förhandlingsskyldigheten kan bli skadeståndsskyldiga.  

För er som är arbetsgivare 

För arbetsgivare med kollektivavtal 

Ni som arbetsgivare måste på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation som ni har kollektivavtal med, innan ni beslutar om: 
viktigare förändringar av verksamheten, samt 
viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen 
 
Ni som arbetsgivare är då skyldiga att avvakta med att fatta beslut till dess att förhandlingarna är klara. Undantag kan dock göras om det finns synnerliga skäl. 
 
Observera att (förutom skyldigheten att förhandla med den arbetstagarorganisation ni har kollektivavtal med) ni även i vissa fall är skyldiga att förhandla med organisationer vilka ni inte har kollektivavtal med. Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den organisationen. En fråga anses särskilt angå arbetstagare om den har individuell betydelse för den personen; det kan t.ex. avse en omplacering. Om ett beslut särskilt angår flera arbetstagare är ni som arbetsgivare skyldiga att förhandla med varje berörd arbetstagarorganisation.  

För arbetsgivare utan kollektivavtal 

Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal alls är skyldiga att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet. Det gäller dock inte om arbetsgivaren endast tillfälligt inte är bunden av något kollektivavtal. 
 
Förhandlingsskyldigheten gäller då i förhållande till alla fackliga organisationer som har medlemmar anställda i arbetsgivarens verksamhet. 

Vad är en ”viktigare förändring”?

Med ”viktigare förändring” avses generellt sådana frågor som facket typiskt sett vill ha möjlighet att förhandla om. Avgörande är beslutets betydelse för de anställda. Tänk på att detta kan skilja sig mellan olika arbetsgivare och verksamheter. 

Kan facket begära förhandling? 

Ja, en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken ni som arbetsgivare är bunden till genom kollektivavtal kan begära förhandling i frågor som rör en medlem i organisationen. 

Vad måste vi tänka på inför en förhandling? 

Ni som arbetsgivare är skyldig att inställa er vid förhandlingssammanträdet och skapa utrymme för en förhandling innan ni fattar ett beslut i frågan. Ni måste alltså avvakta med att fatta det aktuella beslutet till dess förhandlingsskyldigheten är fullgjord.   

Brott mot förhandlingsskyldigheten 

Om ni som arbetsgivare bryter mot bestämmelserna om förhandlingsskyldighet riskerar ni att bli skadeståndsskyldiga.

Sammanfattningsvis

  • Förstärkt förhandlingsrätt: arbetsgivare måste förhandla med facket innan viktiga beslut fattas.
  • För arbetsgivare med kollektivavtal: Arbetsgivare måste förhandla med facket om viktigare förändringar av verksamheten samt viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållandena. Förhandlingsskyldigheten gäller även gentemot de arbetstagarorganisationer i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för medlemmen.  
  • För arbetsgivare utan kollektivavtal: arbetsgivare är skyldiga att förhandla med alla berörda fack vid uppsägning på grund av arbetsbrist och övergång av verksamhet. 
  • Brott mot förhandlingsskyldigheten kan resultera i skadestånd. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata