För dig som arbetstagare 

Vad innebär förstärkt anställningsskydd? 

Det förstärkta anställningsskyddet innebär att du som har tillsvidareanställning har ett ytterligare skydd för din anställning vid sjukdom. Är du sjukskriven, oavsett om du arbetar heltid eller deltid, kan inte detta i sig leda till att du blir uppsagd. Du får inte bli uppsagd på grund av sjukdomen eller sjukskrivningen i sig. 
 

Kan min arbetsgivare aldrig säga upp mig om jag är sjuk?  

Du kan bli uppsagd när du är sjuk men själva sjukdomen eller sjukskrivningen som sådan får inte ligga till grund för den. Är eller har du blivit sjuk kan det leda till att du får en nedsatt arbetsförmåga och inte längre kan utföra ditt arbete som normalt. Uppstår en sådan situation måste din arbetsgivare vidta flertalet åtgärder för att försöka få dig i arbete igen innan det till slut är möjligt att säga upp dig på grund av personliga skäl.  
 
För att uppsägning ska kunna ske krävs det normalt att du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det är alltså inte tillräckligt att arbetsförmågan endast är nedsatt.  
 

Vad måste arbetsgivaren göra?  

Arbetsgivaren har också en anpassnings-, rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet och måste försöka bereda arbete till dig som arbetstagare innan det är möjligt att säga upp sig på grund av nedsatt arbetsförmåga.  
 

Finns det praxis?  

I fallet AD 2024 nr 12 blev en polis uppsagd efter en lång tids sjukdom. Han arbetade som polis i yttre tjänst men fick en stroke och kunde inte längre fortsätta med det. Han omplacerades till utredningstjänster men klarade på grund av sviterna av stroken inte av de nya arbetsuppgifterna heller. Polismyndigheten gjorde ett omfattande utredningsarbete av hans arbetsförmåga och försökte omplacera honom till flertalet nya tjänster utan framgång då han inte klarade av något av arbetena. Arbetsgivaren ansåg till slut att han inte kunde utföra något arbete av värde för arbetsgivaren på grund av varaktigt väsentligt nedsatt arbetsförmåga, och han blev uppsagd. Detta godtogs av Arbetsdomstolen. 
 

För dig som arbetsgivare 

Vad innebär förstärkt anställningsskydd? 

Det förstärkta anställningsskyddet innebär att den som har tillsvidareanställning har ett ytterligare skydd för sin anställning vid sjukdom. Är denne sjukskriven, oavsett om hen arbetar heltid eller deltid, kan inte sjukdomen eller sjukskrivningen i sig leda till att arbetstagaren blir uppsagd.  
 

Går det att säga upp en arbetstagare som är sjuk?  

Ja, det går men det finns många förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet. Om en arbetstagare är sjuk och sjukskriven träder det förstärkta anställningsskyddet in vilket betyder att arbetstagaren inte får sägas upp på grund av att denne är sjuk. Är arbetstagarens arbetsförmåga varaktigt nedsatt på så sätt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan det finnas sakliga skäl för uppsägning. För att kunna komma fram till att arbetsförmågan ser ut på detta sätt krävs det att ni som arbetsgivare genomför omfattande utredning av arbetsförmågan samt en omfattande omplaceringsutredning och försök att anpassa arbetet till arbetstagaren.  
 

Finns det praxis? 

I fallet AD 2024 nr 12 blev en polis uppsagd efter en lång tids sjukdom. Han arbetade som polis i yttre tjänst men fick en stroke och kunde inte längre fortsätta med det. Han omplacerades till utredningstjänster men klarade på grund av sviterna av stroken inte av de nya arbetsuppgifterna heller. Polismyndigheten gjorde ett omfattande utredningsarbete av hans arbetsförmåga och försökte omplacera honom till flertalet nya tjänster utan framgång då han inte klarade av något av arbetena. Arbetsgivaren ansåg till slut att han inte kunde utföra något arbete av värde för arbetsgivaren på grund av varaktigt väsentligt nedsatt arbetsförmåga, och han blev uppsagd. Detta godtogs av Arbetsdomstolen.  

Sammanfattningsvis

  • Det förstärkta anställningsskyddet innebär att anställda med tillsvidareanställning har ett extra skydd vid sjukdom och inte kan bli uppsagda enbart på grund av sjukdomen eller sjukskrivningen. 
  • Innan en uppsägning kan ske på grund av sjukdom måste arbetsgivaren genomföra omfattande åtgärder för att hjälpa arbetstagaren återgå till arbete.
  • Detta inkluderar anpassning, rehabilitering och omplacering. 
  • En anställd kan bli uppsagd om arbetsförmågan är varaktigt och väsentligt nedsatt, vilket innebär att de inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Detta måste fastställas genom en noggrann utredning av arbetsförmågan. 
  • I ett rättsfall (AD 2024 nr 12) godkände Arbetsdomstolen uppsägningen av en polis som efter en stroke inte längre kunde utföra några tillgängliga arbetsuppgifter, trots omfattande försök till omplacering och anpassning. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata