Vad är företagshälsovård? 

Företagshälsovård är utifrån Arbetsmiljölag (1977:1160) en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska arbeta med att förebygga och ta bort hälsorisker på arbetsplatsen, och kan hjälpa till med både fysiska och psykosociala utmaningar eller funderingar. Det kan röra det psykosociala klimatet på arbetsplatsen eller exempelvis det ergonomiska. Företagshälsovården ska även ha kompetens att kunna identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Företagshälsovården kan därmed exempelvis göra riskbedömningar och undersökningar av arbetsmiljön eller lyfta fram en medvetenhet om organisatoriska påverkningar på arbetsmiljön. De kan även göra medicinska kontroller, ta fram underlag för synundersökningar eller ta fram rehabiliteringsåtgärder åt företaget.  

För dig som arbetstagare 

Kan min arbetsgivare avsäga sig ansvaret för arbetsmiljön och rehabilitering? 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och även för att se till att en rehabiliteringsverksamhet finns. Företagshälsovården utgör en sådan extern grupp som arbetsgivaren tar in när det krävs och som fungerar som en förlängd arm av arbetsgivarens ansvar och som avlastning för arbetsgivaren. Företagshälsovården tar däremot inte över det ansvar som arbetsgivaren har för arbetsmiljön samt anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten. Du som arbetstagare har därmed fortfarande rätt att vända dig till ditt skyddsombud eller direkt till arbetsgivaren i de fall du har frågor eller vill lyfta något problem på arbetsplatsen.  

För er som arbetsgivare 

Vem är ansvarig för tillhandahållandet av företagshälsovård samt deras arbete? 

Ni som arbetsgivare har ansvar att tillhandahålla sådan företagshälsovård som krävs för arbetet. Samtidigt är det ni som arbetsgivare som tillsammans med arbetstagaren ska se till att få och bibehålla en god arbetsmiljö. Ni som arbetsgivare har sedan ansvar för att förebygga olyckor och andra säkerhetsrisker. Som arbetsgivare ska ni även systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att god arbetsmiljö upprätthålls. Ni som arbetsgivare ska se till att undersöka och utreda risker, händelser eller tillbud, vidta åtgärder samt lägga fram handlingsplaner. Som arbetsgivare har ni även ansvar för att det finns en anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Det innebär att även om ni som arbetsgivare tar in företagshälsovård är det ert ansvar att se till att arbetsmiljön och rehabiliteringen fungerar.  

Sammanfattningsvis

  • Företagshälsovård är en oberoende expertresurs som arbetsgivaren kan och ska ta in vid behov. 
  • Företagshälsovården kan hjälpa till med både fysiska och psykosociala funderingar eller utmaningar. 
  • Företagshälsovården kan exempelvis hjälpa till att ta bort hälsorisker på arbetsplatsen, göra riskbedömningar, undersökningar, medicinska kontroller med mera för att förbättra och stärka arbetsmiljön på företaget.  
  • Arbetsgivaren har fortfarande det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata