För arbetstagare

Kan arbetsgivaren bevaka dig som arbetstagare hur som helst? 

Det korta svaret är nej. Din arbetsgivare kan inte sätta upp kameror var som helst på arbetsplatsen utan vidare. Enligt den nya kamerabevakningslagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018, behöver privata företag inte längre ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror. Detta gäller dock endast om de inte utför uppgifter av allmänt intresse. Men detta innebär inte att de har fria tyglar. Företagen måste följa strikta regler och förfaranden för att säkerställa att din integritet respekteras. 

Har jag som arbetstagare rätt att veta om jag blir kameraövervakad under arbetstid? 

Du har rätt att få tydlig information om kamerabevakningen. Arbetsgivaren är skyldig att informera dig och andra berörda personer om bevakningen, varför den sker och hur inspelat material kommer att användas. Detta sker vanligtvis genom skyltar och kompletterande information på en central plats på arbetsplatsen eller på företagets hemsida. Skyltarna måste innehålla information om ändamålet med bevakningen, den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter, samt om ljud spelas in eller om materialet lagras utanför EU. 

Hur regeras kameraövervakning på arbetsplatser? 

Att använda kamerabevakning för att övervaka hur du utför ditt arbete är i regel förbjudet. Detta anses vara en betydande integritetskränkning och är bara tillåtet under mycket specifika omständigheter, som till exempel om det finns en stark misstanke om brott på arbetsplatsen. Din arbetsgivare måste också ha försökt andra, mindre ingripande åtgärder först, och måste kunna motivera varför kamerabevakning är nödvändig i just ditt fall. 

Vad kan du som arbetstagare göra om du känner obehag över att bli kameraövervakad? 

Om du känner att kamerabevakningen är påträngande eller olämplig, har du rätt att få veta mer om den. Du kan begära att få se dokumentation om varför och hur övervakningen sker. Dessutom kan du kontakta en arbetsrättsjurist på aLex och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för rådgivning och eventuellt ingripande. IMY är den myndighet som granskar och kan utfärda sanktionsavgifter mot företag som bryter mot reglerna för kamerabevakning och dataskydd. 

För Arbetsgivare 

Vad bör ni som arbetsgivare ta hänsyn till vid kameraövervakning av anställda? 

Bevakning av anställda kräver särskilda överväganden. Ni måste visa att det finns starka skäl för övervakningen och att mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga. Bevakning av utrymmen som omklädningsrum eller lunchrum är nästan alltid otillåten, och det är viktigt att bevakningen inte är mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de fastställda ändamålen.  

Under vilka omständigheter är det tillåtet att använda kameror utan tillstånd?  

Privata företag behöver generellt inte tillstånd för kamerabevakning om de inte bedriver verksamhet av allmänt intresse eller övervakar platser dit allmänheten har tillträde. Däremot måste ni följa kamerabevakningslagen och GDPR. Detta innebär bland annat att ni måste upplysa om bevakningen, begränsa insamlingen av data till vad som är nödvändigt och säkerställa att inspelat material hanteras säkert och inte sparas längre än nödvändigt. 

Hur gör ni som arbetsgivare en Intresseavvägning? 

För att kamerabevakning ska vara tillåten måste ni göra en intresseavvägning som visar att ert behov av bevakning väger tyngre än de anställdas rätt till integritet. Detta kräver att ni tydligt definierar ändamålen med bevakningen, som kan vara att förebygga brott eller skydda egendom. Ni måste också bedöma om andra mindre ingripande åtgärder kan uppnå samma mål. Dokumentera dessa överväganden noggrant och spara dem, eftersom de kan behöva granskas av IMY.  

Vilka steg behöver arbetsgivare följa för att informera de anställda på ett korrekt sätt?

Det är viktigt att vara transparent med er kamerabevakning. Använd skyltar för att informera om övervakningen och komplettera med mer detaljerad information på en central plats eller på företagets hemsida. Se till att anställda enkelt kan få reda på ändamålet med bevakningen, vem som ansvarar för den och hur de kan få tillgång till ytterligare information om deras rättigheter.  

Behöver ni som arbetsgivare förhandla med facket? 

Ja, om ni planerar att övervaka en plats där anställda vistas regelbundet måste ni förhandla med de fackliga organisationerna. Detta är ett krav enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Förhandlingen ska genomföras i god tid innan bevakningen påbörjas och syftar till att säkerställa att de anställdas rättigheter och integritet beaktas.  

Hur ska det inspelade materialet från kameraövervakningen hanteras? 

Material som samlas in genom kamerabevakning ska hanteras med största omsorg. Det får endast användas för de syften som angivits från början och ska inte lagras längre än nödvändigt. Se till att tillgången till materialet är strikt kontrollerad och begränsad till dem som verkligen behöver det. Om ni använder externa leverantörer för att hantera materialet, säkerställ att ni har ett personuppgiftsbiträdesavtal på plats.

Sammanfattningsvis

  • Privata företag behöver oftast inte tillstånd för kamerabevakning men måste följa GDPR och andra relevanta lagar.
  • Arbetsgivare måste förhandla med fackföreningar om kamerabevakning innan de börjar övervaka.
  • Anställda har rätt att informeras om kamerabevakningen och hur deras data hanteras.
  • Kamerabevakning för att övervaka arbetsinsatser är starkt reglerad och ofta förbjuden.
  • Arbetsgivare måste göra en intresseavvägning och dokumentera sina överväganden noggrant.
  • Genom att följa lagstiftningen och vara transparenta med syftet och omfattningen av bevakningen, kan en trygg och rättvis arbetsmiljö skapas som respekterar allas integritet.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata