Sammanfattning av rättsfallet 

Rättsfallet handlar om huruvida en uppsägning som skett på grund av att en arbetstagares arbetsförmåga varit nedsatt till följd av sjukdom varit sakligt grundad. Uppsägningen skedde under sommaren 2022 och reglerna som tillämpades hänför sig därför till “den gamla” LAS men sakfrågan är fortfarande densamma efter regeländringarna och rättsfallet är därför fortfarande av vikt. Mannen i fråga var anställd som polis i yttre tjänst vid Polismyndigheten. Han fick en stroke som ledde till att han först var sjukskriven i tre års tid. När det var dags att komma tillbaka till arbetet fick mannen en tjänst i en utredningsgrupp med en arbetsomfattning om 75%. Det arbete han utförde vid utredningsgruppen motsvarade inte någon ordinarie utredares arbete, och de uppgifter han gjorde som mest har ingått som enstaka moment i en brottsutredning. Han fick en ny chef som såg att arbetstagaren inte hade så mycket att göra och som därför försökte hitta uppgifter till honom. När det misslyckats initierade hon en arbetsföremågebedömning för att kunna kartlägga hans arbetsförmåga och hitta ett meningsfullt arbetsinnehåll. 
 
Efter utredningen fick han två tillfälliga placeringar. Ingen av placeringarna fungerade för arbetstagaren på grund av hans fysiska förmåga. Polismyndigheten ansåg därför att möjligheterna för att hitta ett anpassat jobb till honom var uttömda. Försäkringskassan tog över ärendet och mannen arbetstränade på två andra arbetsplatser. Han återgick sedan till arbetet på Polismyndigheten, som vid tidpunkten också genomförde en omplaceringsutredning. De såg till lediga befattningar inom myndigheten. Det gick inte att hitta någon tjänst där mannen uppfyllde kvalifikationerna och som var lämplig utifrån hans arbetsförmåga. Antingen saknade han de formella kompetenserna eller så ställdes alltför höga krav på fysisk förmåga. Det saknades alltså möjlighet att omplacera mannen inom Polismyndigheten.  
 
Domstolen kom fram till att mannen saknade arbetsförmåga för att utföra de ordinarie arbetsuppgifterna som utredare även om han hade förmåga att utföra de anpassade uppgifterna han fått i utredningsgruppen men dessa uppgifter kunde inte erbjudas i tillräcklig omfattning för att fylla hans arbetstid om 75 %. Det var också visat att denna nedsättning av arbetsförmågan var varaktigt nedsatt. Detta med hänvisning till de två arbetsförmågeutredningarna som gjorts där det framkom att tillståndet var att betrakta som bestående.  
 
Det var utrett i målet att mannens nedsättning av arbetsförmågan var varaktig och bestående i den mening som krävs för att nedsättningen ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Det konstaterades också att Polismyndigheten uppfyllt sin anpassnings-, rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet. Detta eftersom myndigheten hade gjort de anpassningar som var möjliga och försökt anpassa arbetet så att mannen kunde fortsätta i utredningsgruppen men som trots dessa anpassningar inte kunde utföra tillräckligt arbete. Myndigheten hade dessutom gjort en omfattande omplaceringsutredning och försökt hitta ett nytt arbete till mannen men det fanns inget arbete som han hade de formella kompetenserna för eller som han klarade av med hänsyn till den nedsatta arbetsförmågan. Arbetsdomstolen framhöll att Polismyndigheten inte haft någon skyldighet att konstruera en särskild befattning till mannen för de uppgifter han klarade av, utan myndighetens omplaceringsskyldighet sträcker sig bara till redan lediga befattningar.  
 
Arbetsdomstolen kom fram till att Polismyndigheten uppfyllt sin anpassnings-, rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet och att mannen trots detta inte längre varaktigt kan utföra arbete som kan sägas vara av någon betydelse för Polismyndigheten. Uppsägningen har därför varit sakligt grundad.  
 
Arbetsdomstolen prövade även om uppsägningen utgjorde diskriminering på grund av funktionsnedsättning men eftersom uppsägningen var sakligt grundad utgjorde den inte heller diskriminering.  
 

Viktigt att tänka på 

En arbetstagare kan sägas upp på grund av den genom sjukdom eller skada fått nedsatt arbetsförmåga. För att uppsägningen ska vara sakligt grundad krävs det dock att arbetsgivaren har fullgjort sin anpassnings-, rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet och att uppsägningen är den sista utvägen när arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.  

Sammanfattningsvis

  • Arbetsgivaren måste uppfylla sina skyldigheter för anpassning, rehabilitering och omplacering vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. 
  • Om arbetstagaren inte kan utföra tillräckligt arbete trots anpassningar och inga lämpliga befattningar finns, kan uppsägning vara sakligt grundad. 
  • Uppsägningen kan bedömas som sakligt grundad om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt. 
  • En uppsägning anses inte vara diskriminering om alla möjliga åtgärder har vidtagits utan framgång. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata