För Arbetstagare 

Vad är GPS-övervakning och varför används det? 

GPS-övervakning innebär att arbetsgivare använder GPS-teknik för att följa positionen på fordon eller utrustning som du som anställd använder. Detta kan vara särskilt vanligt i branscher som transport, där logistik och resursfördelning är centrala. Syftet med GPS-övervakning kan variera – från att förbättra kundservice och hantera klagomål till att optimera ruttplanering och säkerhet.  

Vad säger lagen om min integritet? 

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) betraktas GPS-positioner som personuppgifter om de kan knytas till en enskild individ. Det innebär att arbetsgivare måste följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) när de hanterar dessa uppgifter. GDPR kräver att all behandling av personuppgifter ska vara laglig, rättvis och transparent. Detta innebär att din arbetsgivare måste informera dig om varför och hur GPS-data samlas in och används. 

Under vilka omständigheter får min arbetsgivare övervaka mig? 

Arbetsgivare kan använda GPS-övervakning om de kan visa att det finns ett legitimt syfte, som säkerhet eller effektiv resursfördelning. Enligt IMY är det generellt sett inte tillåtet att använda GPS för att regelbundet övervaka hur länge du arbetar eller när du tar raster. Sådan övervakning kan endast tillåtas om det finns en konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens förtroende. Dessutom måste du som anställd ha informerats om att övervakning kan ske i dessa specifika fall.  

Vad kan jag göra om jag känner mig övervakad?

Om du känner att GPS-övervakningen på din arbetsplats är överdriven, finns det flera steg du kan ta: 

 • Dokumentera: Håll reda på hur och när övervakningen sker.

 • Kommunicera: Tala med din chef eller HR-avdelning om dina bekymmer.

 • Rådgör: Om dina problem inte löses internt, kan du kontakta en arbetsrättsjurist på aLex juridisk rådgivning.  

För Arbetsgivare 

Varför överväger företag GPS-övervakning? 

GPS-övervakning erbjuder många fördelar för företag, särskilt inom områden som säkerhet, effektivitet och kundservice. Till exempel kan spårning av fordon bidra till att förbättra ruttoptimering, minska kostnader och öka säkerheten för både personal och gods. Men varje steg i användningen av GPS-data måste balanseras mot de anställdas rätt till integritet. 

Vad krävs enligt lagen för att GPS-övervaka anställda? 

För att GPS-övervaka anställda måste du ha en tydlig och legitim anledning som uppfyller kraven i GDPR. Detta innebär att övervakningen måste: 

 • Ha en rättslig grund: Offentliga arbetsgivare eller de som utför allmännyttiga uppgifter kan behöva visa att övervakningen är nödvändig för deras verksamhet. Privata arbetsgivare kan oftast stödja sig på en intresseavvägning, där företagets behov vägs mot de anställdas rätt till integritet.

 • Var transparent: Du måste informera anställda om varför övervakningen sker och hur data kommer att användas.

 • Minimera intrånget: Använd den minst kontrollerande metoden och samla bara in data som är nödvändig för det angivna syftet.

Hur hanterar du övervakningens etiska aspekter? 

Förutom att följa lagkrav är det viktigt att överväga de etiska aspekterna av GPS-övervakning. Skapa en arbetsmiljö där öppenhet och förtroende är centrala genom att: 

 • Utveckla klara policys: Dessa bör förklara när och hur GPS-data kommer att samlas in och användas.

 • Få samtycke på rätt sätt: Försök inte förlita dig på anställdas samtycke som rättslig grund eftersom det inte anses vara frivilligt på grund av den maktobalans som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Ge möjlighet till undantag: Till exempel bör spårningen kunna stängas av när ett arbetsfordon används privat, som under lunch eller för läkarbesök.

Vad ska du tänka på vid en konsekvensbedömning? 

Innan du inför GPS-övervakning, överväg om en konsekvensbedömning är nödvändig. Detta är särskilt viktigt om övervakningen kan innebära en hög risk för de anställdas rättigheter och friheter. En konsekvensbedömning hjälper dig att identifiera och hantera dessa risker och säkerställa att du uppfyller GDPR-kraven.  

Är realtidsövervakning någonsin tillåten? 

Realtidsövervakning kan vara tillåten i särskilda fall, till exempel när det gäller att säkerställa anställdas säkerhet eller vid misstanke om allvarliga överträdelser. Arbetsgivaren bör ändock vara mycket försiktiga med att använda sådana system, och alltid väga arbetsgivarens och arbetstagarnas intressen noggrant mot varandra. 

Sammanfattningsvis

 • Som arbetstagare ska du vara medveten om din rätt till integritet enligt GDPR och du har rätt att kräva tydlig information från arbetsgivaren om varför och hur GPS används.  
 • Som arbetstagare kan du dokumentera och kommunicera eventuella oro eller överträdelser till lämpliga instanser. 
 • Ni som arbetsgivare bör följa GDPR och säkerställa att övervakningen är laglig och transparent, samt ska implementera tydliga policys och informera anställda om användningen av GPS spårning. 
 • Som arbetsgivare måste du genomföra en konsekvensbedömning för att hantera potentiella risker och skydda anställdas rättigheter. 
 • Genom att balansera operativa behov med respekt för integritet kan både arbetsgivare och arbetstagare dra nytta av GPS-teknikens fördelar på ett etiskt försvarbart och lagligt sätt. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata