En erinran

En erinran lämnas om arbetstagaren exempelvis har agerat felaktigt eller inte uppfyllt sina förpliktelser enligt anställningsavtalet på ett önskvärt sätt. Syftet med en erinran är att det ska vara en korrigerande eller informerande åtgärd som påminner arbetstagaren om sina förpliktelser. Arbetstagaren ska medvetandegöras om problematiken i syfte att skapa en möjlighet för arbetstagaren att justera sitt beteende. Arbetstagaren måste också medvetandegöras om följderna av att beteendet inte ändras (se ex. AD 2011 nr 78 och AD 2013 nr 53).

Arbetsgivaren är som utgångspunkt inte skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen inför en erinran. Det finns inte heller några formkrav för hur en erinran ska se ut. Det kan dock vara en god idé för en arbetsgivare att upprätta en skriftlig erinran och be om en påskrift av arbetstagaren som intygar att denne tagit del av erinran. Detta kan fungera som en lämplig dokumentation på att arbetsgivaren uppmanat till förändring och att arbetstagaren mottagit denna uppmaning. En sådan dokumentation är viktig ur ett bevishänseende.

Av en erinran bör det också framgå vad en arbetsgivare normalt kan förvänta sig av en arbetstagare, hur arbetstagarens agerande varit avvikande från detta och vad som följer om beteendet inte ändras. Det är viktigt med konkretion om vad som inträffat och när detta inträffat.

En varning

En varning kan anses utgöra en disciplinär åtgärd. En varning anses utgöra en disciplinär åtgärd när arbetstagaren varnas på ett sådant sätt att varningen kan uppfattas som ett straff i sig – exempelvis genom att innehålla ett hot (se AD 1980 nr 156).  En sådan åtgärd kräver enligt medbestämmandelagen stöd i lag eller kollektivavtal och måste förhandlas enligt medbestämmandelagen.

Bestämmelser om en varning framgår exempelvis av Lagen om offentligt anställda. Även kollektivavtal innehåller bestämmelser om disciplinära åtgärder som avstängning, löneavdrag och varning.

Sammanfattningsvis

  • En erinran och en varning är inte synonyma begrepp.
  • En erinran syftar främst till att påminna arbetstagaren om skyldigheter enligt anställningsavtalet och de konsekvenser som kan uppstå om skyldigheterna inte uppfylls.
  • En varning betraktas som en disciplinär åtgärd och måste ha stöd i lag eller kollektivavtal för att vara juridiskt godtagbar.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata