För dig som är arbetstagare 

Vad är en disciplinåtgärd?  

En disciplinåtgärd är en åtgärd som arbetsgivaren vidtar och som ”är till men för arbetstagaren och vidtas i bestraffningssyfte”, enligt Arbetsdomstolens praxis. En omplacering som genomförts på ett sådant sätt att den kan ses som en bestraffning kan till exempel vara en disciplinär åtgärd. En skriftlig varning, avstängning eller löneavdrag är exempel på andra disciplinära åtgärder.  

Är det tillåtet med disciplinära åtgärder? 

Nej, det är inte tillåtet med undantag om det finns stöd i lag eller i kollektivavtal. Enligt vissa kollektivavtal är det till exempel tillåtet för arbetsgivaren att dela ut en skriftlig varning till en arbetsgivare. I lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att arbetstagare får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse och det finns då stöd i lag för disciplinpåföljder för offentligt anställda. Finns det inte något av dessa typer av stöd kan inte arbetsgivaren vidta en disciplinåtgärd. 
 
En erinran eller en så kallad LAS-varning där arbetsgivaren påminner arbetstagaren om sina skyldigheter i anställningen och uppmärksammar ett oönskat beteende och att detta ska upphöra är dock alltid tillåtet.  

Jag jobbar statligt, vad gäller för mig?

Som framgår av frågan ovan så kan en offentligt anställd meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse om arbetstagaren av uppsåtlighet eller oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. De disciplinpåföljder som kan komma i fråga är löneavdrag eller varning. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder. Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen. För att en disciplinpåföljd ska få meddelas måste arbetstagaren inom två år från förseelsen skriftligen underrättats om vad som anförs mot denne. När en åtgärd har vidtagits för att åtal skall väckas mot en arbetstagare, får arbetsgivaren inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande med anledning av vad som har föranlett åtgärden. 
 
Det är dock inte tillåtet att meddela disciplinpåföljd för att en arbetstagare har deltagit i strejk eller annan jämförlig stridsåtgärd. Det ska också tilläggas att det även är möjligt att göra avsteg från dessa regler om offentligt anställda i kollektivavtal.  

Vi har inget kollektivavtal, kan jag ändå få en disciplinpåföljd?

Nej, det måste då finnas ett lagstöd det vill säga att det står i en lag att sådana påföljder får utdelas. Det gör det till exempel i lagen om offentligt anställda.  

Jag är inte med i facket men vi har kollektivavtal, vad händer då? 

Finns det stöd i kollektivavtalet för disciplinåtgärder får arbetsgivaren vidta dessa för alla som arbetar på arbetsplatsen, även om du inte är med i facket.  
 

För er som är arbetsgivare 

Vad är en disciplinåtgärd? 

En disciplinåtgärd är en åtgärd som ni som arbetsgivare vidtar och som "är till men för arbetstagaren och vidtas i bestraffningssyfte", enligt Arbetsdomstolens praxis. En omplacering som genomförts på ett sådant sätt att den kan ses som en bestraffning kan till exempel vara en disciplinär åtgärd. En skriftlig varning, avstängning eller löneavdrag är exempel på disciplinära åtgärder. 

Är det tillåtet med disciplinära åtgärder? 

Nej, det är inte tillåtet med undantag om det finns stöd i lag eller i kollektivavtal. Enligt vissa kollektivavtal är det till exempel tillåtet för er som arbetsgivare att dela ut skriftliga varningar till en arbetstagare. Enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning framgår det att arbetstagare får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse och det finns då stöd i lag för disciplinpåföljder för offentligt anställda. Finns det inte något av dessa typer av stöd kan ni inte vidta disciplinåtgärder. 
 
En erinran eller en så kallad LAS-varning där ni som arbetsgivare påminner arbetstagaren om sina skyldigheter i anställningen och uppmärksammar ett oönskat beteende och att detta ska upphöra är dock alltid tillåtet.  

Vi är en statlig arbetsgivare, vad gäller för oss? 

Som framgår av ovanstående kan en offentligt anställd meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse om arbetstagaren av uppsåtlighet eller oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. De disciplinpåföljder som kan komma i fråga är löneavdrag eller varning. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder. Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen. För att en disciplinpåföljd ska få meddelas måste arbetstagaren inom två år från förseelsen skriftligen underrättas om vad som anförs mot denne. När en åtgärd har vidtagits för att åtal ska väckas mot en arbetstagare, får ni som arbetsgivare inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande med anledning av vad som har föranlett åtgärden. 
  
Det är dock inte tillåtet att meddela disciplinpåföljd för att en arbetstagare har deltagit i strejk eller annan jämförlig stridsåtgärd. Det ska också tilläggas att det även är möjligt att göra avsteg från dessa regler om offentligt anställda i kollektivavtal. 

Vi har inget kollektivavtal, kan vi ändå ge en disciplinpåföljd? 

Nej, det måste då finnas ett lagstöd, det vill säga att det står i en lag att sådana påföljder får utdelas. Det gör det till exempel i lagen om offentligt anställda.  

Vi har kollektivavtal och anställda som inte är med i fackförbundet, kan vi ge hen en disciplinåtgärd?  

Finns det stöd i kollektivavtalet för disciplinåtgärder får ni som arbetsgivare vidta dessa för alla som arbetar på arbetsplatsen, även om arbetstagaren själv inte är med i facket. 

Sammanfattningsvis

  • Disciplinåtgärder, som skriftlig varning, avstängning och löneavdrag, kan arbetsgivaren vidta om arbetstagaren åsidosätter sina skyldigheter, men måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. 
  • Offentligt anställda kan få disciplinpåföljder för tjänsteförseelser, som löneavdrag eller varning, enligt lagen om offentlig anställning.  
  • Disciplinåtgärder får inte vidtas om arbetstagaren har deltagit i strejk eller annan stridsåtgärd.   
  • Om det inte finns kollektivavtal, måste disciplinåtgärder ha stöd i lag, vilket exempelvis finns för offentligt anställda. Disciplinåtgärder kan tillämpas även på anställda som inte är med i facket om det finns stöd i kollektivavtalet. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata