Vad innebär den allmänna förhandlingsrätten och vilka är förhandlingsberättigade? 

Arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är förhandlingsberättigade. Enskilda arbetstagare är alltså inte förhandlingsberättigade. 
 
En arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren (t.ex. en pensionär). Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation. 
 
Förhandlingsskyldighet föreligger även om parterna är oense om medlemmen är anställd eller inte. 
 
Det krävs inte att parterna står i kollektivavtalsförhållande med varandra. En fackförening har rätt till förhandling även om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med någon annan fackförening. 
 
Den som vill förhandla ska påkalla förhandling genom en framställning. Om motparten begär det ska den vara skriftlig. 

 

För er som är arbetsgivare 

Är vi skyldiga att medverka på förhandlingen? 

Om ni som arbetsgivare blir kallade till förhandling ska ni själv eller genom ombud infinna er vid förhandlingssammanträdet och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. 
 
Det är inte tillräckligt att en part enbart uppger att ett förslag inte kan accepteras eller kräver ett nytt bud därför att man inte kan acceptera det som framförts. Däremot är ni som arbetsgivare inte skyldiga att träffa avtal eller nå en överenskommelse. Ni behöver inte heller visa vilja att kompromissa. 
 
Ni som arbetsgivare får också fatta beslut innan förhandlingarna enligt 10 § medbestämmandelagen har avslutats. 

Om ni bryter förhandlingsskyldigheten kan ni bli skyldiga att betala allmänt skadestånd. 

Sammanfattning 

  • Arbetsgivare är skyldiga att förhandla med arbetstagarorganisationer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Det gäller även om det inte finns ett kollektivavtal mellan parterna.
  • Arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är förhandlingsberättigade, medan enskilda arbetstagare inte är det.
  • Arbetsgivaren måste närvara och medverka vid förhandlingen, men ingen skyldighet att nå en överenskommelse eller kompromiss.
  • Om arbetsgivare bryter mot förhandlingsskyldigheten kan det resultera i skadeståndsansvar. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata