Bakgrund

En arbetsgivare arrangerade en middag för de anställda. Efter middagen gick några av arbetstagarna till en bar där oenigheter uppstod, och en av arbetstagarna hotade en annan. Den hotade arbetstagaren anmälde händelsen till arbetsgivaren, vilket ledde till att den arbetstagare som uttalat hotet avskedades. Trots att den avskedade arbetstagaren hade varit anställd på arbetsplatsen i över 30 år.

Ett anställningsavtal formellt ingås när två parter kommer överens om en anställning. Detta avtal är av individuell natur då endast de parter som direkt involveras kan besluta om dess ingående. En huvudregel är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, såvida inte andra bestämmelser har avtalats.

Arbetsdomstolens bedömning

I målet började Arbetsdomstolen med att förklara vilken part som har bevisbördan, det vill säga vilken part som måste bevisa att den påstådda händelsen verkligen ägde rum.

En arbetsgivare har bevisbördan för att en arbetstagare har begått en handling som utgör laglig grund för avskedande. Enligt Arbetsdomstolens praxis bör beviskraven vid brott som begåtts av arbetstagaren inte vara lägre än i ett brottmål. Det måste således vara bevisat utom rimligt tvivel att händelsen faktiskt ägde rum.

I detta fall ansåg domstolen att det var utom rimligt tvivel att den ena arbetstagaren hotade den andra. Detta stöddes främst av samstämmiga vittnesmål som inte hade motsagts av andra utredningsresultat.

Arbetsdomstolen bedömde att hotet utgjorde en allvarlig kränkning av ett sådant slag som vanligtvis stör arbetsplatsens förhållanden. Det faktum att händelsen inträffade i samband med en middag som arbetsgivaren anordnade hade också betydelse. Domstolen ansåg att händelsen hade en koppling till arbetsplatsen på grund av detta.

Trots arbetstagarens långa anställningstid och det faktum att händelsen inträffade utanför arbetstid ansågs hotet vara en grov försummelse av arbetstagarens skyldigheter gentemot företaget. Arbetsgivaren bedömdes ha tillräckliga skäl för att avskeda arbetstagaren.

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Våld och hot på arbetsplatsen har länge betraktats som godtagbara skäl för avskedande.
  • Till och med brott som begås utanför arbetsplatsen har, enligt rättspraxis, kunnat leda till avskedande.
  • Tidigare praxis har inkluderat fall av våldsbrott, och i det specifika fallet har hot också ansetts utgöra lagliga grunder för avskedande.
  • Vid Arbetsdomstolens bedömning analyseras kopplingen mellan händelsen och arbetsplatsen, samt risken för allvarliga störningar på arbetsplatsen.
  • Alla omständigheter i det enskilda fallet vägs in, och arbetsgivaren har ansvaret att bevisa att händelsen faktiskt har inträffat, utom rimligt tvivel.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata