För dig som arbetstagare 

Jag hinner inte få tillräckligt lång veckovila då jag har två jobb, vad händer då? 

Arbetstagare har enligt arbetstidslag (1982:673) rätt till sammanhängande dygnsvila om 11 timmar och rätt till sammanhängande veckovila om 36 timmar. Arbetstidslagen hindrar dock bara en och samma arbetsgivare att tvinga dig att arbeta för mycket utan vila. Om du väljer att ta anställning hos två arbetsgivare samtidigt kan du inte stoppas av arbetstidslagen om du väljer att arbeta någon annanstans på dygns- eller veckovilan. 

Min chef säger att jag inte får ha ett extrajobb, stämmer det?  

Nja, det din chef säger stämmer till viss del beroende på omständigheterna. Din arbetsgivare får inte hindra dig att ta en annan anställning vid sidan av din huvudsysselsättning som huvudregel, men det är tillåtet om den andra anställningen:  

  • Är arbetshindrande

  • Konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller

  • På något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. 

Om du tar en andra anställning och detta leder till att du somnar på jobbet eftersom du använder nätterna till att arbeta på den andra anställningen kan arbetsgivaren förbjuda detta eftersom den andra anställningen är arbetshindrande. Om du tar en annan anställning vid sidan av och den andra ställningens verksamhet konkurrerar med huvudanställningen är detta alltså inte tillåtet som huvudregel och konkurrerande bisysslor kan leda till att du förlorar till anställning. Det är alltså mycket viktigt att iaktta vad din arbetsgivare tillåter för typer av extrajobb och vad som skulle kunna utgöra en konkurrerande bisyssla.  
 
I vissa kollektivavtal framgår det också att anställda ska informera arbetsgivaren om att de har en bisyssla. Kontrollera därför vad som står i ditt anställningsavtal samt kollektivavtal innan du börjar arbeta på ett nytt extrajobb.   

Kan dubbla arbeten leda till skattekonsekvenser?

Om du arbetar på två ställen samtidigt bör du tala om för dina arbetsgivare att du har två arbeten så att du inte riskerar att få kvarskatt. Den utbetalare som betalar den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan de andra utbetalarna ska göra avdrag med 30 procent.  

För er som arbetsgivare 

Vad händer om en anställd inte får tillräckligt lång veckovila på grund av två jobb? 

Enligt arbetstidslagen (1982:673) har arbetstagare rätt till sammanhängande dygnsvila om 11 timmar och veckovila om 36 timmar. Denna lag förhindrar dock endast en och samma arbetsgivare från att tvinga en anställd att arbeta utan tillräcklig vila. Om en anställd väljer att ha två jobb, kan arbetstidslagen inte stoppa denne från att arbeta på det andra jobbet under dygns- eller veckovilan. Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om detta och diskutera med den anställde om det påverkar deras arbetsförmåga och hälsa. 

Kan ni förbjuda en anställd att ha ett extrajobb? 

Ja, men under specifika omständigheter. Som arbetsgivare kan ni inte generellt hindra en anställd från att ta en annan anställning vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. Det finns dock undantag där det är tillåtet att förbjuda ett extrajobb, nämligen om den andra anställningen: 

  • Är arbetshindrande

  • Konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller

  • På något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. 

Om en anställd till exempel somnar på jobbet på grund av att de arbetar på nätterna för en annan arbetsgivare, kan ni förbjuda detta eftersom den andra anställningen är arbetshindrande. Om den andra anställningen konkurrerar med er verksamhet, är detta inte tillåtet och kan leda till att den anställde förlorar sin huvudanställning. Det är viktigt att ni tydligt kommunicerar vilka typer av extrajobb som är tillåtna och vilka som kan anses vara konkurrerande eller skadliga för er verksamhet. 

Kan dubbla arbeten leda till skattekonsekvenser för era anställda? 

Ja, det kan de. Om en anställd har två jobb samtidigt är det viktigt att informera dem om att de bör meddela båda arbetsgivarna om sina dubbla anställningar för att undvika risken för kvarskatt. Huvudutbetalaren, dvs. den arbetsgivare som betalar den högsta inkomsten, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan den andra arbetsgivaren ska göra avdrag med 30 procent. Det är viktigt att ni som arbetsgivare är medvetna om detta och kan ge korrekt information till era anställda för att undvika skattekonsekvenser. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetstagare har rätt till 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila, men arbetstagaren kan inte förhindras arbeta på två ställen med anledning av att dygns- eller veckovilan inte uppfylls.
  • Arbetsgivare kan förbjuda anställda att ha extrajobb om det är arbetshindrande, konkurrerar med verksamheten eller på annat sätt kan skada verksamheten.
  • Om inte arbetsgivare informeras om att arbetstagare har dubbla anställningar kan detta leda till att för lite skatt betalas in för arbetstagaren. Denna bör därför informera sin arbetsgivare om alla sina anställningar för att undvika detta.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata