Arbetsvillkor för minderåriga 

När minderåriga ska ta eller få arbete eller praktik finns några ytterligare regleringar att ta hänsyn till jämfört med myndiga anställda eller praktikanter. Det gäller bland annat tillåtna arbetsuppgifter samt arbetstid. Förutom arbetsmiljölagen (1977:1160) finns därmed Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) att förhålla sig till. 

När gäller föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö? 

En minderårig får enligt arbetsmiljölagen inte riskera olycksfall, överansträngning eller annan skadlig inverkan på hälsa eller utveckling genom arbete. Lagen tillåter att föreskrifter utfärdas för att specificera regler och riktlinjer för minderåriga arbetstagare, såsom AFS 2012:3. 
 
Föreskrifterna gäller om arbetet utförs yrkesmässigt och inte som en fritids- eller hobbysysselsättning. Faktorer som ekonomisk kompensation, krav på prestation och om arbetet utförs regelbundet och varaktigt kan ha betydelse. 
 
Reglerna varierar beroende på om den minderåriga är under 13 år, mellan 13 och 18 år och inte fullgjort sin skolplikt, eller om den minderåriga fyller minst 16 år under året och har fullgjort sin skolplikt men ännu inte är myndig. 

För dig som arbetstagare 

Vad är din arbetsgivare skyldig att göra inför påbörjat arbete? 

Som minderårig arbetstagare har du ett särskilt skydd utöver de vanliga arbetstids- och arbetsmiljöskydden. Arbetsgivaren måste informera dig om hur du utför ditt arbete säkert och om eventuella risker. Om du inte har fullgjort din skolplikt, måste arbetsgivaren informera dina föräldrar om arbetsuppgifterna och riskerna, samt få deras medgivande innan du kan börja arbeta. Du ska åtminstone för de fall du inte fullgjort skolplikten inte heller behöva ta på dig för stort ansvar eller för psykiskt eller fysiskt tunga uppgifter. 
 

Vad får du som minderårig arbeta med? 

Som minderårig arbetstagare eller praktikant ska du aldrig behöva känna dig otrygg med arbetsuppgifterna. Du kan alltid be din arbetsgivare om ytterligare instruktioner för att utföra uppgifterna säkert. Vissa arbetsuppgifter som anses riskfyllda ska du inte utföra, eller endast göra det under översyn och inom undervisning eller praktik. 
 
Om du inte har fyllt 16 år och fullgjort skolplikten får du generellt inte arbeta. Undantag finns för dig under 13 år om du arbetar i en familjemedlems verksamhet utan andra anställda eller har tillstånd från Arbetsmiljöverket. För de över 13 år men som inte fullgjort skolplikten, får du utföra lätta arbetsuppgifter som inte skadar din hälsa, utveckling eller skolgång. 
 

När och hur kan din chef kräva att du ska arbeta?  

Som minderårig har du starkare skydd för dygns- och veckovila jämfört med andra arbetstagare. Du behöver aldrig arbeta mellan kl. 24 och 05, och om du inte fullgjort skolplikten får du inte arbeta efter kl. 20 eller före kl. 06. För dem som har fullgjort skolplikten och fyller minst 16 år under året gäller vila mellan kl. 22 och 06 eller kl. 23 och 07, beroende på verksamhetens krav. Du som inte fullgjort skolplikten har rätt till minst 14 timmars nattvila, medan de som fullgjort skolplikten och fyller 16 år under året generellt har rätt till 12 timmars, men minst 11 timmars vila beroende på bransch. Du har också rätt till sammanhängande ledighet, helst på helgen och inte under dagar med schemalagd undervisning. Det finns även begränsningar för hur många timmar du får arbeta per dag och vecka, beroende på din ålder och skolgång. 

Var kan du vända dig om det är något som inte känns bra eller inte fungerar på arbetsplatsen? 

Som minderårig arbetstagare har du stora rättigheter gällande arbetstider, vila, och skydd mot riskfyllda arbetsuppgifter. Arbetsgivaren måste göra undersökningar, riskbedömningar och ge genomgångar så att du känner dig trygg. Om något känns fel eller svårt, kan du vända dig till arbetsgivaren eller skyddsombudet, och vid behov anmäla till Arbetsmiljöverket. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad har vi för ansvar för undersökning och riskbedömningar? 

Som arbetsgivare måste ni genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till minderåriga, med beaktande av deras ålder och mognad. För minderåriga som inte fullgjort sin skolplikt ska ni även bedöma om arbetsuppgiften kräver stort ansvar eller är psykiskt eller fysiskt tung. Ni måste också se till att nödvändiga medicinska kontroller görs. Ni måste även vidta åtgärder baserat på resultaten av undersökningarna och kontrollerna. 
 

Behöver vi godkännande av de minderårigas vårdnadshavare? 

Som arbetsgivare måste ni kontakta vårdnadshavarna för minderåriga som inte har fullgjort sin skolplikt. Ni ska informera dem om arbetsuppgifter, risker och skyddsåtgärder och få deras medgivande för arbetet. 
 

Vad har vi för information- och tillsynsansvar över den minderårige? 

Inför arbetet ska ni som arbetsgivare se till att informera den minderårige om rutiner och övriga instruktioner för arbetet samt arbetets risker. Ni som arbetsgivare har en skyldighet att se till att den minderårige arbetstagaren eller praktikanten har förstått instruktionen samt att arbetet leds och övervakas av en myndig och erfaren kollega. 
 

Vad får den minderårige göra eller inte göra? 

Generellt ska minderåriga undvika riskfyllda arbetsuppgifter om inte specifika undantag gäller. Även om undantagen tillåter vissa riskfyllda uppgifter ska minderåriga aldrig utföra dem ensamma. Exempel på sådana uppgifter inkluderar arbete med bevakning, värdetransporter, djurförsök, vissa ämnen, höga höjder, vattenarbete samt fordon och maskiner med extra risker. Undantag finns för dessa uppgifter om de sker inom undervisning, praktik eller om minderåriga har relevant utbildning. 
 
Minderåriga under 13 år får generellt inte arbeta, förutom i familjemedlems verksamhet utan andra anställda eller vid artistuppträdanden med tillstånd från Arbetsmiljöverket. Minderåriga som är över 13 år men inte har fullgjort skolplikten har också restriktioner då de generellt inte får anställas enligt arbetsmiljölagen. De kan dock utföra lättare arbete som inte påverkar deras hälsa, utveckling eller skolgång negativt. Dessa minderåriga får exempelvis inte sälja åldersreglerade varor eller utföra ansvarsfullt eller tungt fysiskt eller psykiskt arbete enligt föreskrifterna. 
 

När får den minderårige arbeta? 

Arbetsgivare får inte låta minderåriga arbeta mellan kl. 24 och 05, förutom i vissa undantagsfall som kan godkännas av Arbetsmiljöverket, såsom inom sport, reklam eller kulturbranschen. 
 
För barn under 13 år, och andra minderåriga som arbetar i familjemedlemmars verksamhet utan andra anställda, bestämmer vårdnadshavaren arbetstiden. 
 
Minderåriga som ännu inte fullgjort skolplikten får inte arbeta mellan kl. 20 och 06. De har rätt till minst 14 timmars dygnsvila och 36 timmars sammanhängande veckovila, förlagd på dagar utan skolundervisning och främst under helger. Under skollov kan de arbeta högst sju timmar per dag och 35 timmar per vecka, medan de under skolveckor kan arbeta upp till två timmar per dag eller sju timmar per skolfri dag - och totalt 12 timmar per vecka - under ordinarie skolveckor. De har också rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester när det inte är skolundervisning. 
 
Minderåriga som fullgjort skolplikten och fyllt minst 16 år under året har rätt till 12 timmars sammanhängande dygnsvila. Arbete mellan kl. 22 och 06, eller kl. 23 och 07, ska normalt vara arbetsfritt, utom om det medför betydande olägenheter för arbetsplatsen där ordinarie personal har skift inom dessa tidsintervall. Då kan dygnsvilan förkortas till 11 timmar. Detsamma gäller i vissa specifika branscher. Begränsningen mellan kl. 24 och 05 gäller däremot alltid, och kompensation måste ges för förlorad dygnsvila. Dessa minderåriga har också rätt till sammanhängande veckovila som övriga minderåriga. Minderåriga som fullgjort skolplikten och är minst 16 år får arbeta högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka, eller enligt en snittberäkning över en sjudagarsperiod, anpassat till arbetsuppgifterna. Arbetet får inte hindra skolgång eller närvaro på skolundervisning. 
 
Om minderåriga kombinerar flera arbeten eller skolundervisning med praktik hos er som arbetsgivare, ska ni dra av tiden för det tillåtna arbetet från den totala tiden för arbete och skolundervisning under samma vecka. 

Vad riskerar ni som arbetsgivare om ni inte följer reglerna för minderårigas arbetsuppgifter eller arbetstid? 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kopplar tillbaka till arbetsmiljölagen. Vid överträdelse eller brott mot det som föreskrivs kan det medföra böter för er som arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger minderåriga ett större skydd mot vissa arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetstider jämfört med övriga arbetstagare. Generellt är arbete för personer under 16 år som inte fullgjort skolplikten inte tillåtet, förutom vissa undantag. 
  • Minderåriga får inte arbeta mellan kl. 24-05 och det finns strikta begränsningar beroende på deras ålder och arbetsplatsens verksamhet.  
  • Möjligheten till vila för minderåriga ska även ta hänsyn till eventuellt annat arbete, praktik eller skolundervisningens schema. 
  • Generellt har minderåriga rätt att undvika riskfyllda arbetsuppgifter, förutom om specifika undantag är uppfyllda.  
  • Arbetsgivaren är skyldig att genomföra anpassade undersökningar och riskbedömningar för att säkerställa att minderåriga kan utföra sina arbetsuppgifter säkert, och att ge tydliga instruktioner för arbetet. 
  • Arbetsgivaren måste också i vissa fall informera vårdnadshavarna och få deras godkännande. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata