För dig som arbetstagare 

När kan jag ingå gymnasial lärlingsanställning? 

Du som arbetstagare via gymnasial lärlingsutbildning kan ingå anställningskontrakt inom ramen för ditt yrkesprogram med en juridisk eller fysisk person som erbjuder arbetsplatsförlagt lärande enligt skollagen. Du kan ha anställningsavtal med en eller flera sådana personer under hela den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

Vad har jag som gymnasialt lärlingsanställd för rätt till information om min anställning? 

Som gymnasial lärlingsanställd har du rätt till väsentlig information om din anställning från din arbetsgivare. Denna information ska innehålla personuppgifter, anställningsdag, anställningsplats, att det är en gymnasial lärlingsanställning, beskrivning av arbetsuppgifter, regler för jour och skiftbyte samt tillämpligt kollektivavtal. Dessutom ska lön och förmåner, arbetstidsmått, över- och mertidsarbete samt eventuell ersättning, och skydd för social trygghet inkluderas. Information om anställningens slutdag eller villkor för upphörande och hur anställningen avslutas ska också finnas med. 
 
Du har rätt att få skriftlig information om ändringar som arbetsgivaren meddelar dig eller som ni kommit överens om. 
 
Om du begär en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren svara skriftligt inom en månad med skälen för sitt beslut, förutsatt att du arbetat minst sex månader och inte gjort en sådan begäran med skriftligt svar under de senaste tolv månaderna. 

Kan jag arbeta på fler än en arbetsgivare samtidigt? 

Som gymnasial lärlingsanställd har du rätt att arbeta hos fler än en arbetsgivare samtidigt, så länge det inte hindrar ditt arbete, konkurrerar eller skadar din huvudarbetsgivares verksamhet. Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har ett annat jobb. 

Vad har jag som gymnasial lärling för rätt till semester? 

Som gymnasial lärlingsanställd har du ingen rätt till semester eller krav på att ta ut semester om det inte avtalats. Istället har du rätt till utbetald semesterersättning för intjänad semester, som ska betalas ut senast en månad efter vårterminens slut, om inget annat avtalats.  

Hur avslutas min gymnasiala lärlingsanställning? 

Din gymnasiala lärlingsanställning avslutas senast när det arbetsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas. Den kan även avslutas tidigare om avtalet löper ut, en part frånträder utbildningskontraktet enligt dess bestämmelser, eller en part frånträder anställningen utan att frånträda utbildningskontraktet, i en situation där kontraktet kan frånträdas enligt bestämmelserna. 

Vad kan jag göra om något blir fel under min anställning eller avslutande av min anställning? 

Om din arbetsgivare inte informerar dig om de väsentliga delarna av anställningsförhållandet, informerar dig senare än lagen kräver, inte svarar skriftligt på din förfrågan om högre sysselsättningsgrad, inte tillåter en annan anställning som är tillåten, eller avbryter din anställning i förtid, har du rätt till ersättning för faktisk förlust och för kränkningen. Skadeståndet kan dock minskas eller helt bortfalla om det är skäligt. Du måste väcka talan inom sex månader från den skadegörande handlingen för att kräva skadestånd. 

 
För er som arbetsgivare 

När kan ni som arbetsgivare ingå avtal för gymnasial lärlingsanställning? 

Ni som arbetsgivare kan ta emot arbetstagare via gymnasial lärlingsanställning inom ramen för deras yrkesprogram för den tid ni har ett utbildningskontrakt i enlighet med skollagen. 

Vad har ni som arbetsgivare för skyldigheter att utge skriftlig information? 

Ni som arbetsgivare måste ge skriftlig information om de väsentliga delarna av anställningsförhållandet. Informationen ska inkludera personuppgifter, anställningsdag, anställningsplats, att anställningen är en gymnasial lärlingsanställning, beskrivning av arbetsuppgifter, regler för jour och skiftbyte samt tillämpligt kollektivavtal. Vidare ska lön och förmåner, arbetstidsmått, över- eller mertidsarbete och eventuell ersättning samt skydd för social trygghet anges. Informationen ska även tydliggöra anställningens slutdag eller villkor för upphörande samt hur anställningen avslutas. 
 
Ni måste också ge skriftlig information om ändringar i anställningsförhållandet. 
 
Om en gymnasial lärlingsanställd begär en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad, ska ni svara skriftligt inom en månad med skälen för ert beslut, förutsatt att arbetstagaren har arbetat minst sex månader hos er och inte gjort en sådan begäran med skriftligt svar de senaste tolv månaderna. 

Måste ni som arbetsgivare tillåta att en gymnasial lärlingsanställd har flera jobb? 

En arbetstagare via gymnasial lärlingsutbildning har rätt att arbeta hos fler än en arbetsgivare samtidigt, förutsatt att det inte hindrar arbetet, konkurrerar eller skadar er verksamhet. Ni får inte missgynna arbetstagaren för att denne har ett annat jobb. 

Vad gäller om semester för gymnasiala lärlingsanställda? 

Gymnasiala lärlingsanställda har ingen rätt till semester eller krav på att ta ut semester om det inte avtalats. Ni som arbetsgivare ska istället betala ut semesterersättning för intjänad semester senast en månad efter vårterminens slut, om inget annat avtalats. 

Hur avslutas en gymnasial lärlingsanställning? 

Den gymnasiala lärlingsanställningen avslutas alltid senast när det arbetsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas. Den kan också avslutas tidigare om avtalet mellan er och arbetstagaren löper ut, en part frånträder utbildningskontraktet enligt dess bestämmelser, eller en part frånträder anställningen i en situation där utbildningskontraktet kan frånträdas enligt kontraktets bestämmelser. 

Vad riskerar ni som arbetsgivare om ni inte följer lag om gymnasial lärlingsutbildning? 

Om ni som arbetsgivare inte följer lagen om gymnasial lärlingsutbildning riskerar ni att behöva betala ersättning för faktisk förlust och kränkning. Det kan exempelvis vara om ni inte gett nödvändig skriftlig information eller avbrutit lärlingsanställningen i förtid. Skadeståndet kan dock minskas eller bortfalla om det är skäligt. 

Sammanfattningsvis

  • Ett anställningskontrakt för gymnasial lärlingsanställning kan ingås mellan en arbetstagare inom dennes yrkesprogram och en juridisk eller fysisk person som erbjuder arbetsplatsförlagt lärande enligt skollagen. 
  • Den gymnasiala lärlingsanställda kan ha flera anställningar under utbildningen eller vid sidan av, så länge de inte hindrar arbetet, konkurrerar eller skadar arbetsgivarens verksamhet. 
  • Arbetsgivaren måste ge väsentlig information och eventuella ändringar i anställningsförhållandet skriftligen. 
  • Den gymnasiala lärlingsanställda har ingen rätt till semester om inte avtalat, men har rätt till utbetald semesterersättning. 
  • Anställningen avslutas senast när det arbetsförlagda lärandet avslutas, men kan avslutas tidigare enligt vissa villkor. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata