För dig som är arbetstagare 

 

Måste jag lämna tillbaka datorn när jag slutar på jobbet? 

Ja. Om du lämnar din anställning ska du lämna tillbaka all utrustning du har fått från arbetsgivaren efter uppmaning. Du får inte automatiskt äganderätt till sakerna utan får låna dem för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det är dock möjligt att i anställningsavtalet komma överens om något annat, så att du får äganderätten till datorn och då får du självklart ta med dig den när du slutar. Det är också möjligt att komma överens med arbetsgivaren om att få köpa ut din utrustning när du slutar, ofta till ett lägre pris, men arbetsgivaren måste inte gå med på det.  
 

Vad händer om jag inte har lämnat tillbaka mina lånade saker? 

Om arbetsgivaren har uppmanat dig att lämna tillbaka arbetsutrustning och du inte gör det innebär det att du begår ett brott. Brottet olovligt förfogande kan ge böter eller fängelse i upp till ett år. Om utrustningen har ett stort värde kan handlandet utgöra grovt olovligt förfogande, vilket kan ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det finns alltså en risk att din arbetsgivare polisanmäler dig för brottet du begått.  

 
Kan min arbetsgivare göra något förutom att polisanmäla mig? 

Ja. Din arbetsgivare kan även vända sig till Kronofogden och begära handräckning. Om arbetsgivaren har något skriftligt bevis på att du har egendomen, till exempel en kvittens på uthämtande, kan denne begära särskild handräckning då Kronofogden direkt genomför handräckningen och hämtar utrustningen. Finns det inga skriftliga bevis kan arbetsgivaren begära vanlig handräckning, Kronofogden skickar då ett föreläggande om att du ska lämna tillbaka sakerna. Om du bestrider föreläggandet kan Kronofogden inte genomföra handräckningen, gör du inte det kan de emellertid verkställa handräckningen. Din arbetsgivare kan i det fallet ta saken till domstol som får besluta om saken.  

 

För dig som är arbetsgivare 

Måste vi ge arbetstagaren den arbetsutrustning denne använt i arbetet när anställningen upphör?  

När en anställd avslutar sin anställning ska all arbetsutrustning återlämnas till er efter uppmaning. Anställda har inte automatisk äganderätt till den utrustning som lånats ut, utan de lånar den endast utrustningen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är dock möjligt att inkludera särskilda överenskommelser i anställningsavtalet, exempelvis om överlåtelse av äganderätt. Vid anställningens slut kan ni också komma överens med den anställde om att utrustningen kan köpas ut, ofta till ett reducerat pris, men detta är inget ni som arbetsgivare är skyldiga att godkänna.  
 

Vad kan vi göra om en anställd inte ger tillbaka arbetsutrustningen?  

Om en anställd inte återlämnar arbetsutrustningen efter att ha blivit uppmanad, kan detta utgöra ett brott. Brottet, olovligt förfogande, kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år. Om utrustningen har betydande värde kan det röra sig om grovt olovligt förfogande, vilket kan leda till fängelse i mellan sex månader och fyra år. Det finns alltså en risk att ni som arbetsgivare behöver polisanmäla den tidigare anställde. 

 
Finns det något mer vi kan göra?  

Förutom en polisanmälan kan ni som arbetsgivare även vända er till Kronofogden och begära handräckning för att få tillbaka er utrustning: 
Särskild handräckning: Om ni har skriftliga bevis, till exempel en kvittens på uthämtande av utrustningen, kan ni begära särskild handräckning. Kronofogden genomför då handräckningen och hämtar utrustningen. 
Vanlig handräckning: Om det inte finns skriftliga bevis kan ni begära vanlig handräckning. Kronofogden skickar då ett föreläggande till den tidigare anställde om att utrustningen ska återlämnas. Om föreläggandet inte bestrids kan Kronofogden verkställa handräckningen. Om det bestrids, kan ni behöva ta ärendet vidare till domstol för beslut. 
 
Genom att vara tydliga med era rutiner och förväntningar kring återlämnande av arbetsutrustning kan ni minimera risken för problem när anställningar avslutas. 

Sammanfattningsvis

  • Anställda har rätt att låna utrustning som datorer, telefoner, verktyg och bilar från arbetsgivaren för att utföra sina arbetsuppgifter. Vid anställningens slut ska all lånad utrustning återlämnas till arbetsgivaren om inget annat avtalats. 
  • Om en anställd inte återlämnar arbetsutrustningen kan detta utgöra ett brott, kallat olovligt förfogande, vilket kan leda till böter eller fängelse beroende på värdet av utrustningen. Arbetsgivaren kan också polisanmäla den tidigare anställde. 
  • Arbetsgivaren kan vid uteblivet återlämnande av utrustning också vända sig till Kronofogden och begära handräckning. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata