För dig som arbetstagare 

Får man använda arbetsutrustning även för privat bruk? 

Det finns ingen lag som förbjuder användning av arbetsutrustning för privat bruk, men arbetsgivaren kan ha instruktioner eller policys om detta. När arbetsutrustning används både privat och i arbetet kan det uppstå rättsliga frågor samt risker som belyses i denna artikel. 

Kan jag behöva betala skatt för arbetsutrustningen om den används även privat? 

Om du använder arbetsutrustning både för arbete och privat kan du behöva beskattas för en del av utrustningen som en jobbförmån. För att undvika beskattning måste utrustningen vara väsentlig för arbetet, ha begränsat värde för dig och vara svår att skilja från arbetsnyttan. Dessutom måste arbetsgivaren betala direkt för utrustningen, inte ersätta dina inköp. 

Kan min chef övervaka vad jag gör på datorn eller var jag är? 

Ett dilemma vid blandad användning av arbetsutrustning i form av främst dator eller telefon är övervakning. Information om dina sökningar och vad du skriver i gemensamma kanaler kan bli tillgänglig för arbetsgivaren, som även kan spåra din plats både under arbetstid och fritid. Arbetsgivaren får dock inte alltid undersöka dina sökningar eller plats, eller använda informationen mot dig. Det krävs särskilda skäl och en viss grad av misstanke om oegentligheter för att få övervaka och agera på informationen. Att arbetsgivaren rent tekniskt kan övervaka skapar dock en risk för obalans mellan arbete och privatliv. 

Vem betalar om utrustningen går sönder? 

En annan aspekt att tänka på är vem som ska stå för kostnaderna om utrustningen går sönder eller prestandan försämras. Vanligtvis står arbetsgivaren för skador som uppstår i tjänsten. För att du som arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig krävs synnerliga skäl, vilket innebär att det bara är i undantagsfall som du får stå för skador orsakade i tjänsten. Arbetsgivaren kan dock avtala bort denna presumtion, vilket i sådana fall ska framgå i anställnings- eller kollektivavtal. Arbetsgivaren kan också ha en försäkring som täcker reparation eller ersättning av utrustningen. 
 
Om utrustningen däremot används även privat måste det klargöras i vilken mån den används privat och i arbetet, samt hur skadan uppstod för att avgöra om du eller arbetsgivaren ska stå för kostnaden. Detta gör det mer otydligt när du själv behöver ersätta skadan och när det faller under arbetsgivarens ansvar. 

 

För er som arbetsgivare 

Kan ni som arbetsgivare hindra arbetstagaren att använda arbetsutrustningen privat? 

Det finns ingen lag som förbjuder arbetstagare att använda arbetsutrustning privat. Ni som arbetsgivare kan dock ge instruktioner eller ha policys om detta. Det kan vara bekvämt för arbetstagaren att använda arbetsutrustningen privat, men det finns rättsliga aspekter och risker att beakta enligt det som tas upp nedan, och även säkerhetsrisker eller att information eller utrustning inte blir tillgänglig för chefer eller kollegor när det behövs. 

Vad kan bli de skatterättsliga riskerna om arbetsutrustning används även privat? 

Om arbetstagaren använder arbetsutrustning både i arbetet och privat kan denne beskattas för utrustningen som en jobbförmån, och ni som arbetsgivare kan behöva betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. För att undvika beskattning måste utrustningen vara väsentlig för arbetet, ha begränsat värde för arbetstagaren, vara svår att skilja från arbetets nytta, och betalas direkt av er som arbetsgivare. 

Har ni som arbetsgivare rätt att övervaka vad arbetstagaren gör på sin fritid? 

Ett dilemma med blandad användning av arbetsutrustning i form av främst dator eller telefon är problematiken med övervakning. Arbetstagaren kan känna sig övervakad eller misstro arbetsgivaren. Ni som arbetsgivare har inte alltid rätt att undersöka vad en arbetstagare sökt på eller var denne är eller användas som underlag för exempelvis uppsägning av arbetstagaren utan särskilda skäl eller viss grad av misstanke om oegentligheter måste föreligga för att sådan övervakning och användning ska vara acceptabel. Att ni som arbetsgivare rent tekniskt kan övervaka arbetstagarens förehavanden kan dock skapa misstro eller obalans mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Vem står för kostnaderna om utrustningen går sönder? 

Vem som ska stå för kostnaderna om utrustning går sönder är en annan viktig fråga. Vanligtvis är det ni som arbetsgivare som ansvarar för skador som uppstår i tjänsten. Arbetstagaren blir endast skadeståndsskyldig vid synnerliga skäl, vilket är sällsynt. Detta ansvar kan dock avtals bort. Om utrustningen används även privat måste det klargöras hur och när skadan uppstod för att avgöra om arbetstagaren eller ni som arbetsgivare ska stå för kostnaden. Det blir därmed mer otydligt när arbetstagaren respektive ni som arbetsgivare ska ersätta skadan när utrustningen används både i arbetet och för privat bruk. 

Sammanfattningsvis

  • Att använda arbetsutrustning både i arbetet men även för privat bruk kan vara väldigt bekvämt, men det finns också en del att tänka på både rättsligt och i övrigt vid sådan blandad användning. 
  • För att utrustningen som används både privat och i arbetet inte ska räknas som förmån som behöver beskattas särskilt ska utrustningen utgöra ett väsentligt behov för arbetet samt några andra krav också vara uppfyllda. 
  • Det kan även uppstå misstro mot övervakning eller att arbetsgivaren känner ett behov av att övervaka arbetstagaren. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs särskilda skäl eller viss grad av misstanke mot oegentligheter för att arbetsgivaren ska ha rätt att övervaka och använda information denne eventuellt fått av sådan övervakning. 
  • Det kan vid blandad användning av utrustning även bli mer problematiskt vem det är som ska stå för skador på utrustningen och exempelvis kostnaden för att reparera eller byta ut utrustningen. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata